Dodawanie zadań - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Dodawanie zadań

W systemie Firmao mamy możliwość dodawania dowolnych zadań, w którym będziemy mieli możliwość opisania pracy, jaką będzie wykonywał przypisany do niego pracownik lub pracownicy. Możemy ustalić dokładny czas jego wykonania, podać priorytet lub określić, czy dane zadanie musi być rozpoczęte lub zakończone do określonego czasu. Dzięki opcji przypomnień system wyśle do przypisanych do zadania pracowników wiadomość email z informacją o planowanej dacie jego rozpoczęcia, w przypadku np. zaplanowanego spotkania.


W jaki sposób dodać zadanie w systemie Firmao?

Zadanie możemy dodać zarówno z widoku listy zadań, jak i ze szczegółów danego obiektu, np. firmy, co spowoduje automatyczne przypisanie danego zadania do danej firmy.

Aby dodać zadanie z widoku listy zadań, musimy z menu przejść do danego modułu. Następnie klikamy zielony przycisk “Dodaj“ w prawym górnym rogu widoku.


Wyświetli się nowe okno tworzenia zadania. Możemy w nim zdefiniować:

 • Kategorię zadania — wybierając z dostępnych (Deadline, Email, Spotkanie, Telefon, Wyjazd służbowy, Zadanie)
 • Nazwę zadaniamożemy pokrótce opisać, czego będzie dotyczyło zadanie,
 • Treść opisu zadania — możemy uzgodnić szczegóły danego zadania, np. kroki jego wykonania bądź cele, które chcemy nim osiągnąć,
 • Firmę — z jaką firmą powiązane jest dane zadanie,
 • Priorytet — pozwala nam ustawić zadania według tego, jak ważne są dla firmy,
 • Przypisani pracownicy — ustalamy osoby, które będą wykonywać dane zadania,
 • Planowane rozpoczęcie i zakończenie — określamy, kiedy planowo dane zadanie ma się rozpocząć i zakończyć (po wybraniu tych dat, pojawi się możliwość dodania terminu przypomnienia),
 • Status zadania — określamy, jaki status posiada dane zadanie, np. czy jest to zadanie otwarte, zamknięte czy spauzowane,
 • Osoby kontaktowe — pozwala określić, z kim osoby przypisane do zadania mogą się w jego sprawie kontaktować,
 • Planowany czas wykonania — wyliczany automatycznie na podstawie wprowadzonego planowanego rozpoczęcia oraz zakończenia zadania; jednak bez uzupełnienia tych dwóch pól możemy ręcznie wprowadzić planowany czas wykonania.

Każde zadanie może mieć przypisaną na raz dowolną ilość pracowników, a każdy pracownik może być przypisany do dowolnej ilości zadań.

Po prawej stronie okna tworzenia zadania znajduje się kalendarz, w którym wyświetlać się będą inne planowane zadania na dany dzień. Więcej informacji odnośnie kalendarza znajdziemy tutaj.

Gdy wypełnimy wszystkie potrzebne nam pola w oknie dodawania zadania, klikamy zielony przycisk „Utwórz” w prawym dolnym rogu okna tworzenia.

Jak utworzyć zadanie cykliczne?

W oknie tworzenia zadania mamy również możliwość ustawienia go jako cykliczne. W tym celu należy zaznaczyć pole: „Zadanie cykliczne”, a następnie pojawi się okno tworzenia, w którym możemy zdefiniować powtarzalność danego zadania.


W jaki sposób ukryć pola w oknie tworzenia zadań?

W oknie tworzenia zadań posiadamy wiele dostępnych pól w trakcie tworzenia zadania, jednak niektóre z nich mogą być dla nas niepotrzebne. Możemy zarządzać ich widocznością. W tym celu klikamy w ikonę koła zębatego, która znajduje się w prawym górnym rogu okna tworzenia. Następnie klikamy “X“ przy polu, które chcemy ustawić jako niewidoczne lub ikonę pinezki, jeśli chcemy ustawić dane pole jako widoczne.


Edytor treści opisu

W systemie mamy możliwość modyfikowania wyglądu treści opisu zadania, tj. możemy zakreślać tekst, pogrubiać go czy wstawiać podpunkty. Pasek narzędzi (edytor WYSIWYG) jest widoczny w oknie tworzenia zadania.

Treść opisu możemy edytować, korzystając z funkcjonalności dostępnych w pasku narzędzi. Są to m.in.:

 • Rodzaj czcionki
 • Pogrubienie
 • Kursywa
 • Podkreślenie
 • Zwiększenie i zmniejszenie czcionki
 • Kolor czcionki
 • Wyróżnienie
 • Wyrównanie tekstu
 • Hiperłącze
 • Wstawienie obrazka z adresu internetowego
 • Lista numerowana
 • Lista wypunktowana
 • Edycja źródła (przełączanie w tryb edycji źródła)
 • Formatowanie (języka HTML)

W sytuacji gdy pasek narzędzi nie będzie widoczny, klikamy w ikonę “A“, w prawym dolnym rogu treści zadania.


O tym piszemy w artykule:

Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview