Przypomnienia - System CRM i oprogramowanie WMS Firmao

Przypomnienia

W systemie Firmao funkcjonalność przypomnień zapewnia terminowość wszystkich ważnych wydarzeń, m.in. zaplanowanych spotkań czy zadań do wykonania. Przypomnienia pojawiają się w prawym panelu systemu oraz mogą być wysyłane drogą mailową.


Jak dodać przypomnienie?

Możemy ustawić przypomnienie na 3 sposoby:


W jaki sposób dodać przypomnienie w oknie tworzenia zadania?

W celu dodania nowego przypomnienia w trakcie tworzenia zadaniawypełniamy datę i godzinę planowanego rozpoczęcia, a następnie uzupełniamy pole „Przypomnij o dacie rozpoczęcia”.Przypomnienie będzie widoczne po utworzeniu zadania w widoku szczegółów w zakładce „Przypomnienia”.


W jaki sposób dodać przypomnienie w oknie tworzenia oferty/zamówienia, faktury, umowy?

W celu dodania nowego przypomnienia w trakcie tworzenia oferty/zamówienia, faktury lub umowy/abonamentu, zaznaczamy pole wyboru po prawej stronie okna z terminem ważności. Następnie ustawiamy, kiedy chcemy dostać przypomnienie np. o terminie płatności faktury.


Przypomnienie będzie widoczne po utworzeniu dokumentu w widoku szczegółów w zakładce „Przypomnienia”.


W jaki sposób dodać nowe przypomnienie z menu górnego?

W celu dodania nowego przypomnienia z menu górnego klikamy w moduł „Przypomnienia”. Następnie klikamy niebieski przycisk „+ Dodaj” w prawym górnym rogu okna.


Otworzy nam się okno dialogowe. Definiujemy w nim:

  • termin przypomnienia;
  • przypisanych użytkowników
  • jego treść;
  • opcjonalnie powtarzanie przypomnienia.

W celu zatwierdzenia wprowadzonych danych klikamy niebieski przycisk „Dodaj” w prawym dolnym rogu okna tworzenia.


W jaki sposób dodać przypomnienie ze szczegółów danego obiektu?

Przypomnienie możemy zdefiniować w szczegółach danego obiektu. W tym celu przechodzimy do widoku szczegółów np. zadania.


Klikamy w zakładkę „Przypomnienia” i w ikonę niebieskiego plusa w lewym górnym rogu zakładki.


Otworzy nam się okno dialogowe przypomnienia, które będzie automatycznie przypisane do danego obiektu. Definiujemy w nim:

  • termin przypomnienia;
  • jego treść;
  • przypisanych użytkowników
  • opcjonalnie powtarzanie przypomnienia.

W celu zatwierdzenia wprowadzonych danych klikamy niebieski przycisk „Dodaj” w prawym dolnym rogu okna tworzenia.


Wyświetlanie przypomnienia w prawym panelu

Po prawej stronie widoku interfejsu systemu Firmao mamy dostęp do widoku opisanych powyżej przypomnień.


Wyświetlanie przypomnienia mailowego

Aby przypomnienia trafiały również na naszego e-maila, musimy włączyć opcję „Powiadomienia e-mail”. Klikamy w awatar, następnie wybieramy „Ustawienia użytkownika”.


W nowym oknie zaznaczamy pole wyboru „Powiadomienia e-mail”. Następnie klikamy niebieski przycisk „OK” w prawym dolnym rogu okna.


Powiadomienie, które trafia do nas w wiadomości e-mail, wygląda następująco:

O tym piszemy w artykule:

Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview