Drzewo zadań - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Drzewo zadań

Ważne! Poniższa instrukcja jest tylko dla użytkowników posiadających licencję Enterprise.

Drzewo zadań może znaleźć zastosowanie w szybkim podglądzie zadań posiadających podzadania powiązane z projektem. Dzięki tej funkcji możemy z widoku listy nimi zarządzać, m.in.: edytować pola, przypisywać pracowników bądź zmieniać nazwy.

Ważne! Moduł “Drzewo zadań” może znajdować się w ukrytym menu.

Aby przejść do danego modułu, wybieramy z menu górnego “Drzewo zadań”. Następnie wyświetli nam się widok listy ze wszystkimi zadaniami, a te, które posiadają podzadania, będą miały przy swojej nazwie ikonę plusa :


Po kliknięciu w plusa rozwinie się lista podzadań przypisanych do danego zadania. Następnie zamiast plusa będziemy mieli ikonę minusa , który powoduje zwinięcie podzadań do pierwotnego widoku:


Drzewo zadań w projektach

Ważne! Drzewo Zadań jest również dostępne z poziomu widoku szczegółowego wybranego projektu.

W tym celu należy przejść do zakładki Projekty w menu głównym, a następnie z listy projektów, wybrać ten, który nas interesuje.


Następnie z menu zakładek danego projektu wybieramy “Drzewo zadań“.

Wskazówka: Dwukrotnie kliknięcie na zakładkę “Drzewo zadań” w widoku szczegółów projektu spowoduje przeniesienie nas do głównego modułu Drzewa zadań tego projektu.


Dodawanie zadań z widoku drzewa zadań

Z widoku Drzewa zadań możemy dodawać nowe zadania, a także możemy tworzyć je na podstawie już istniejących. Aby dodać nowe zadanie, musimy kliknąć zielony przycisk “Dodaj“ i uzupełnić informacje na temat tworzonego zadania.


Natomiast aby dodać zadanie na podstawie już istniejącego, musimy zaznaczyć pole wyboru przy nazwie zadania, z którego chcemy skopiować informacje. Następnie klikamy ikonę strzałki na zielonym przycisku “Dodaj“ i z listy wybieramy tę opcję, którą chcemy utworzyć. Gdy uzupełnimy informacje w nowym oknie tworzenia, klikamy zielony przycisk “Utwórz“ w prawym dolnym rogu okna.


Jeżeli chcemy, by kopiowały się także podzadania (pod warunkiem że kopiowane zadanie je posiada), musimy zaznaczyć tę opcję w oknie tworzenia zadania.


Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview