Administratorzy w systemie Firmao CRM - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Administratorzy w systemie Firmao CRM

Ważne! W systemie wymagany jest przynajmniej jeden administrator całego systemu. Zakładając nowe konto demo, automatycznie mamy przyznane takie uprawnienia.

Administrator w systemie Firmao jest to użytkownik, która ma uprawnienia do poszczególnych funkcjonalności systemu. W odróżnieniu od zwykłego użytkownika administratorzy posiadają szerszy zakres swoich dostępów. W systemie, dostępnych jest kilka typów administratorów, a ich rolę mogą pełnić np. menedżerowie poszczególnych działów.

Jakie są rodzaje administratorów w systemie?

Rodzaje administratorów w Firmao dzielą się na:

  • Administratorów całego systemu,
  • Administratorów działu sprzedaży (CRM),
  • Administratorów działu projektów,
  • Administratorów księgowości,
  • Administratorów działu sprzętów,
  • Administratorów magazynu,
  • Dyrektorów systemu.

Wskazówka: Wskazane powyżej uprawnienia będą widoczne jeśli dany moduł został uruchomiony w systemie, w jaki sposób włączyć dany moduł – przeczytamy tutaj.

Administrator całego systemu posiada dostęp do wszystkich jego opcji i danych. Od pozostałych uprawnień odróżnia go dostęp do zmiany ilości oraz licencji użytkowników w zakładce „Licencje i płatności„, wgląd w ustawienia firmy, oraz możliwość modyfikacji uprawnień. W systemie wymagane jest, by każde konto firmowe miało przynajmniej jednego administratora, natomiast przy pomocy zakładki „Uprawnienia” można nadać takie uprawnienie większej ilości użytkowników. 

Wskazówka: Administrator całego systemu ma dostęp do wszystkich skrzynek i maili w systemie. Aby wyświetlić maile z jednej skrzynki pocztowej, należy utworzyć filtr.

Administrator działu sprzedaży (CRM) posiada pełen dostęp do wszystkich firm, grup firm, osób kontaktowych, notatek, połączeń telefonicznych, produktów, faktur, ofert, zamówień oraz dokumentów magazynowych, a także do wszystkich zadań powiązanych z firmami i do wszystkich czasów pracy tych zadań. Od administratora całego systemu odróżnia go brak dostępu do ustawień firmy, brak dostępu do wszystkich skrzynek pocztowych, brak możliwości zmiany ilości i rodzajów licencji oraz uprawnień użytkowników.

Wskazówka: Administrator działu sprzedaży posiada dostęp do wszystkich firm, również tych, które nie posiadają przypisanego żadnego handlowca w kolumnie „Osoba odpowiedzialna”.

Administrator działu projektów posiada pełen dostęp do wszystkich projektów, do wszystkich zadań powiązanych z projektami i do wszystkich czasów pracy tych zadań. Jeśli użytkownik z tym uprawnieniem nie ma dostępu do wszystkich firm, nie będzie widział również przypisanych do niej projektów.

Administrator księgowości ​posiada dostęp do pozycji z menu „Księgowość”, oraz modułu księgowości. Funkcje, które należą do modułu księgowości to np. Rejestry VAT, KPiR, pliki JPK, czy np. Spis z natury. 

Administrator działu sprzętów posiada pełen dostęp do wszystkich sprzętów, do wszystkich typów sprzętu, do wszystkich lokalizacji oraz do wszystkich zadań powiązanych ze sprzętem i do wszystkich czasów pracy tych zadań.

Administrator magazynu posiada dostęp do wglądu w stany magazynowe, oraz możliwość ich edycji i dodawania z poziomu zakładki „Dokumenty magazynowe”. Posiada również pełny dostęp do danych produktów w tym ich dodawania oraz edycji. Ma możliwość modyfikowania do cen zakupowych i sprzedażowych produktów.

Ważne! Brak uprawnienia dla użytkownika „Administrator magazynu” skutkować będzie brakiem dostępu do cen zakupowych.

Dyrektor systemu posiada dostęp do wielu funkcji systemu, natomiast nie są one tak rozbudowane jak administratora całego systemu.

Dyrektorzy mają uprawnienia pozwalające na:
• Zmianę ustawień i danych firmy,
• Dodawanie elementów list i słowników,
• Zapraszanie i edytowanie użytkowników,
• Edytowanie uprawnień dla użytkowników,
• Edytowanie pól dodatkowych tylko do odczytu,
• Tworzenie i edytowanie grupy czatów,
• Pełen dostęp do szablonów maili i czatów,
• Tworzenie i modyfikację szablonów dokumentów i raportów,
• Tworzenie i modyfikację kas (z dokumentów kasowych) oraz kont bankowych,
• Tworzenie i edytowanie tablic informacyjnych,
• Tworzenie i edytowanie szablonów zadań,
• Wykupywanie licencji.

Gdzie przyznać uprawnienia administratora?

Tylko administrator całego systemu może przyznać uprawnienia administratora innemu użytkownikowi, poprzez kliknięcie w awatar w prawym górnym rogu strony, a następnie w „Uprawnienia”.

Wskazówka: Po przejściu do widoku uprawnień widoczna jest tylko ich część. Aby rozwinąć pełną listę, musimy kliknąć w ikonę trzech kropek w prawym dolnym rogu ekranu.

Większość z uprawnień posiada obok nazwy dostępną ikonę . Po najechaniu na nią kursorem myszki pojawi się informacja na temat danego uprawnienia.

Wskazówka: Przyznawanie uprawnień zostało opisane tutaj.

O tym piszemy w artykule:

Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview