Szablony email Firmao - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Szablony email Firmao

W systemie Firmao CRM mamy możliwość skonfigurowania dla skrzynki pocztowej dowolnych szablonów email, które usprawnią nam proces wysyłania wiadomości. Możemy wielokrotnie ich używać podczas korespondencji z klientami.


Ważne! W celu skorzystania z szablonów e-mail wymagane jest, abyśmy mieli aktywną i skonfigurowaną skrzynkę pocztową w Firmao. O tym, jak krok po kroku dodać skrzynkę pocztową przeczytamy w instrukcji „Konfiguracja skrzynki pocztowej w Firmao”.


Utworzenie szablonu email

Ważne! Domyślnie na koncie demo nie ma skonfigurowanego żadnego szablonu email.


W celu utworzenia lub edytowania już istniejącego szablonu email klikamy strzałkę skierowaną w dół, którą znajdziemy po prawej stronie modułu „Wiadomości e-mail”. Z listy rozwijanej wybieramy opcję „Szablony”.


Otworzy nam się widok listy dostępnych szablonów email. W celu dodania nowego szablonu klikamy przycisk „+ Dodaj”.


Wówczas otworzy nam się nowe okno dodawania szablonu e-mail, w którym mamy możliwość zdefiniować:

 • Nazwę szablonu — nazwa szablonu może być dowolna, jest to informacja dla użytkownika systemu Firmao CRM (pole wymagane);
 • Konto emailowe — wybieramy z listy, do jakiego konta pocztowego przypiszemy szablon;
 • Udostępnij — wybieramy z listy rozwijanej użytkowników, którzy będą mieli dostęp do danego szablonu e-mail (pole wymagane);
 • Do — jeśli chcemy wysłać szablon do określonych na stałe odbiorców, możemy uzupełnić to pole adresami e-mail, natomiast jeśli nie, może pozostać puste;
 • Temat  — temat wiadomości e-mail;
 • Treść — dowolna treść wiadomości e-mail, możemy ją napisać za pomocą edytora, który pozwala nam edytować dany tekst;
 • Dodaj lub przeciągnij pliki — dla szablonu e-mail możemy na stałe wgrać załączniki, które będą wysyłane do odbiorców.


Wskazówka: W szablonach email od licencji Enterprise dostępne jest także pole wyboru „Dostępny jako szablon dla chata”. Służy ono do gotowych odpowiedzi dla Livechat. Pole to jest domyślnie ukryte, pojawi się po kliknięciu przez nas ikony trzech kropek w prawym dolnym rogu okna tworzenia szablonu.


Personalizacja treści — edytor WYSIWYG i kody pól

W oknie dodawania szablonu e-mail szablonu oprócz standardowego edytora treści WYSIWYG,


mamy również możliwość odwołania się do systemowych kodów pól (kody pól to znaczniki pozwalające odwołać się do poszczególnych danych wprowadzonych w systemie Firmao), takich jak:

 • Firma (nazwa, numer, miasto, ulica, kod pocztowy, kraj, grupy firm);
 • Osoba kontaktowa (imię, nazwisko,  miasto, ulica, kod pocztowy, kraj);
 • Faktura (numer dokumentu, wartość netto, wartość brutto, VAT, waluta, termin płatności, osoba odpowiedzialna);
 • Oferta/ Zamówienie (nazwa, numer, wartość netto, wartość brutto, VAT, waluta);
 • Zadanie (numer, nazwa opis, data planowania zadania);
 • Projekt (nazwa, id projektu, firma, osoba kontaktowa, data planowania projektu, menadżerowie, pracownicy);
 • Użytkownik (zdjęcie, identyfikator, imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail);
 • Organizacja (adres e-mail);
 • Inne (ankieta czasu pracy, aktualna data i czas).


Dodatkowo mamy możliwość przygotowania szablonu za pomocą skryptu w języku HTML. Jest to przydatna funkcjonalność przy wysłaniu newsletterów do klientów. W celu dodania takiego kodu musimy przełączyć się na tryb edycji źródła. Klikamy ikonę dwóch strzałek przedzielonych ukośnikiem skierowanym w prawą stronę (po najechaniu myszką na ikonę ukaże nam się opis „Edycja źródła. Przełącz w tryb edycji źródła”). W polu tekstowym dodajemy skrypt.


W celu zakończenia konfiguracji szablonu e-mail klikamy zielony przycisk „Utwórz”, który znajdziemy w prawym dolnym rogu okna.


Wysłanie wiadomości e-mail z określonym szablonem

W systemie Firmao możemy wysłać wiadomość e-mail z określonym szablonem na dwa sposoby:

 • z widoku listy modułu „Wiadomości email”;
 • z widoku szczegółów określonego szablonu.


Wysyłanie wiadomości email z określonym szablonem w widoku listy modułu „Wiadomości email”

W celu wysłania wiadomości email z określonym szablonem klikamy moduł  „Wiadomości email”, który znajdziemy w menu głównym. Następnie klikamy zielony przycisk „+ Nowy email” w prawym górnym rogu widoku.


W nowym oknie tworzenia wiadomości email będziemy mieli możliwość użycia szablonu. W prawym górnym rogu okna znajdujemy pole „Szablon”. Następnie z listy rozwijanej wybieramy szablon, który chcemy wykorzystać.


W celu dostarczenia wiadomości postępujemy tak jak w standardowej wysyłce maila: klikamy zielony przycisk „Wyślij”, który znajdziemy w prawym dolnym rogu okna tworzenia.


Wysłanie wiadomości email z określonym szablonem w widoku szczegółów

W celu wysłania wiadomości e-mail z określonym szablonem z widoku szczegółów klikamy strzałkę skierowaną w dół, którą znajdziemy modułu „Wiadomości email”. Z listy rozwijanej wybieramy opcję „Szablony”.


W widoku listy wszystkich szablonów klikamy nazwę wybranego szablonu. W widoku jego szczegółów klikamy ikonę strzałki przedzielonej w środku prostą linią, którą znajdziemy w prawym górnym rogu strony.


Dalsze czynności związane z tworzeniem wiadomości email z zastosowaniem szablonu będą analogiczne do sposobów opisanych powyżej.


Edycja dodanego szablonu

Po dodaniu szablonu do systemu możemy go edytować: zmodyfikować treść, przypisać nowych odbiorców lub zmienić temat maila.

W tym celu klikamy strzałkę skierowaną w dół, którą znajdziemy po prawej stronie modułu „Wiadomości email”. Z listy rozwijanej wybieramy opcję „Szablony”.


W widoku listy klikamy nazwę szablonu, który chcemy edytować.


Wówczas otworzy nam się jego widok szczegółów. Z tego poziomu możemy edytować wszystkie widoczne pola.


Wskazówka: W systemie Firmao w widoku listy szablonów posiadamy licznik użyć danego szablonu. Kolumna ta jest domyślnie ukryta.
W celu jej włączenia klikamy ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu panelu. Z listy rozwijanej wybieramy opcję „Dostosuj widoczne kolumny”. W nowo otwartym oknie zaznaczamy pole wyboru „Użycia”. Zmiany zapisujemy poprzez kliknięcie zielonego przycisku „OK”, który znajdziemy w prawym dolnym rogu okna.


Liczba użyć danego szablonu pojawi się automatycznie obok każdego elementu.


Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview