Pola dodatkowe - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Pola dodatkowe

Ważne! Pola dodatkowe dostępne są od licencji Professional. Może je definiować jedynie administrator całego systemu.

W systemie Firmao, oprócz standardowo dostępnych pól, mamy możliwość definiowania własnych pól dodatkowych przechowujących niestandardowe dane, takie jak np. kolor, wymiary czy też kod EAN produktu.
Ponadto każde nowo dodane pole dodatkowe pojawia się w lewym panelu filtrów. Dzięki temu możemy wyszukiwać pozycje na liście, używając filtrowania po polach dodatkowych.

W jaki sposób dodać nowe pola dodatkowe?

Pola dodatkowe możemy zdefiniować w ustawieniach firmy widocznych na liście rozwijanej po kliknięciu w awatar. Otworzy nam się nowe okno, po którego lewej stronie znajduje się zakładka „Pola dodatkowe”.

Tworząc nowe pole dodatkowe, musimy: 

  • wybrać rodzaj obiektu (np. projekt), którego będzie dotyczyło pole, 
  • podać typ danych, jakie pole będzie przechowywało (np. tekst, liczba, data), 
  • podać nazwę nowego pola.

Możemy również określić:: 

  • czy pole ma być wymagane
  • kolejność pól, 
  • czy pole ma mieć unikalną wartość — w takim przypadku zaznaczamy pole wyboru unikalna wartość”, a pole „wartość domyślna” zostawiamy puste,
    Np. możemy dodać pole dodatkowe „Półka” dla obiektów „Produkty”, dzięki czemu nie będziemy mogli wpisać takich samych wartości do wszystkich produktów. Taki zabieg pozwoli nam uniknąć przypisania kilku produktów do tej samej półki,
  • czy pole ma się pojawiać w szczegółach i oknie tworzenia obiektu,
  • czy pole będzie tylko do odczytu dla pracowników (możliwość edycji będzie posiadał administrator systemu).

Po zdefiniowaniu nowego pola dodatkowego zapisujemy zmiany za pomocą przycisku: „Utwórz”.

Ważne! Wszelkie wprowadzone zmiany zapisujemy, klikając zielony przycisk „OK”, który znajduje się w prawym dolnym rogu strony lub okna tworzenia:

Następnie zamykamy widok pól dodatkowych przyciskiem „OK”. System automatycznie odświeży stronę przeglądarki.

Gdzie widoczne będą dodane pola dodatkowe?

Pola dodatkowe w systemie Firmao mogą być wyświetlane w kilku miejscach w systemie, co jest zależne od ich wcześniejszej konfiguracji.

Jeżeli podczas definiowania pola w ustawieniach firmy zaznaczyliśmy pole wyboru Pokazuj w szczegółach i oknie tworzenia”, zdefiniowane pole będzie widoczne zarówno w momencie tworzenia np. zadania lub projektu, jak i w jego szczegółach.

Jeżeli podczas definiowania pola w ustawieniach firmy nie zaznaczyliśmy pola wyboru : „Pokazuj w szczegółach i oknie tworzenia”, zdefiniowane pole będzie widoczne jedynie w szczegółach danego obiektu (np. zadania, projektu) w zakładce „Pola dodatkowe”.

Wskazówka: W celu przypięcia zakładki pól dodatkowych do głównego widoku menu zakładek, klikamy w na końcu menu zakładek, a następnie w ikonę pinezki pojawiającą się obok nazwy zakładki.


W jaki sposób dodać pola dodatkowe do widoku listy?

Pola dodatkowe możemy ustawiać jako kolumny w widoku listy. Aby to zrobić, klikamy w ikonę w prawym górnym rogu widoku, a następnie z listy rozwijanej wybieramy „Dostosuj widoczne kolumny„. W nowo otwartym oknie pojawi się nagłówek „Pola dodatkowe”, a pod nim pojawią się wszystkie pola, które możemy ustawić jako kolumny w widoku listy.
Więcej informacji znajdziemy tutaj.


W jaki sposób można filtrować i sortować pola dodatkowe?

W systemie Firmao mamy możliwość filtrowania i sortowania utworzonych pól dodatkowych. Zarówno na liście filtrów, jak i w widoku dostosowywania kolumn, pojawią się wszystkie dotychczas dodane pola dodatkowe. Umożliwi nam to porządkowanie elementów np. w widoku listy.

W jaki sposób dodać obiektowe pola dodatkowe?

W systemie Firmao mamy także opcję tworzenia obiektowych pól dodatkowych. Pozwoli nam to  na pokazanie na liście obiektów znajdujących się już w bazie Firmao, np. listę: produktów, pracowników, firm.
Aby utworzyć takie pole obiektowe, podczas tworzenia pola dodatkowego przy wyborze typu listy lub listy wielokrotnego wyboru, mamy możliwość wyboru obiektu z systemu Firmao.

Wskazówka: Gdy w polu „Obiekt” wybierzemy np. firma, to następnie — gdy zapiszemy zmiany, a system odświeży się automatycznie — w polu dodatkowym będziemy mieli do wyboru wszystkie firmy, które do tej pory wprowadziliśmy do systemu.


W jaki sposób dodać nowe pola dodatkowe typów?

Wskazówka: System pozwala również na utworzenie pól dodatkowych widocznych tylko dla wybranych obiektów spełniających dany warunek, np. pole dodatkowe, które pojawi się w systemie tylko w momencie, gdy kategorią zadania będzie wyjazd służbowy.

Aby utworzyć takie pole, w widoku pól dodatkowych w ustawieniach firmy widocznych na liście rozwijanej po kliknięciu w awatar, wybieramy: „Pola dodatkowe typów”.

Dodajemy takie pole analogicznie jak tworzenie pola dodatkowego, z taką różnicą, że definiujemy rodzaj i klucz słownika, dla którego dane pole ma się pojawić.

Rodzaj słownika wybieramy na podstawie typu obiektu, np. gdy ustawimy typ obiektu “Zadania”, to w rodzaju słownika będziemy mieć do wyboru “Zadania — kategorie” oraz “Zadania — statusy”. Wybierając opcję “Zadania — statusy”, w polu “Klucz słownika” możemy ustawić status zadania, np. “Otwarte”. To sprawi, że dodane przez nas pole dodatkowe pojawi się jedynie w zadaniach, których status ustawiony został na “otwarte”.

Wyświetlanie pola dodatkowego typów jest analogiczne jak dla pola dodatkowego. Aby zapisać zmiany, klikamy przycisk “OK”.

W jaki sposób edytować utworzone już pola dodatkowe?

W celu edycji już utworzonego pola dodatkowego lub pola dodatkowego typów przechodzimy do ustawień firmy widocznych na liście rozwijanej po kliknięciu w awatar. Po lewej stronie okna znajduje się zakładka „Pola dodatkowe”. Następnie wybieramy rodzaj obiektu (np. Firma). Na liście pojawią się wszystkie dostępne pola dodatkowe, które możemy edytować.

Przykład: Jeśli chcemy dodać do listy nowe źródła pozyskania, klikamy ikonę: “Edytuj wartości”:

Następnie otworzy się okno, w którym mamy możliwość dopisania nowych wartości do listy.

Akceptujemy edytowane wartości przyciskiem: “OK”, a następnie zapisujemy zmiany z widoku pól dodatkowych przyciskiem: “OK”. System automatycznie odświeży stronę przeglądarki.


W jaki sposób sprawdzić systemowy kod pola dodatkowego w systemie Firmao?

Tworząc indywidualne szablony bądź wgrywając import danych do systemu Firmao, potrzebny nam będzie systemowy kod danego pola dodatkowego.

Możemy to sprawdzić w ustawieniach firmy. Po lewej stronie okna znajduje się zakładka „Pola dodatkowe”. Następnie wybieramy rodzaj obiektu (np. Firma), najeżdżamy kursorem na nagłówek jednej z kolumn, klikamy w strzałkę , a następnie z rozwiniętych opcji wybieramy “Dostosuj widoczne kolumny”. Zaznaczamy pole wyboru : “Kod pola” i zatwierdzamy przyciskiem: “OK”.

Z poziomu widoku pól dodatkowych pojawi się nowa kolumna z kodem pola.


Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview