Grupy firm  - System CRM i oprogramowanie WMS Firmao

Grupy firm 

W systemie Firmao każdy z użytkowników może posiadać własną indywidualną grupę firm oraz może być przypisany do wspólnej grupy. Jest to funkcjonalność pozwalająca ustalić grupy lub osoby odpowiedzialne za dodaną do systemu firmę. Grupy firm widoczne są w szczegółach danej firmy jako pole „Osoba odpowiedzialna”.

Ważne! Posiadając uprawnienia administratora całego systemu i administatora działu sprzedaży CRM nie musimy być przypisani do żadnej grupy firm, aby mieć do nich dostęp.

Ważne! W zależności od wybranej licencji jedna firma może być przypisana do następującej ilości grup:
Standard — 1, Professional — 10, Enterprise — 25, Supreme — 50.


W jaki sposób dodać nową grupę firm?

Każdy nowo dodany użytkownik do systemu stanowi osobną, jednoosobową grupę i jest automatycznie dodany do modułu „Grupy firm”.

Natomiast, jeśli chcemy utworzyć nową grupę, w menu głównym klikamy moduł „Grupy firm”, a następnie w prawym górnym rogu okna klikamy niebieski przycisk „+ Dodaj grupę”.


Otworzy nam się okno „Dodawanie grupy firm”, w którym:

  • uzupełniamy nazwę;
  • dodajemy osobę lub osoby odpowiedzialne za daną grupę.

W celu zapisania grupy klikamy niebieski przycisk „Utwórz” w prawym dolnym rogu okna dialogowego. W widoku listy pojawi się nowo utworzona grupa

Wskazówka: Możemy utworzyć nową grupę firm na podstawie już wcześniej utworzonej. W tym celu zaznaczamy z widoku listy pole wyboru przy grupie, której dane chcemy przekopiować. Następnie klikamy opcję „Dodaj na podstawie wybranej grupy firm”.


W jaki sposób przypisać grupę jako osobę odpowiedzialną do firmy?

W celu przypisania grupy jako osoby odpowiedzialnej do danej firmy klikamy moduł „Firmy”. Następnie przechodzimy do widoku szczegółów danej firmy poprzez kliknięcie nazwy firmy z widoku listy.


W szczegółach wybranej przez nas firmy w polu „Osoba odpowiedzialna” poprzez kliknięcie strzałki skierowanej w dół obok pola wybieramy z listy odpowiednią grupę firm.

Ważne! W systemie Firmao znajdują się uprawnienia odpowiadające za widoczność faktur, ofert i zadań swoich firm: 

Jeśli dany użytkownik przypisany jest do jednego z tych uprawnień, np. ma dostęp do wszystkich zadań swoich firm, to będzie widział wszystkie zadania firm, do których przypisany jest jako osoba odpowiedzialna. Analogicznie funkcjonuje to w przypadku uprawnienia odpowiadającego za widoczność faktur oraz ofert i zamówień.

O tym piszemy w artykule:

Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview