Administratorzy w systemie CRM Firmao - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Administratorzy w systemie CRM Firmao

Ważne! Zakładając konto demo, automatycznie mamy przyznane uprawnienia administratora całego systemu. Można to zmienić, nadając uprawnienia innej osobie, która następnie będzie miała możliwość usunięcia nam tych uprawnień.

Ważne! W systemie wymagany jest przynajmniej jeden administrator całego systemu.

Administrator w systemie Firmao to osoba, która ma uprawnienia do poszczególnych funkcji systemu. Role takich administratorów mogą pełnić np. menedżerowie poszczególnych działów. Takie uprawnienia może nadać jedynie administrator całego systemu poprzez kliknięcie w awatar w prawym górnym rogu strony, a następnie w „Uprawnienia”.

Wskazówka: W widoku uprawnień mamy dostęp do niektórych z nich. Aby rozwinąć pełną listę, musimy kliknąć w ikonę trzech kropek w prawym dolnym rogu ekranu.

Po ich rozwinięciu uzyskamy dostęp do pola „Dyrektorzy systemu„. Aby zyskać więcej informacji o tej bądź jakiejkolwiek innej funkcji w systemie, musimy najechać myszką na ikonę :

Przykładowo: Jeżeli administratorem magazynu ma zostać Jan Kowalski, to do tej funkcji musi go przypisać administrator całego systemu. 

Rodzaje administratorów w Firmao dzielą się na:

  • Administratorów całego systemu
  • Administratorów działu sprzedaży (CRM)
  • Administratorów działu projektów
  • Administratorów księgowości ​
  • Administratorów działu sprzętów
  • Administratorów magazynu

Wskazówka: O tym, jak włączyć moduły, których nie widzimy w systemi – np. „Czasy pracy” lub „Dokumenty magazynowe” – przeczytamy tutaj.

Administrator całego systemu ma dostęp do wszystkich jego opcji i danych. Od pozostałych uprawnień odróżnia go dostęp do zmiany ilości oraz licencji użytkowników w zakładce „Licencje i płatności„, wgląd w ustawienia firmy, oraz możliwość modyfikacji uprawnień. W systemie wymagane jest, by każde konto firmowe miało przynajmniej jednego administratora, natomiast przy pomocy zakładki „Uprawnienia” można nadać takie uprawnienie większej ilości użytkowników. 

Wskazówka: Administrator całego systemu ma dostęp do wszystkich skrzynek i maili w systemie. Aby wyświetlić maile z jednej skrzynki pocztowej, należy utworzyć filtr.

Administrator działu sprzedaży (CRM) ma pełen dostęp do wszystkich firm, grup firm, osób kontaktowych, notatek, połączeń telefonicznych, produktów, faktur, ofert, zamówień oraz dokumentów magazynowych, a także do wszystkich zadań powiązanych z firmami i do wszystkich czasów pracy tych zadań. Od administratora całego systemu odróżnia go brak dostępu do ustawień firmy, brak dostępu do wszystkich skrzynek pocztowych, brak możliwości zmiany ilości i rodzajów licencji oraz uprawnień użytkowników.

Wskazówka: Dodając dostęp adminowi do wszystkich grup firm może nie mieć dostępu do niektórych firm, jeżeli firma nie będzie podłączona do żadnej grupy firm.

Administrator działu projektów ma pełen dostęp do wszystkich projektów, do wszystkich zadań powiązanych z projektami i do wszystkich czasów pracy tych zadań. Jeśli użytkownik z tym uprawnieniem nie ma dostępu do wszystkich firm, nie będzie widział również przypisanych do niej projektów.

Administrator księgowości ​ma dostęp do pozycji z menu „Księgowość”, oraz modułu księgowości. Funkcje, które należą do modułu księgowości to np. Rejestry VAT, KPiR, pliki JPK, czy np. Spis z natury. 

Administrator działu sprzętów ma pełen dostęp do wszystkich sprzętów, do wszystkich typów sprzętu, do wszystkich lokalizacji oraz do wszystkich zadań powiązanych ze sprzętem i do wszystkich czasów pracy tych zadań.

Administrator magazynu ma dostęp do wglądu w stany magazynowe, oraz możliwość ich edycji i dodawania z poziomu zakładki „Dokumenty magazynowe”. Posiada również pełny dostęp do danych produktów w tym ich dodawania oraz edycji. Ma możliwość modyfikowania do cen zakupowych i sprzedażowych produktów.

Ważne! Brak uprawnienia dla użytkownika „Administrator magazynu” skutkować będzie brakiem dostępu do cen zakupowych.


Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview