Drzewo zadań - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Drzewo zadań

Ważne! Poniższa instrukcja jest jedynie dla użytkowników z licencją Enterprise lub Supreme.


Drzewo zadań może znaleźć zastosowanie w szybkim podglądzie zadań posiadających podzadania, powiązane na przykład z projektem. Dzięki tej funkcji możemy z widoku listy zarządzać podzadaniami, m.in.: edytować pola, przypisywać pracowników bądź zmieniać nazwy.


Jak włączyć podzadania w systemie Firmao?

Funkcja podzadań jest domyślnie wyłączona w systemie. W celu jej włączenia klikamy awatar znajdujący się w prawym górnym rogu, a następnie z listy rozwijanej wybieramy „Ustawienia firmy”.


Z lewej strony klikamy sekcję „Pozostałe” i zaznaczamy pole wyboru przy opcji „Podzadania”. W celu zapisania zmian klikamy niebieski przycisk „OK” w prawym dolnym rogu ekranu.


Jak stworzyć drzewo zadań?

Drzewo zadań tworzymy, dodając podzadania do zadania nadrzędnego. W celu dodania ich klikamy moduł „Zadania” w menu górnym, a następnie klikamy nazwę zadania, które chcemy ustawić jako nadrzędne.


Klikamy zakładkę „Podzadania”, a w następnej kolejności klikamy ikonę niebieskiego plusa w lewym górnym rogu zakładki.


Wyświetli się okno tworzenia zadania, do którego automatycznie przypiszą się elementy z zadania nadrzędnego:

  • pracownicy;
  • firma;
  • priorytet.


W celu zapisania wprowadzonych danych klikamy niebieski przycisk „Utwórz” w prawym dolnym rogu okna tworzenia.

Więcej informacji na temat tworzenia podzadań znajdziemy w instrukcji „Podzadania/Zadanie utworzone na podstawie tego, które zostało wcześniej dodane”.


Gdzie znajdziemy utworzone podzadania?

Utworzone podzadanie wyświetli się w zakładce „Podzadania” oraz w module „Zadania” jako odrębny obiekt.W jaki sposób wyświetlić drzewo zadań?

W pierwszej kolejności klikamy moduł „Drzewo zadań” w menu górnym.


Następnie wyświetli nam się widok listy ze wszystkimi zadaniami, a te, które posiadają podzadania, będą miały przy swojej nazwie ikonę plusa :


Po kliknięciu ikony plusa rozwinie się lista podzadań przypisanych do danego zadania. Następnie zamiast plusa pojawi się ikona minusa , która powoduje zwinięcie podzadań.


W jaki sposób przejść do drzewa zadań w projekcie?

Drzewo Zadań jest również dostępne z poziomu widoku szczegółów projektu. W tym celu klikamy moduł „Projekty” w menu górnym, a następnie klikamy nazwę wybranego projektu.


Z dostępnych zakładek wybieramy „Drzewo zadań”.


Wskazówka: Dwukrotnie kliknięcie na zakładkę „Drzewo zadań” w widoku szczegółów projektu spowoduje przeniesienie nas do głównego modułu Drzewa zadań z wyfiltrowanym wybranym projektem.


Jak dodać zadanie z poziomu Drzewa zadań?

W celu dodania nowego zadania z modułu „Drzewo zadań” klikamy jego nazwę w menu górnym, a następnie klikamy niebieski przycisk „+ Dodaj” w prawym górnym rogu.Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview