Dodawanie nowego użytkownika - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Dodawanie nowego użytkownika

Ważne! Poniższa instrukcja jest przeznaczona jedynie dla administratora całego systemu.


Do systemu Firmao możemy dodać dowolną liczbę użytkowników (pracowników firmy).

Administrator systemu ma również możliwość zdefiniowania odpowiednich uprawnień dodawanemu użytkownikowi.


Ważne! 1 licencja w systemie Firmao równa się 1 użytkownikowi.


Jak dodać nowego użytkownika?

W celu dodania nowego użytkownika w systemie Firmao z głównego menu wybieramy moduł „Użytkownicy”, a następnie klikamy zielony przycisk „+ Dodaj użytkownika”, znajdujący się w prawym górnym rogu okna.


Następnie w oknie dodawania użytkownika podajemy adres e-mail, który jest jednocześnie loginem do systemu oraz wybieramy typ licencji.


W momencie wybrania typu licencji, której aktualnie nie mamy wykupionej, w oknie dodawania użytkownika pojawi się informacja, jaki jest koszt dopłaty za nową licencję dla użytkownika. Po dodaniu użytkownika z wyższą licencją na naszego maila przesłana zostanie faktura proforma z dopłatą za dodanie nowej licencji.


Ważne! Na koncie demo nie obowiązują nas żadne opłaty.
Możemy dodać dowolną ilość użytkowników bez ponoszenia dodatkowych kosztów.


Kopiuj filtry, uprawnienia, ustawienia użytkownika

W oknie dodawania nowego użytkownika możemy skopiować filtry, uprawnienia i ustawienia, które również posiada dowolnie wybrany, wcześniej wprowadzony do systemu użytkownik. W tym celu wybieramy z listy dostępnej w polu „Kopiuj filtry, uprawnienia, ustawienia użytkownika” użytkownika, którego dane chcemy skopiować.


Po wybraniu użytkownika, z którego będziemy kopiować uprawnienia i ustawienia, okno dodawania użytkownika rozszerzy się o uprawnienia, które zostaną przypisane nowemu użytkownikowi. 
W tym oknie mamy również możliwość wybrania innych uprawnień lub ustawień.


Wskazówka: Możemy również wysłać dodatkową treść zaproszenia email.


Aby dodać treść zaproszenia, klikamy przycisk z ikoną trzech kropek , który znajduje się nad zielonym przyciskiem „Zaproś (wyślij email z zaproszeniem)”. Treść ta będzie widoczna w wiadomości e-mail, wysłanej do nowo dodanego użytkownika.

Po weryfikacji uprawnień i wpisaniu treści zaproszenia przechodzimy do wysłania zaproszenia do nowego użytkownika. 


Na wskazanej skrzynce pocztowej pojawi się wiadomość e-mail z zaproszeniem.


Po dokonaniu aktywacji przez użytkownika, w przeglądarce otworzy się okno, w którym definiujemy nowe hasło dostępu dla użytkownika.


Po kliknięciu przycisku: „OK” pojawi się okno, w którym definiujemy imię i nazwisko nowego użytkownika.


Po kliknięciu przycisku: „OK” nastąpi przekierowanie do systemu Firmao.

Ważne! Administator systemu ma możliwość zdefiniowania każdemu użytkownikowi dozwolonego adresu IP, z którego może logować się na konto w systemie Firmao, co pomoże zapobiec atakom hakerskim i pomoże ochronić dane firmy.

O tym piszemy w artykule:

Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview