Zakładka „Moduły" w ustawieniach firmy - System CRM i oprogramowanie WMS Firmao

Zakładka „Moduły” w ustawieniach firmy

Ważne! Instrukcja przeznaczona jest tylko dla użytkowników posiadających uprawnienia administratora całego systemu lub uprawnienia dyrektora firmy.

W zakładce „Moduły” w ustawieniach firmy masz możliwość dostosowania widocznych modułów w zależności od potrzeb Twojej firmy.

Jak przejść do zakładki „Moduły” w ustawieniach firmy?

Kliknij awatar w prawym górnym rogu, a następnie z listy rozwijanej wybierz „Ustawienia firmy”.

Wyświetli się widok ustawień, a pierwszym z nich będzie widok modułów.


Funkcje modułu „CRM”

Pod modułem CRM znajdują się następujące moduły do włączenia:

Zaznacz pole wyboru przy modułach, z których chcesz korzystać. Następnie kliknij niebieski przycisk „OK” w prawym dolnym rogu, a system odświeży się automatycznie.

Faktury — moduł pozwalający na obsługę transakcji w systemie. System Firmao oferuje m.in. wiele typów faktur, możliwość tworzenia indywidualnych szablonów numeracji oraz kontrolę nad przeterminowanymi i nieopłaconymi fakturami.

Oferty — moduł pozwalający na obsługę ofert w systemie. Możesz m.in. tworzyć oferty, wysyłać je do klienta bądź dostawcy ręcznie lub automatycznie oraz możesz kontrolować, jaki status posiadają Twoje oferty.

Zamówienia — moduł połączony z modułem ofert, który pozwala na obsługę zamówień w systemie. Po włączeniu go moduł „Oferty” w menu głównym zmieni swoją nazwę na „Oferty/zamówienia”.

Umowy/faktury cykliczne (dla faktur cyklicznych wymagana jest licencja Professional, Enterprise lub Supreme) — moduł pozwalający na obsługę umów oraz na automatyczne tworzenie faktur cyklicznych. W menu głównym pojawi się moduł „Umowy/abonamenty”, a możliwość automatycznego tworzenia faktur pojawi się w oknie tworzenia umowy.

Szanse sprzedaży (wymaga licencji Professional, Enterprise lub Supreme) — moduł pozwalający na obsługę szans sprzedaży w systemie. Możesz m.in. kontrolować przebieg swoich szans, analizując, na którym etapie przynoszą Ci one najwięcej korzyści lub na którym etapie tracisz ich najwięcej.

W celu zapoznania się z każdym wymienionym modułem kliknij jego nazwę, a przeglądarka przeniesie Cię do szczegółowej instrukcji na temat wybranego modułu.


Funkcje modułu „Organizacja pracy”

Pod modułem „Organizacja pracy” znajdują się następujące moduły do włączenia:

Zaznaczenie powyższych modułów (z wyjątkiem „Aktualnych zadań”) spowoduje dodanie ich do menu głównego.

Projekty — moduł pozwalający na obsługę projektów w systemie. Dzięki niemu możesz łatwiej zarządzać przedsięwzięciami swojej firmy, które będą zawierały wiele zadań i etapów, co pomoże Ci w kontrolowany sposób osiągnąć cel projektu.

Czasy pracy — moduł pozwalający na prowadzenie ewidencji czasów pracy. Możesz m.in. tworzyć grafiki pracy pracowników lub każdy z nich może je tworzyć samodzielnie.

Aktualne zadania — moduł pozwalający na ustawianie wykonywanych zadań w bieżącym czasie. Dzięki niemu możesz ustawić, jakie zadanie aktualnie wykonujesz, a wszystkie informacje włącznie z jego czasem trwania znajdą się w module Czasy pracy.

Wykres Gantta (wymaga licencji Professional, Enterprise lub Supreme) – moduł pozwalający na kontrolowanie dodawanych zadań w formie graficznej dzięki ukazanym na wykresie zależnościom między zadaniami oraz ich kolejnością.

W celu zapoznania się z każdym wymienionym modułem kliknij jego nazwę, a przeglądarka przeniesie Cię do szczegółowej instrukcji na temat wybranego modułu.


Funkcje modułu „WMS Magazyn”

Pod modułem „WMS Magazyn” znajduje się następujące pole:

  • JPK.

Zaznaczenie modułu „WMS Magazyn” spowoduje uwidocznienie „Dokumentów magazynowych” w menu głównym. Zaznaczenie pola „JPK” spowoduje uwidocznienie pól:

  • KPiR;
  • dokumenty;
  • operacje księgowe;
  • rejestry VAT;
  • zobowiązania;
  • spis z natury;
  • JPK VAT / JPK MAG / JPK FA / JPK PKPIR.

Dokumenty magazynowe — pozwalają na kontrolę stanów magazynowych produktów w systemie. Na ich podstawie możesz zarządzać ilością produktów, inwentaryzacjami czy też przesunięciami międzymagazynowymi.

KPiR — umożliwia wygenerowanie księgi przychodów i rozchodów w systemie.

Dokumenty — możesz wygenerować dokument o nazwie „Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach”. Po lewej stronie w panelu filtrów wybierz okres rozliczeniowy oraz urząd skarbowy.

Operacje księgowe — pozwala na dodanie operacji księgowej do KPiR.

Rejestry VAT — pozwala na wygenerowanie pliku rejestru VAT z uwzględnieniem dokumentów zakupowych lub sprzedażowych oraz z wybranym okresem rozliczeniowym.

Zobowiązania — możesz wygenerować informację o zobowiązaniach, tj. o podatku dochodowym oraz podatku VAT. Zaznacz okres rozliczeniowy oraz skalę opodatkowania.

Spis z natury — umożliwia utworzenie spisu z natury. Kwotę spisu z natury wpisujesz ręcznie. Możesz tą kwotę wyliczyć za pomocą filtrów w zakładce „Faktury”, uwzględniając m. in. odpowiednie typy dokumentów czy daty wystawienia. Wpisz nazwę spisu z natury oraz wybierz jego typ.

Moduły JPK — pozwalają na wygenerowanie dokumentów JPK w systemie.

W celu zapoznania się z modułem dokumentów magazynowych kliknij jego nazwę, a przeglądarka przeniesie Cię do szczegółowej instrukcji na jego temat.


Funkcje modułu „Sprzęt serwis”

Włączenie modułu „Sprzęt serwis” spowoduje uwidocznienie poniższych modułów w menu głównym:

sprzęt;

lokalizacje;

typy sprzętów.

Sprzęt — pozwala na dodawanie sprzętów do systemu. Możesz dopisać lokalizację oraz typ sprzętu, aby łatwiej nim zarządzać.

Lokalizacje — pozwala na wpisanie lokalizacji podrzędnych oraz nadrzędnych, a następnie na przypisanie ich do sprzętu.

Typy sprzętów — pozwala na utworzenie własnych definicji typów sprzętów, które następnie możesz przypisać do sprzętu.

W celu zapoznania się z każdym wymienionym modułem kliknij jego nazwę, a przeglądarka przeniesie Cię do szczegółowej instrukcji na temat wybranego modułu.


Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview