Historia zmian - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Historia zmian

Czym jest historia zmian?

W systemie Firmao mamy dostęp do funkcji historia zmian. Dzięki tej funkcjonalności mamy pełny podgląd zmian na koncie firmowym, możemy również zweryfikować kto i kiedy dokonywał danych zmian w danym obiekcie (np. w zadaniu). Wszelkie zmiany są aktualizowane na bieżąco. Możliwość wglądu do historii zmian w widoku szczegółów jest dostępna tylko dla obiektów, do których ma dostęp aktualnie zalogowany użytkownik, natomiast z modułu historii zmian dostępnego w menu widzimy wszystkie zmiany dokonane przez każdego użytkownika. Do widoku historii zmian mamy dostęp zarówno z głównego menu, jak i również ze szczegółów danego obiektu systemu  (np. zadania).


Moduł historii zmian

Moduł historii zmian dostępny jest z poziomu głównego menu.

Ważne! Domyślnie na koncie demo funkcjonalność historii zmian jest ukryta z poziomu głównego menu.

Po kliknięciu w moduł “Historia zmian”, pojawi się widok wszystkich dokonanych zmian w systemie.

Z poziomu widoku historii zmian możemy się dowiedzieć:

  • który użytkownik dokonał danej zmiany,
  • kiedy zmiana została dokonana.


Filtrowanie wpisów historii zmian

Wskazówka: Po lewej stronie widoku historii zmian możemy dostosować filtry, za pomocą których możemy zawęzić wyszukiwanie potrzebnych nam danych.

W momencie, gdy wskażemy w filtrze dany obiekt, w prawym górnym rogu pojawi się przycisk: „Lista”. Kliknięcie w dany przycisk przekieruje nas do widoku listy obiektów, np. listy wszystkich zadań, które pojawiły się w historii zmian.

Filtrować możemy według poniższych pól:


Zmiany dokonane w ramach jednego działania

Wszystkie zmiany powiązane z daną zmianą, mamy możliwość sprawdzenia po prawej stronie, na końcu wpisu, znajduje się ikona Po kliknięciu w nią otworzy się okno ze wszystkimi powiązanymi zmianami tej zmiany, którą weryfikujemy.

Wskazówka: Jeśli potrzebujemy raport historii zmian, musimy skontaktować się z działem wsparcia kontakt@firmao.pl.


Historia zmian w szczegółach danego obiektu

Wskazówka: Zakładka „Historia zmian” jest również widoczna w szczegółach modułów takich jak: Zadania, Faktury, Użytkownicy itp.

W widoku szczegółów danego obiektu, po kliknięciu w zakładkę „Historia zmian” otworzy się nam widok wszystkich zmian dokonanych w danym obiekcie.

Wskazówka: Kliknięcie dwa razy w nazwę zakładki: „Historia zmian” przeniesie nas do głównego modułu historii zmian.

O tym piszemy w artykule:

Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview