Grupy firm  - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Grupy firm 

W systemie Firmao każdy z użytkowników może posiadać własną indywidualną grupę firm oraz może być przypisany do wspólnej grupy. Jest to funkcjonalność pozwalająca ustalić grupy lub osoby odpowiedzialne za dodaną do systemu firmę. Grupy firm widoczne są w szczegółach danej firmy w polu: „Osoba odpowiedzialna”

Ważne! Posiadając uprawnienia administratora całego systemu i administatora działu sprzedaży CRM nie musimy być przypisany do żadnej grupy firm aby mieć do nich dostęp


W jaki sposób dodać nową grupę firm?

Każdy nowo dodany użytkownik do systemu stanowi osobną, jednoosobową grupę i jest automatycznie wpisany do modułu „Grupy firm”.

Natomiast jeśli chcemy utworzyć nową grupę, z menu wybieramy zakładkę „Grupy firm”, następnie w prawym górnym rogu okna klikamy zielony przycisk „Dodaj grupę”.


Otworzy się okno: „Dodawania grupy firm”, w którym uzupełniamy jej nazwę oraz wybieramy, która osoba lub osoby mają być odpowiedzialne za daną grupę.


W celu zapisania grupy klikamy zielony przycisk  Utwórz” w prawym dolnym rogu okna dialogowego. W widoku listy pojawi się nowo utworzona grupa. 

Wskazówka: Możemy utworzyć nową grupę firm na podstawie już wcześniej utworzonej. Aby to zrobić, zaznaczamy z widoku listy pole wyboru przy grupie, której dane chcemy przekopiować. Następnie klikamy: „Dodaj na podstawie wybranej grupy firm”


W jaki sposób przypisać grupę jako osoba odpowiedzialna w firmie?

W celu przypisania grupy, jako osoba odpowiedzialna do danej firmy, należy przejść z menu do zakładki: „Firma”. Następnie przechodzimy do widoku szczegółów danej firmy poprzez kliknięcie nazwę firmy z widoku listy.


W szczegółach danej firmy w polu „Osoba odpowiedzialna” należy wybrać z listy odpowiednią grupę firm.

Ważne! W systemie Firmao znajdują się uprawnienia odpowiadające za widoczność faktur, ofert i zadań swoich firm: 

Jeśli dany użytkownik przypisany jest do jednego z tych uprawnień, np. dostęp do wszystkich zadań swoich firm, to będzie widział wszystkie zadania firm, do których przypisany jest jako osoba odpowiedzialna. Analogicznie funkcjonuje to w przypadku uprawnienia odpowiadającego za widoczność faktur oraz ofert i zamówień.

O tym piszemy w artykule:

Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview