Pola dodatkowe - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Pola dodatkowe

Ważne! Pola dodatkowe dostępne są od licencji Professional. Może je definiować jedynie administrator całego systemu


W systemie Firmao, oprócz standardowo dostępnych pól, możemy definiować własne pola dodatkowe z niestandardowymi danymi, takimi jak np. kolor, wymiary czy też kod EAN produktu.
Ponadto każde nowo dodane pole dodatkowe pojawia się w lewym panelu filtrów. Dzięki temu możemy wyszukiwać pozycje na liście, używając filtrowania po polach dodatkowych.


W jaki sposób dodać nowe pola dodatkowe?

Pola dodatkowe definiujemy w „Ustawieniach firmy widocznych na liście rozwijanej po kliknięciu w awatar.


Otworzy nam się nowe okno, po którego lewej stronie znajduje się zakładka „Pola dodatkowe”. W celu dodania nowego pola klikamy przycisk „+ Dodaj pole dodatkowe”.


Tworząc nowe pole dodatkowe: 

  • wybieramy rodzaj obiektu (np. projekt), którego będzie dotyczyło pole, 
  • podajemy typ danych, jakie pole będzie przechowywało (np. tekst, liczba, data), 
  • podajemy nazwę nowego pola.


Poza wymienionymi powyżej elementami określamy: 

  • czy pole ma być wymagane;
  • w jakiej kolejności ma się wyświetlać nowo tworzone pole; 
  • czy pole ma mieć unikalną wartość — w takim przypadku zaznaczamy pole wyboru ”unikalna wartość”, a pole „wartość domyślna” zostawiamy puste;

    Wskazówka: Np. możemy dodać pole dodatkowe „Półka” dla obiektów „Produkty”, dzięki czemu nie będziemy mogli wpisać takich samych wartości do wszystkich produktów. Taki zabieg pozwoli nam uniknąć przypisania kilku produktów do tej samej półki.

  • czy pole ma się pojawiać w szczegółach i oknie tworzenia obiektu,
  • czy pole będzie tylko do odczytu dla pracowników (możliwość edycji będzie posiadał administrator systemu).

Po zdefiniowaniu nowego pola dodatkowego zapisujemy zmiany za pomocą zielonego przycisku „Utwórz” w prawym dolnym rogu ekranu.

Następnie zamykamy widok pól dodatkowych zielonym przyciskiem „OK” w prawym dolnym rogu okna. System automatycznie odświeży stronę przeglądarki.


Gdzie widoczne będą dodane pola dodatkowe?

Pola dodatkowe w systemie Firmao mogą być wyświetlane w kilku miejscach w systemie, co jest zależne od ich wcześniejszej konfiguracji.

Jeżeli podczas definiowania pola w „Ustawieniach firmy zaznaczyliśmy pole wyboru “Pokazuj w szczegółach i oknie tworzenia”, pole dodatkowe będzie widoczne zarówno w momencie tworzenia np. zadania lub projektu, jak i w jego szczegółach.


Jeżeli podczas definiowania pola w „Ustawieniach firmy” nie zaznaczyliśmy pola wyboru „Pokazuj w szczegółach i oknie tworzenia”, będzie ono widoczne jedynie w szczegółach danego obiektu (np. zadania, projektu) w zakładce „Pola dodatkowe”.


Wskazówka: W celu przypięcia zakładki pól dodatkowych do głównego widoku menu zakładek, klikamy w ikonę trzech kropek, a następnie w ikonę pinezki pojawiającą się obok nazwy zakładki.


W jaki sposób dodać pola dodatkowe do widoku listy?

Pola dodatkowe możemy ustawiać jako kolumny w widoku listy. W tym celu klikamy w ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu widoku, a następnie z listy rozwijanej wybieramy „Dostosuj widoczne kolumny”.


W nowo otwartym oknie pojawi się nagłówek „Pola dodatkowe”, a pod nim pojawią się wszystkie pola, które możemy ustawić jako kolumny w widoku listy.


W jaki sposób możemy filtrować i sortować pola dodatkowe?

W systemie Firmao mamy możliwość filtrowania i sortowania utworzonych pól dodatkowych. Zarówno na liście filtrów, jak i w widoku dostosowywania kolumn, pojawią się wszystkie dotychczas dodane pola dodatkowe. Umożliwi nam to porządkowanie elementów np. w widoku listy.


W jaki sposób dodać obiektowe pola dodatkowe?

W systemie Firmao mamy także opcję tworzenia obiektowych pól dodatkowych. Pozwoli nam to na pokazanie na liście wyboru obiektów znajdujących się w bazie Firmao, np. listę produktów, pracowników czy firm.
W celu utworzenia pola obiektowego dodajemy nowe pole dodatkowe, a następnie przy wyborze typu listy lub listy wielokrotnego wyboru, mamy możliwość wyboru obiektu z systemu Firmao.


Wskazówka: Gdy w polu „Obiekt” wybierzemy np. firma, to następnie — gdy zapiszemy zmiany, a system odświeży się automatycznie — w polu dodatkowym będziemy mieli do wyboru wszystkie firmy, które do tej pory wprowadziliśmy do systemu.W jaki sposób dodać nowe pola dodatkowe typów?

Wskazówka: System pozwala na utworzenie pól dodatkowych widocznych tylko dla wybranych obiektów (pola dodatkowe typów) spełniających dany warunek, np. pole dodatkowe, które pojawi się w systemie tylko w momencie, gdy kategorią zadania będzie wyjazd służbowy.


W celu utworzenia takiego pola, w widoku pól dodatkowych wybieramy zakładkę „Pola dodatkowe typów”.


Dodajemy takie pole analogicznie jak tworzenie pola dodatkowego, z taką różnicą, że definiujemy rodzaj i klucz słownika, dla którego dane pole ma się pojawić.

Rodzaj słownika wybieramy na podstawie typu obiektu, np. gdy ustawimy typ obiektu “Zadania”, to w rodzaju słownika będziemy mieć do wyboru “Zadania — kategorie” oraz “Zadania — statusy”.

Wybierając opcję “Zadania — statusy”, w polu “Klucz słownika” możemy ustawić status zadania, np. “Zamknięte”. To sprawi, że dodane przez nas pole dodatkowe pojawi się jedynie w zadaniach, których status ustawiony został na “zamknięte”.


Wyświetlanie pola dodatkowego typów jest analogiczne jak dla pola dodatkowego. W celu zapisania zmian klikamy zielony przycisk “OK” w prawym dolnym rogu okna.


W jaki sposób edytować utworzone już pola dodatkowe?

W celu edycji już utworzonego pola dodatkowego lub pola dodatkowego typów przechodzimy do ustawień firmy widocznych na liście rozwijanej po kliknięciu w awatar. Po lewej stronie okna znajduje się zakładka „Pola dodatkowe”. Następnie wybieramy rodzaj obiektu (np. Firma). Na liście pojawią się wszystkie dostępne pola dodatkowe, które możemy edytować.

Przykład: Jeśli chcemy dodać do listy nowe źródła pozyskania, klikamy ikonę: “Edytuj wartości”:

Następnie otworzy się okno, w którym mamy możliwość dopisania nowych wartości do listy.

Akceptujemy edytowane wartości przyciskiem: “OK”, a następnie zapisujemy zmiany z widoku pól dodatkowych przyciskiem: “OK”. System automatycznie odświeży stronę przeglądarki.


W jaki sposób sprawdzić systemowy kod pola dodatkowego w systemie Firmao?

Tworząc indywidualne szablony bądź wgrywając import danych do systemu Firmao, potrzebny nam będzie systemowy kod danego pola dodatkowego.

Możemy to sprawdzić w ustawieniach firmy. Po lewej stronie okna znajduje się zakładka „Pola dodatkowe”. Następnie wybieramy rodzaj obiektu (np. Firma), najeżdżamy kursorem na nagłówek jednej z kolumn, klikamy w strzałkę , a następnie z rozwiniętych opcji wybieramy “Dostosuj widoczne kolumny”. Zaznaczamy pole wyboru : “Kod pola” i zatwierdzamy przyciskiem: “OK”.

Z poziomu widoku pól dodatkowych pojawi się nowa kolumna z kodem pola.


Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview