Pola dodatkowe - System CRM i oprogramowanie WMS Firmao

Pola dodatkowe

Ważne! Pola dodatkowe dostępne są dla licencji Professional, Enterprise oraz Supreme. Mogą je definiować jedynie administratorzy całego systemu i dyrektorzy firmy.


W systemie Firmao, oprócz standardowo dostępnych pól, możesz definiować własne pola dodatkowe z niestandardowymi danymi, takimi jak np. kolor lub wymiary czy też kod dostawcy produktu, które mogą być widoczne jako kolumny.
Ponadto każde nowo dodane pole dodatkowe (oprócz pola dodatkowego typów) pojawia się w lewym panelu filtrów. Dzięki temu możesz wyszukiwać pozycje na liście, używając filtrowania po polach dodatkowych.


W jaki sposób dodać nowe pola dodatkowe?

Pola dodatkowe zdefiniujesz w „Ustawieniach firmy widocznych na liście rozwijanej po kliknięciu awatara.


Otworzy się nowe okno. W lewym panelu nawigacyjnym kliknij „Pola dodatkowe”. W celu dodania nowego pola kliknij przycisk „+ Dodaj pole dodatkowe”.


Tworząc nowe pole dodatkowe: 

 • wybierasz rodzaj obiektu, którego będzie dotyczyło pole (np. projekt); 
 • podajesz typ danych, czyli w jakim formacie mają być wprowadzane dane (tekst, liczba, data, wartość logiczna (tak/nie), lista, lista wielokrotnego wyboru);
 • podajesz nazwę nowego pola.

Poza wymienionymi powyżej elementami określ: 

 • czy pole ma być wymagane — zaznaczenie sprawi, że pole dodatkowe będzie widoczne w oknie tworzenia jako pole wymagane, którego nie będziesz mógł ukryć;
 • w jakiej kolejności ma się wyświetlać nowo tworzone pole (kolejność ustalana w obrębie pól dodatkowych)
 • czy pole ma mieć unikalną wartość — w takim przypadku zaznacz pole wyboru „unikalna wartość”, a pole „wartość domyślna” zostaw puste;

  Wskazówka: Np. możesz dodać pole dodatkowe „Kod dostawcy” dla obiektów „Produkty”, dzięki czemu nie będziesz mógł wpisać takich samych wartości do innych produktów.

 • czy pole ma się pojawiać w szczegółach i oknie tworzenia obiektu; jeżeli zostawisz to pole puste, to w szczegółach obiektów, których dotyczy to pole, pojawi się zakładka „Pole dodatkowe”;
 • wartość domyślną pola, jeżeli chcesz, aby nowo utworzone pole dodatkowe było automatycznie uzupełnione zdefiniowaną wartością domyślną;
 • czy pole będzie tylko do odczytu dla pracowników (możliwość edycji będą posiadali administratorzy całego systemu oraz dyrektorzy firmy).

Więcej szczegółowych informacji na temat opcji w oknie dodawania pola dodatkowego uzyskasz, najeżdżając kursorem myszki na ikonę „i” w kółku.

Po zdefiniowaniu nowego pola dodatkowego zapisz zmiany za pomocą niebieskiego przycisku „Utwórz” w prawym dolnym rogu okna dodawania.

Następnie zamknij widok pól dodatkowych niebieskim przyciskiem „OK” w prawym dolnym rogu okna. System automatycznie odświeży stronę przeglądarki.


Gdzie widoczne będą dodane pola dodatkowe?

Pola dodatkowe w systemie Firmao mogą być wyświetlane w kilku miejscach w systemie, co jest zależne od ich wcześniejszej konfiguracji.

Jeżeli podczas definiowania pola w „Ustawieniach firmy zaznaczyłeś pole wyboru „Pokazuj w szczegółach i oknie tworzenia”, pole dodatkowe będzie widoczne zarówno w momencie tworzenia obiektu, jak i w jego szczegółach.


Jeżeli podczas definiowania pola w „Ustawieniach firmy” nie zaznaczyłeś pola wyboru „Pokazuj w szczegółach i oknie tworzenia”, będzie ono widoczne jedynie w szczegółach obiektu w zakładce „Pola dodatkowe”.


Wskazówka: W celu przypięcia zakładki pól dodatkowych do głównego widoku zakładek, kliknij ikonę trzech kropek, a następnie kliknij ikonę pinezki z prawej strony każdej zakładki na liście.


W jaki sposób dodać pola dodatkowe do widoku listy?

Pola dodatkowe możesz ustawiać jako kolumny w widoku listy. W tym celu kliknij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu widoku, a następnie z listy rozwijanej wybierz „Dostosuj widoczne kolumny”.


W nowo otwartym oknie pojawi się nagłówek „Pola dodatkowe”, a pod nim pojawią się wszystkie pola, które możesz ustawić jako kolumny w widoku listy.


W jaki sposób filtrować i sortować pola dodatkowe?

W systemie Firmao masz możliwość filtrowania i sortowania utworzonych pól dodatkowych. Zarówno na liście filtrów, jak i w widoku dostosowywania kolumn, pojawią się wszystkie dotychczas dodane pola dodatkowe.


W jaki sposób dodać obiektowe pola dodatkowe?

Ważne! Jedynie użytkownicy z licencją Enterprise oraz Supreme mają możliwość tworzenia obiektowych pól dodatkowych.

W systemie Firmao masz także opcję tworzenia obiektowych pól dodatkowych. Pozwoli to na pokazanie na liście lub liście wielokrotnego wyboru obiektów znajdujących się w bazie Firmao, np. listę produktów, pracowników czy firm.
W celu utworzenia pola obiektowego dodaj nowe pole dodatkowe, a następnie przy wyborze typu listy lub listy wielokrotnego wyboru, masz możliwość wyboru obiektu z systemu Firmao.


Wskazówka: Gdy w polu „Obiekt” wybierzesz np. firma, to następnie w polu dodatkowym będziesz miał do wyboru wszystkie firmy, które do tej pory wprowadziłeś do systemu.W jaki sposób dodać nowe pola dodatkowe typów?

Wskazówka: System pozwala na utworzenie pól dodatkowych widocznych tylko dla określonych typów/kategorii obiektu. Dzięki temu pole jest widoczne jedynie w tych obiektach, które spełniają zdefiniowany warunek (np. Status zadania: zamknięte).


W celu utworzenia takiego pola, w widoku pól dodatkowych wybierz zakładkę „Pola dodatkowe typów”.


Dodajesz takie pole analogicznie jak zwykłe pole dodatkowe, z taką różnicą, że definiujesz rodzaj i klucz słownika, dla którego dane pole ma się pojawić.

Rodzaj słownika wybierasz na podstawie typu obiektu, np. gdy ustawimy typ obiektu „Zadania”, to w rodzaju słownika będziesz mieć do wyboru „Zadania — kategorie” oraz „Zadania — statusy”.

Wybierając opcję „Zadania — statusy”, w polu „Klucz słownika” możesz ustawić status zadania, np. „Zamknięte”. To sprawi, że dodane pole dodatkowe pojawi się jedynie w zadaniach, których status ustawiony został na „zamknięte”.


W celu zapisania zmian klikamy niebieski przycisk „OK” w prawym dolnym rogu okna.


W jaki sposób edytować utworzone pola dodatkowe?

W celu edycji utworzonego pola dodatkowego lub pola dodatkowego typów przejdź do zakładki „Ustawienia firmy” widocznej na liście rozwijanej po kliknięciu awatara. W panelu nawigacyjnym kliknij „Pola dodatkowe”. Następnie wybierz rodzaj obiektu (np. Firma). Na liście pojawią się wszystkie dostępne pola dodatkowe, które możesz edytować.

Możesz edytować utworzone pola dodatkowe, klikając na widoczne pola w kolumnach.


Wskazówka: Jeśli chcesz dodać do listy lub listy wielokrotnego wyboru nowe wartości, kliknij ikonę niebieskiej tabelki „Edytuj wartości”.


Następnie otworzy się okno, w którym możesz dopisać nowe wartości do listy.


Zapisz wprowadzone zmiany niebieskim przyciskiem „OK” w prawym dolnym rogu okna. System automatycznie odświeży stronę przeglądarki.


W jaki sposób sprawdzić systemowy kod pola dodatkowego w systemie Firmao?

Tworząc indywidualne szablony bądź wgrywając import danych do systemu Firmao, potrzebny ci będzie systemowy kod danego pola dodatkowego.

W celu sprawdzenia kodu przejdź do „Ustawień firmy”. W lewym panelu nawigacyjnym kliknij „Pola dodatkowe”.

W następnej kolejności wybierz rodzaj obiektu (np. Firma) i najedź kursorem myszki na nagłówek jednej z kolumn. Kliknij strzałkę w dół . Z rozwiniętych opcji wybierz „Dostosuj widoczne kolumny”. Zaznacz pole wyboru „Kod pola” i zatwierdź niebieskim przyciskiem „OK”.

Z poziomu widoku pól dodatkowych pojawi się nowa kolumna z kodem pola.


Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview