Dodawanie szans sprzedaży - System CRM i oprogramowanie WMS Firmao

Dodawanie szans sprzedaży

Ważne! Moduł „Szanse sprzedaży” jest dostępny jedynie dla użytkowników posiadających licencję Professional, Enterprise lub Supreme.


Jak dodać szansę sprzedaży?

W systemie Firmao możemy dodać szansę sprzedaży na trzy podstawowe sposoby:

 • z poziomu widoku listy modułu „Szanse sprzedaży”;
 • poprzez kliknięcie plusa przy wyszukiwarce;
 • poprzez kliknięcie strzałki przy module „Szanse sprzedaży”.


Dodawanie szansy sprzedaży z głównego menu

Kliknij strzałkę skierowaną w dół z prawej strony modułu „Szanse sprzedaży” w górnym menu głównym, a następnie wybierz „+ Dodaj szansę sprzedaży” z listy rozwijanej. Otworzy się okno dodawania szansy sprzedaży.

W przypadku menu bocznego kliknij ikonę plusa „+” pojawiającą się z prawej strony nazwy modułu po najechaniu na niego myszką.


Dodawanie szansy sprzedaży za pomocą przycisku plusa „+” przy wyszukiwarce

Kliknij przycisk plusa „+” po prawej stronie paska wyszukiwarki w górnej części ekranu, a następnie kliknij „Szansa sprzedaży” na liście rozwijanej. Otworzy się okno dodawania szansy sprzedaży.


Dodawanie szansy sprzedaży w widoku listy szans

Kliknij moduł „Szanse sprzedaży” w menu głównym, a następnie kliknij niebieski przycisk „+ Dodaj” w prawej górnej części ekranu. Otworzy się okno dodawania szansy sprzedaży.


Okno dodawania szansy sprzedaży

W oknie dodawania szansy sprzedaży znajdują się następujące pola:

 • tytuł (pole wymagane) — nadaj szansie tytuł, aby w skrócie opisać czego dotyczy;
 • firma — z listy rozwijanej wybierz firmę, której szansa dotyczy. Możesz wpisać nazwę firmy, która nie istnieje w bazie systemu, a zostanie ona automatycznie zapisana;
 • osoba odpowiedzialna (pole wymagane) — z listy rozwijanej wybierz, który użytkownik ma być odpowiedzialny za prowadzenie tej konkretnej szansy;
 • numery telefonu — wpisz kontaktowe numery telefonu lub telefonów; jeżeli jest ich więcej niż jeden, oddziel je średnikiem, np: 111-222-333; 666-777-888;
 • e-maile — wpisz adresy e-mail do kontaktu w sprawie szansy sprzedaży; jeżeli jest ich więcej niż jeden, oddziel je średnikiem, np: adres1@firmao.pl; adres3@firmao.pl;
 • osoby kontaktowe — możesz przypisać osoby, z którymi chcesz się kontaktować w sprawie danej szansy sprzedaży;
 • sposób pozyskania — definiujesz, w jaki sposób uzyskałeś danego klienta. Możesz dodać własne sposoby pozyskania, korzystając z funkcji Słowniki/Statusy;
 • etap (pole wymagane) — definiujesz, na jakim etapie prowadzenia szansy jesteś. Możesz dodać własne etapy szansy, korzystając z funkcji Słowniki/Statusy;
 • przewidywana data zamknięcia sprzedaży — deadline, do kiedy szansa sprzedaży ma zostać sfinalizowana;
 • wartość — informacja, ile warta jest dana szansa; możesz wprowadzić dane od razu lub później, dopisując do szansy sprzedaży produkty, które zsumują się na wartość danej szansy i nadpiszą wcześniej wprowadzoną wartość;
 • waluta (pole wymagane).

Po uzupełnieniu pól kliknij niebieski przycisk Utwórz”, który znajdziesz w prawym dolnym rogu okna tworzenia.


Inne sposoby dodawania szansy sprzedaży

Dodawanie szansy sprzedaży podczas dodawania innych obiektów

W oknie dodawania dowolnego obiektu, w którym dostępne jest pole „Powiązana szansa sprzedaży” kliknij na nie, a następnie kliknij „+ Dodaj szansę sprzedaży” na końcu listy rozwijanej. Otworzy się okno dodawania szansy sprzedaży.


Dodawanie szans sprzedaży w widoku szczegółów innych obiektów

Szansę sprzedaży możesz dodać w widoku szczegółów poniższych obiektów:

 • firma (zakładka „Szanse sprzedaży”) możesz dodać nową szansę, klikając ikonę niebieskiego plusa w lewym górnym rogu zakładki;

W powyższych modułach możesz dodać szansę sprzedaży, klikając pole „Powiązana szansa sprzedaży”/„Szansa sprzedaży”. Następnie kliknij przycisk „+ Dodaj szansę sprzedaży” na dole listy rozwijanej.


Dodawanie szansy sprzedaży za pomocą automatyzacji

W systemie Firmao możesz utworzyć automatyczne dodawanie szansy sprzedaży poprzez zastosowanie automatyzacji. Proces ten pozwoli zaoszczędzić czas, jaki poświęcasz na działania w przedsiębiorstwie.

Wskazówka: Cały proces automatyzacji znajdziesz w instrukcji „Automatyzacje w systemie”.


O tym piszemy w artykule:

Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview