Osoby kontaktowe - System CRM i oprogramowanie WMS Firmao

Osoby kontaktowe

W Firmao możemy definiować nowe osoby kontaktowe. Dzięki temu mamy dostęp do informacji kontaktowych większej ilości pracowników w danej firmie oraz możemy przypisać numer telefonu i adres e-mail do konkretnego użytkownika. Jest to przydatna funkcja, gdy chcemy skontaktować się wyłącznie z wybraną osobą z firmy.


Jak dodać osobę kontaktową?

W celu dodania nowej osoby kontaktowej klikamy w moduł „Firmy” w menu górnym, a następnie klikamy na nazwę firmy, do której chcemy dopisać nową osobę.


System przeniesie nas do widoku szczegółów wybranej firmy. W każdej firmie mamy dostęp do zakładki „Osoby kontaktowe“. Klikamy w nią, a następnie klikamy niebieski plus znajdujący się w lewym górnym rogu zakładki.


Otworzy nam się okno dodawania nowej osoby kontaktowej, w którym możemy zdefiniować:

  • imię i nazwisko;
  • numer telefonu;
  • adres e-mail;
  • firmę;
  • stanowisko;
  • zespół;
  • status;
  • adres;
  • opis.

W celu zapisania wprowadzonych danych klikamy niebieski przycisk „Utwórz“ w prawym dolnym rogu okna. Dodana osoba kontaktowa pojawi się na liście.

Klikając na imię i nazwisko osoby kontaktowej w widoku listy, przejdziemy do jej widoku szczegółów.


W szczegółach osoby kontaktowej możemy zmienić wprowadzone dane, zobaczyć opis lub przypisać obiekty takie jak notatki czy zadania.


Pasek narzędzi w szczegółach osoby kontaktowej

Za pomocą przycisków funkcjonalnych znajdujących się w prawym górnym pasku narzędzi możemy:Wskazówka: Gdy chcemy stworzyć dokument, np. wystawić fakturę sprzedażową z widoku szczegółów osoby kontaktowej, automatycznie zostanie przypisana firma oraz osoba kontaktowa.


O tym piszemy w artykule:

Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview