Dodawanie zadań - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Dodawanie zadań

W systemie Firmao masz możliwość dodawania zadań, w których możesz opisać pracę, jaką będzie wykonywał przypisany do nich pracownik lub pracownicy. Możesz ustalić dokładny czas wykonania, a także określić priorytet i kategorię zadania. Dzięki opcji przypomnień system wyśle do przypisanych do zadania pracowników informację o planowanej dacie jego rozpoczęcia, np. w przypadku zaplanowanego spotkania.

Ważne! Przypomnienia możesz dostawać w formie wiadomości email, systemowego powiadomienia pop-up lub jako powiadomienie w Firmao. O tym, jak otrzymać wiadomość email z przypomnieniem oraz gdzie znaleźć powiadomienia w Firmao, przeczytasz w instrukcji „Przypomnienia”.
O tym, jak włączyć systemowe powiadomienia pop-up, przeczytasz w instrukcji „Powiadomienia na pulpicie Windows i macOS”.


Dodawanie zadań

Możesz dodać zadanie:


Dodawanie zadania z widoku listy zadań

Kliknij moduł „Zadania” w menu głównym, a następnie kliknij niebieski przycisk „+ Dodaj” w prawej górnej części ekranu. Otworzy się okno dodawania zadania.


Dodawanie zadania w menu głównym

Kliknij strzałkę skierowaną w dół z prawej strony modułu „Zadania” w górnym menu głównym, a następnie wybierz „+ Dodaj zadanie” z listy rozwijanej. Otworzy się okno dodawania zadania.


W przypadku menu bocznego kliknij ikonę plusa „+” pojawiającą się z prawej strony nazwy modułu po najechaniu myszką na moduł.


Dodawanie zadania z listy rozwijanej po kliknięciu przycisku plusa „+” przy wyszukiwarce

Kliknij przycisk plusa „+” po prawej stronie paska wyszukiwarki w górnej części ekranu, a następnie kliknij „Zadania” na liście rozwijanej. Otworzy się okno dodawania zadania.


Dodawanie zadań podczas dodawania innych obiektów

W oknie dodawania dowolnego obiektu, w którym dostępne jest pole „Powiązane zadanie” lub „Zadanie” kliknij je, a następnie kliknij „+ Dodaj zadanie” na końcu listy rozwijanej. Otworzy się okno dodawania zadania.


Dodawanie zadań w widoku szczegółów innych obiektów

W widoku szczegółów dowolnego obiektu, w którym dostępne jest pole „Powiązane zadanie” lub zakładka „Zadania”, kliknij je, a następnie kliknij „+ Dodaj zadanie” na dole listy rozwijanej w przypadku pola, lub ikonę niebieskiego plusa „+” w lewym górnym rogu w przypadku zakładki. Otworzy się okno dodawania zadania.


Okno dodawania zadania

W oknie dodawania zadania możesz zdefiniować:

 • kategorię zadania — wybierasz z domyślnych opcji (Deadline, Email, Spotkanie, Telefon, Wyjazd służbowy, Zadanie). Dostępna jest możliwość modyfikacji lub dodania nowych kategorii dzięki funkcjonalności Słowników i statusów;
 • nazwę zadania — pole wymagane;
 • opis zadania — możesz opisać szczegóły danego zadania w formie tekstowej;
 • firmę — wybierasz, z jaką firmą powiązane jest zadanie;
 • szansę sprzedaży — możesz wybrać szansę sprzedaży, która będzie przypisana do zadania;
 • priorytet — pozwala posortować zadania według ważności;
 • przypisani pracownicy wybierasz użytkowników, którzy będą odpowiedzialni za wykonanie zadania;
 • planowane rozpoczęcie i zakończenie — określasz, kiedy planowo zadanie ma się rozpocząć i zakończyć (względem wpisanych dat możesz ustawić przypomnienia).

Każde zadanie może mieć przypisaną dowolną ilość pracowników, a każdy pracownik może być przypisany do dowolnej ilości zadań.

Wskazówka: Po prawej stronie okna tworzenia znajduje się podgląd kalendarza. W nim pokażą się zadania zaplanowane na dany dzień wszystkich pracowników, którzy zostali przypisani do nowo tworzonego zadania. Dzięki temu unikniesz planowania zadań, które mogłyby wystąpić w tym samym czasie. Więcej informacji odnośnie kalendarza znajdziesz w instrukcji: „Kalendarz”.

Gdy wypełnisz wszystkie potrzebne pola w oknie dodawania zadania, kliknij niebieski przycisk „Utwórz” w prawym dolnym rogu okna tworzenia.


Jak dodać plik do tworzonego zadania?

Na etapie dodawania zadania możesz załączyć do niego plik. W tym celu kliknij ikonę spinacza, którą znajdziesz w lewym dolnym rogu okna. Wówczas otworzy się nowe okno, które będzie zawierać wszystkie pliki dostępne na lokalnym urządzeniu. Gdy wybierzesz lewym przyciskiem myszy plik, który chcesz wgrać, kliknij przycisk „Otwórz”, który znajdziesz w prawym dolnym rogu okna systemowego.


Jak dodać zadanie cykliczne?

W oknie dodawania zadania możesz ustawić je jako cykliczne. W tym celu kliknij ikonę trzech kropek, którą znajdziesz w prawym dolnym rogu okna tworzenia. Następnie zaznaczacz pole wyboru „Zadanie cykliczne”.

Pojawi się okno do zdefiniowania opcji zadania cyklicznego, w którym możesz zdefiniować pola:

 • powtarzanie — możesz wybrać spośród opcji: dzienne, tygodniowe, miesięczne, roczne;
 • powtarzaj co — ustalasz, co ile czasu (np. tygodni) zadanie będzie powtarzane;
 • dni tygodnia — ustalasz, poprzez zaznaczenie pola wyboru, w jakie dni tygodnia zadanie będzie powtarzane;
 • data początkowa — ustalasz, kiedy chcesz, aby powtarzanie zadania się rozpoczęło;
 • data końcowa — ustalasz, kiedy chcesz, aby powtarzanie zadanie się zakończyło;
 • ustaw godziny — pole domyślnie włączone; ustalasz, w jakich godzinach planujesz rozpocząć i zakończyć zadanie.

W celu zapisania zmian kliknij niebieski przycisk „OK”, który znajdziesz w prawym dolnym rogu okna.


W jaki sposób ukryć pola w oknie tworzenia zadań?

W oknie tworzenia zadania dostępne jest wiele pól, jednak niektóre z nich mogą być ci niepotrzebne. W celu zarządzania widocznością pól kliknij ikonę koła zębatego, która znajduje się w prawym górnym rogu okna tworzenia. Następnie kliknij ikonę „X” przy polu, które chcesz ustawić jako niewidoczne lub ikonę pinezki, jeśli chcesz ustawić dane pole jako widoczne.


Edytor treści opisu

W systemie możesz modyfikować wygląd opisu zadania, tj. możesz zakreślać tekst, pogrubiać go czy wstawiać podpunkty. Pasek narzędzi (edytor WYSIWYG) jest widoczny w oknie tworzenia zadania.


Treść opisu możesz edytować, korzystając z funkcjonalności dostępnych w pasku narzędzi.

Są to m.in.:

 • rodzaj czcionki;
 • pogrubienie;
 • kursywa;
 • podkreślenie;
 • zwiększenie i zmniejszenie czcionki;
 • kolor czcionki;
 • wyróżnienie;
 • wyrównanie tekstu;
 • hiperłącze;
 • wstawienie obrazka z adresu internetowego;
 • lista numerowana;
 • lista wypunktowana;
 • edycja źródła (przełączanie w tryb edycji źródła);
 • formatowanie (język HTML).

W sytuacji, gdy pasek narzędzi nie będzie widoczny, kliknij ikonę „A” w prawym dolnym rogu treści zadania.Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview