Widok szczegółów - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjęWidok szczegółów

W widoku szczegółów wybranego obiektu np. zadania lub kontrahenta można przeglądać i edytować wszystkie dane tego obiektu. Można tu także usuwać widoczne właśnie obiekty, a także dodawać nowe.
Widok szczegółów zawiera też dodatkowe zakładki, w których znajdują się informacje o obiektach powiązanych np. dla obiektu “Zadanie” powiązanymi obiektami są np. czasy pracy nad nim, lub wiadomości email go dotyczące.

Zakładki
Widoki szczegółów obiektów posiadają różne zestawy zakładek. Zakładki te mieszczą się w dolnej części widoku. Można tutaj dodawać, edytować oraz usuwać obiekty powiązane (np. dla obiektu “Zadanie” obiektami powiązanymi są Czasy pracy nad nim lub wiadomości email go dotyczące). Standardowymi zakładkami dla większości modułów są:

  • Opis – do każdego obiektu Firmao można utworzyć jego długi tekstowy opis. Opis mogą stanowić wszystkie dodatkowe informacje powiązane z obiektem, które chcemy zawrzeć.

  • Komentarz – każdy użytkownik mający dostęp do danego obiektu może dodawać do niego swój własny komentarz tekstowy. W ten sposób będzie tworzyła się dyskusja, np. na temat jak wykonać dane zadanie.
  • Przypomnienia – zapewniają terminowość wszystkich ważnych wydarzeń w firmie m. in. spotkań, czy też realizacji transakcji. Można przejrzeć wszystkie utworzone przypomnienia powiązane z wybranym obiektem, dodawać nowe, edytować oraz usuwać przypomnienia istniejące w systemie. W panelu dodawania nowego przypomnienia określisz termin przypomnienia, jego treść, przypisanych użytkowników oraz opcjonalnie ustawisz powtarzanie przypomnienia. W momencie, gdy nadszedł czas przypomnienia dla danego obiektu wówczas moduł przypomnień wyśle danemu użytkownikowi emaila z podaną treścią przypomnienia.

  • Pliki – pozwalają dodawać, przeglądać i usunąć przy danym obiekcie dokumenty, umowy i inne pliki z nim związane. Załączyć można zarówno pliki jak i odnośniki (linki) do stron. Maksymalna wielkość jednego pliku to 1GB a wszystkich to 2/10 GB na każdego użytkownika w zależności od licencji programu.

użytkowników według ich własnych potrzeb firmowych. W celu utworzenia nowego pola dodatkowego należy skorzystać z opcji Firma→Ustawienia→Pola dodatkowe. Tworząc nowe pole dodatkowe należy wybrać rodzaj obiektu, którego ma ono dotyczyć oraz określić typ wartości, która będzie wpisywana w to pole (data, tekst, liczba).

  • Historia zmian – można tutaj przejrzeć pełną historię operacji – kto, kiedy i jak zmodyfikował dane programu. Wszelkie zmiany są aktualizowane na bieżąco. Możliwość wglądu do historii zmian możliwa jest jedynie dla obiektów, do których dostęp posiada aktualnie zalogowany użytkownik

Edycja
W celu edycji wartości pola należy umieścić kursor myszki nad jego prawą częścią. Jeśli pojawi się ikonka “ołówka” można po kliku na nią edytować zawartość danego pola. Wszelkie zmiany zostaną natychmiast zapisane, po opuszczeniu pola. W celu anulowania zapisu zmian należy przed opuszczeniem pola nacisnąć klawisz ESC.

Natomiast jeśli pojawi się ikonka “kłódki” edycja wartości pola jest zablokowana do edycji, najczęściej z powodu niewystarczających uprawnień do edycji tego pola.

Niektóre pola w Firmao są automatycznie wyliczane na postawie zawartości innych pól. Obok takich pól znajduje się ikonka przedstawiająca “kółka zębate”. Takie pola mogą być udostępnione do bezpośredniej edycji, po kliknięciu na ikonkę “kółek zębatych”, czyli po wyłączeniu opcji automatycznego przeliczania zawartości danego pola

Listy rozwijane w Firmao często umożliwiają wybór więcej jak jednej pozycji. Jest to realizowane poprzez zaznaczanie checkboxów z lewej strony nazwy pozycji listy.

Edycja dat
Wszystkie wartości danych w formacie daty można wpisywać ręcznie w poniższym formacie,

bądź skorzystać z dostępnego kalendarza, po kliku na przycisk znajdujący się w prawej części pola daty w celu wyświetlenia kalendarzyka.

Klikając ikonkę “strzałki” przy nazwie miesiąca można szybko przesunąć widok do określonego miesiąca. Można też w tym celu skorzystać ze skrótu klawiszowego CTRL+ strzałka w Prawo/Lewo.

Następnie można wybrać dzień miesiąca klikając wybraną datę.

Pomoc kontekstowa
Przy niektórych polach danych możesz zauważyć ikonkę pomocniczą „i”. Ikona ta wyświetla podstawowe informacje objaśniające funkcjonalność danych pól.

Toolbar
Każdy widok szczegółów posiada w swoim nagłówku toolbar zawierający ikony umożliwiające m.in. szybkie tworzenie i usuwanie obiektów, przejście do kolejnych obiektów, które znajdują się na liście w wybranym module, wyświetlenie pomocy, oraz wiele innych.

  • Ikona „Dodaj” umożliwia utworzenie nowego obiektu w tym przypadku będzie to nowe Zadanie. Po kliku na strzałkę z prawej strony tekstu “Dodaj” zostaną wyświetlone dalsze ikony, dzięki którym możliwe będzie m.in. dodanie nowego zadania z danymi skopiowanymi z zadania aktualnie widocznego.
  • Ikony strzałek umożliwiają wyświetlenie kolejnych zadań.
  • Ikona „Usuń” umożliwia usunięcie zaznaczonego elementu, w tym przypadku Zadania
  • Ikona „Trzech kropek” wyświetla dodatkowe ikony jak pomoc zawierającą liczne wskazówki dotyczące widocznej funkcjonalności systemu Firmao. Ikona pomarańczowa (dolar) umożliwia powiązanie transakcji, oferty, zamówienia lub notatki handlowej z danym zadaniem.

Zdarza się, że na mniejszych monitorach cześć ikon toolbara jest ukryta. Aby wyświetlić wszystkie ikony kliknij strzałkę znajdującą się w prawej części toolbara. Wtedy pojawi się lista z brakującymi ikonami toolbara.

Usuwanie danych
W systemie Firmao każdy skasowany rekord możesz odtworzyć, a nawet przywrócić do systemu. Wykasowane dane oznaczone są poprzez przekreślenie ich nazw. Kliknij na nazwę skasowanego obiektu:

Otworzy się nowe okno, w którym możesz wybrać przywrócenie obiektu bądź jedynie wyświetlenie informacji o nim. Wybór drugiej opcji spowoduje przejście do widoku szczegółów skasowanego obiektu, gdzie możliwe jest jedynie przeglądanie danych skasowanego obiektu. Wszelkie operacja modyfikacji są zablokowane.

Szybkie wyszukiwanie informacji
Pole do szybkiego wyszukiwania informacji znajduje się w górnym-prawym rogu programu. Służy do szybkiego wyszukiwania obiektów, które w swojej nazwie lub opisie zawierają wprowadzony do pola wyszukiwania tekst. “Wyszukiwanie” to wyszukuje zawsze spośród wszystkich obiektów danej klasy i jest niezależne od filtrów definiowanych w zakładce “Filtr”, lub z nagłówków kolumn.

Opisy obiektów wpiszesz/znajdziesz w widoku szczegółów obiektu:

 


preview