Dodawanie nowego użytkownika - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Dodawanie nowego użytkownika

Ważne! Poniższa instrukcja jest przeznaczona jedynie dla administratora całego systemu.

Do systemu Firmao możemy dodać dowolną ilość użytkowników (pracowników firmy). Administrator systemu ma możliwość ustanowienia ich stanowisk, zespołów oraz uprawnień.

Ważne! 1 licencja w systemie Firmao równa się 1 użytkownikowi.

Wskazówka: W systemie Firmao mamy możliwość definiowania własnych pól dodatkowych do modułu “Użytkownik”. Możemy np. dodać pole wyboru “Płeć, lub “Data urodzin”, co pozwoli wyfiltrować użytkowników według ich płci lub daty urodzin.


Jak dodać nowego użytkownika?

W celu dodania nowego użytkownika w systemie Firmao z głównego menu wybieramy moduł “Użytkownicy”, a następnie klikamy zielony przycisk “Dodaj użytkownika”, znajdujący się w prawym górnym rogu okna.

Wskazówka: Każdemu użytkownikowi w systemie możemy nadać uprawnienia odnośnie konkretnych obiektów lub działów, jeżeli nie kopiowaliśmy ustawień innego użytkownika.

Następnie w oknie dialogowym podajemy adres e-mail (który będzie loginem) oraz wybieramy typ licencji.

W momencie wybrania typu licencji, której aktualnie nie posiadamy, w oknie dodawania użytkownika pojawi się informacja, jaki jest koszt dopłaty za nową licencję dla użytkownika.

Ważne! Na koncie demo nie obowiązują nas żadne opłaty.
Możemy dodać dowolną ilość użytkowników bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Kopiuj filtry, uprawnienia z użytkownika

Wskazówka: Możemy kopiować uprawnienia i ustawienia dowolnego użytkownika w systemie.

Aby to zrobić, w polu dodawania użytkownika klikamy na pole „Kopiuj filtry, uprawnienia, ustawienia użytkownika” i z listy rozwijanej wybieramy użytkownika, którego dane chcemy skopiować.

Ważne! Filtry wybranego użytkownika przekopiują się automatycznie. Natomiast w każdym momencie administrator może przekopiować dowolny filtr do dowolnego użytkownika, klikając prawym przyciskiem myszki na nazwę filtru lub klikając w trzy kropki na prawo od jego nazwy, a następnie wybierając opcję „Kopiuj filtr do innych użytkowników”.

Po wybraniu użytkownika, z którego będziemy kopiować dane w polu: „Kopiuj filtry, uprawnienia z użytkownika”, okno dodawania użytkownika rozszerzy się o uprawnienia, które zostaną przypisane nowemu użytkownikowi. 

Wskazówka: Możemy również wysłać dodatkową treść zaproszenia.

Aby dodać treść zaproszenia, klikamy przycisk , nad zielonym przyciskiem „Zaproś (wyślij email z zaproszeniem)”.

Po weryfikacji uprawnień i wpisaniu treści zaproszenia przechodzimy do wysłania zaproszenia dla nowego użytkownika. 

Na podanym adresie e-mail powinien pojawić się mail z zaproszeniem.

Po dokonaniu aktywacji przez użytkownika, w przeglądarce otworzy się okno ustawienia hasła dostępu dla użytkownika. Po wpisaniu hasła pojawi się okno, w którym definiujemy imię i nazwisko nowego użytkownika.

Następnie nastąpi przekierowanie do systemu Firmao.

Ważne! Wszelkie dane użytkownika możemy uzupełnić w module “Szczegóły użytkownika”. Ponadto możemy ustawić każdemu użytkownikowi dozwolony adres IP, z którego może logować się na konto w systemie Firmao, co pomoże zapobiec atakom hakerskim i pomoże ochronić dane firmy.


Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview