Umowy/Abonamenty - System CRM i oprogramowanie WMS Firmao

Umowy/Abonamenty

Umowy/Abonamenty w systemie Firmao CRM to funkcjonalność pozwalająca na prowadzenie efektywnej sprzedaży. Dodatkowo przy pomocy tego modułu mamy możliwość generowania i automatycznego wysyłania cyklicznych faktur do klientów.


Jak włączyć moduł Umowy/Abonamenty?

W celu włączenia modułu „Umowy/Abonamenty” klikamy awatar w prawym górnym rogu, a następnie z listy rozwijanej wybieramy „Ustawienia firmy”.


W następnej kolejności pod modułem „CRM” (pierwszy z lewej strony) zaznaczamy pole wyboru „Umowy/Faktury cykliczne”.


W celu zapisania wprowadzonych zmian klikamy niebieski przycisk „OK” w prawym dolnym rogu okna. System odświeży się automatycznie, a moduł „Umowy/Abonamenty” będzie dostępny z poziomu menu głównego.


W jaki sposób utworzyć umowę?

W systemie Firmao możemy dodać nową umowę na trzy sposoby:

1. Klikamy moduł „Umowy/Abonamenty” w menu głównym, a następnie klikamy niebieski przycisk „+ Dodaj”.


2. Klikamy strzałkę w dół z prawej strony modułu „Umowy/Abonamenty” w menu górnym, a następnie z listy rozwijanej wybieramy „+ Dodaj umowę”.


3. Klikamy ikonę plusa „+” po prawej stronie paska wyszukiwarki w górnej, środkowej części strony. Następnie klikamy opcję „Umowa”.


Otworzy nam się okno tworzenia umowy. Określamy w nim:

  • status umowy (aktywna, nowa, odrzucona, w trakcie negocjacji, wygasła, wysłana, zaakceptowana);
  • ważność umowy;
  • firmę, z którą umowa będzie zawierana (oraz jej NIP i dane adresowe).


Możemy również wskazać „Pozycje” na konkretne produkty/usługi oraz skonfigurować automatyzację w zakładce „Automatyczne tworzenie faktur”.

W celu wyświetlenia dodatkowych pól na umowie klikamy w ikonę trzech kropek w prawym dolnym rogu okna, nad niebieskim przyciskiem „Utwórz”.


Okno tworzenia zostanie rozszerzone o pola:


Po uzupełnieniu pól klikamy niebieski przycisk „Utwórz” w prawym dolnym rogu okna. 


W jaki sposób przejść do utworzonej umowy?

W celu przejścia do widoku szczegółów umowy klikamy na jej numer w widoku listy.


W widoku szczegółów w prawym górnym rogu znajduje się panel narzędzi z przyciskami funkcjonalnymi:


  • PDF (strzałka w dół)pozwala na pobranie danej umowy na urządzenie w formacie PDF;
  • Wyślij email (niebieska koperta) możemy przesłać dokument emailem do innej osoby;
  • Dodaj fakturę (żółty dolar w kółku) umożliwia dodanie faktury do danej umowy.
  • Drukuj umowę (ikona szarej drukarki)pozwala na wydrukowanie widoku umowy.

Wskazówka: Po kliknięciu strzałki w dół po prawej stronie przycisku „Dodaj fakturę” możemy dodać także ofertę, zamówienie lub notatki.


Jak usunąć daną umowę?

W widoku szczegółów danej umowy klikamy w ikonę trzech kropek, która znajduje się w prawym górnym rogu. Po jej kliknięciu wyświetlą się dodatkowe opcje, a wśród nich znajduje się przycisk „Usuń”. Klikamy go w celu usunięcia umowy.


Ustawienie szablonu numeracji umów/abonamentów oraz standardowych adnotacji

W ustawieniach firmy w zakładce po lewej stronie „Umowy/faktury cykliczne” możemy również dodać nowy szablon numerowania umów/abonamentów lub zmodyfikować istniejący w polu „Szablon numerowania umów” znajdującym się w środkowej części ekranu. W tym celu należy wpisać wpisać wzór w ww. polu, wedle którego system będzie nadawał kolejne numery. Po najechaniu kursorem myszki na „i” w kółku, które znajdziemy po prawej stronie pola „szablon numerowania umów” dostępny będzie opis parametrów możliwych do użycia oraz przykłady.


Dodatkowo mamy możliwość zdefiniowania standardowej adnotacji do zamieszczenia na umowie. W tym celu klikamy puste pole znajdujące się pod nazwą „Standardowe adnotacje do zamieszczania na umowie”. Następnie klikamy niebieski przycisk „OK” w prawym dolnym rogu.


Na nowo utworzonej umowie/abonamencie treść uzupełniona w polu zostanie skopiowana do pola „Adnotacje” (będzie wydrukowana na dokumencie) w zakładce „Opis i Adnotacje” dostępnej z poziomu szczegółów umowy/abonamentu.


Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview