Dodawanie projektów - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Dodawanie projektów

W projekcie możesz grupować wiele różnych aktywności realizowanych w ramach konkretnego przedsięwzięcia. Do projektu możesz przypisać emaile, zadania i czasy pracy oraz dokumenty takie jak oferty/zamówienia, faktury, umowy i dokumenty magazynowe.


Jak włączyć moduł projektów?

Ważne! Moduł „Projekty” może włączyć jedynie administrator całego systemu i dyrektor firmy.


Jeśli chcesz dodać projekt, musisz włączyć moduł projektów. W tym celu kliknij awatar w prawym górnym rogu ekranu i z listy rozwijanej wybierz „Ustawienia firmy”.


Pod modułem „Organizacja pracy” zaznacz pole wyboru „Projekty”.


W celu zapisania zmian kliknij niebieski przycisk „OK” w prawym dolnym rogu ekranu.


Dodawanie projektu

Ważne! Projekt może dodać jedynie administrator całego systemu, dyrektor firmy oraz administrator działu projektów.

Możesz dodać projekty:

 • w widoku listy projektów;
 • w menu głównym;
 • z listy rozwijanej po kliknięciu przycisku plusa „+” przy wyszukiwarce;
 • w oknie dodawania zadania;
 • w widoku szczegółów innych obiektów;
 • przez API.


Dodawanie projektu w widoku listy projektów

Kliknij moduł Projekty w menu głównym, a następnie kliknij niebieski przycisk „+ Dodaj” w prawej górnej części ekranu. Po kliknięciu przycisku otworzy się okno dodawania projektu.


Dodawanie projektu w menu głównym

Kliknij strzałkę skierowaną w dół z prawej strony modułu „Projekty” w górnym menu głównym, a następnie kliknij „+ Dodaj projekt” na liście rozwijanej. Otworzy się okno dodawania projektu.


W przypadku menu bocznego kliknij ikonę plusa „+” pojawiającą się z prawej strony nazwy modułu po najechaniu myszką na moduł.


Dodawanie projektu z listy rozwijanej po kliknięciu przycisku plusa „+” przy wyszukiwarce

Kliknij przycisk plusa „+” po prawej stronie paska wyszukiwarki w górnej części ekranu, a następnie kliknij „Projekt” na liście rozwijanej. Otworzy się okno dodawania projektu.


Dodawanie projektu w oknie dodawania zadania

W oknie dodawania zadania kliknij pole „Projekt”, a następnie kliknij „+ Projekt” na liście rozwijanej. Otworzy się okno dodawania projektu.


Dodawanie projektu w widoku szczegółów innych obiektów

Projekt możesz dodać w widoku szczegółów poniższych obiektów:

 • firma (zakładka „Projekt”) możesz dodać nowy projekt, klikając ikonę niebieskiego plusa w lewym górnym rogu zakładki;

W powyższych modułach możesz dodać projekt, klikając pole „Powiązany projekt”/„Projekt”. Następnie kliknij przycisk „+ Dodaj projekt” na dole listy rozwijanej.


Okno dodawania projektu

W oknie dodawania projektu znajdują się następujące pola:

 • Nazwa — pole wymagane;
 • Opis — pole tekstowe;
 • Data rozpoczęcia — po kliknięciu masz możliwość wyboru daty z kalendarza;
 • Data zakończenia — po kliknięciu masz możliwość wyboru daty z kalendarza;
 • Firma — z listy rozwijanej możesz wybrać firmę, która ma zostać przypisana do projektu;
 • Osoba kontaktowa — z listy rozwijanej możesz wybrać osobę kontaktową, która ma zostać przypisana do projektu;
 • Przypisz menedżerów — z listy rozwijanej wielokrotnego wyboru możesz przypisać użytkowników systemu;
 • Przypisz pracowników — z listy rozwijanej wielokrotnego wyboru możesz przypisać użytkowników systemu.

Wskazówka: Po kliknięciu ikony koła zębatego w prawym górnym rogu masz możliwość przypięcia pola „Obserwatorzy”

Ważne! Możesz stworzyć własne pola dodatkowe, jeśli chcesz uzupełnić więcej danych.


W celu dodania projektu kliknij niebieski przycisk „Utwórz” w prawym dolnym rogu okna.


Uprawnienia w projektach

W oknie dodawania projektu pola „Przypisz menedżerów” i „Przypisz pracowników” znajdują się pod opisem po prawej stronie. Po kliknięciu tych pól wyświetli się lista rozwijana wielokrotnego wyboru z użytkownikami systemu. Zaznacz pole wyboru po lewej stronie nazwy użytkownika w celu przypisania uprawnień.


 • „Przypisz menedżerów” — użytkownicy przypisani w tym polu mają pełen dostęp do projektu. Menedżerowie dostają powiadomienia informujące o zmianach we wszystkich zadaniach projektu.

  Wskazówka: Jeżeli nie chcesz, aby menedżerowie otrzymywali powiadomienia, napisz wiadomość email na adres kontakt@firmao.pl.

 • „Przypisz pracowników” — użytkownicy przypisani w tym polu mają dostęp do projektu, mogą go komentować, ale nie mogą edytować pól dotyczących projektu oraz jego opisu. Mają pełen dostęp do wszystkich zadań w projekcie.

Ważne! Użytkownik, który nie jest przypisany do projektu, a jest przypisany do zadania w projekcie, w polu „Projekt” zobaczy „Brak dostępu”.


Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview