Ankiety mailowe - System CRM i oprogramowanie WMS Firmao

Ankiety mailowe

Ważne! Moduł ankiet dostępny jest jedynie dla użytkowników z licencją Enterprise lub Supreme posiadających API.

Firmao udostępnia moduł umożliwiający przeprowadzanie ankiet za pośrednictwem wiadomości e-mail. Pozwalają one dokonywać badań marketingowych oraz pomagają określić poziom zadowolenia klientów. W celu skorzystania z ankiet mailowych musimy mieć skonfigurowaną skrzynkę pocztową w Firmao. Więcej informacji o tym, jak ją skonfigurować znajdziemy w instrukcji „Konfiguracja skrzynki pocztowej w Firmao”.


Jak włączyć moduł ankiet?

Moduł ankiet jest do włączenia po stronie programistów Firmao. W tym celu kontaktujemy się z działem wsparcia technicznego Firmao: kontakt@firmao.pl 

W wiadomości podajemy ID_FIRMY (znajduje się na końcu adresu strony Firmao):


oraz login i hasło do API.

W celu sprawdzenia loginu i hasła do API klikamy awatar w prawym górnym rogu strony, a następnie wybieramy z listy rozwijanej „Ustawienia firmy”.


W nowym oknie klikamy sekcję „Integracje” w lewym panelu bocznym. Następnie w górnej części ekranu klikamy zakładkę o nazwie „API”.


Zaznaczamy pole wyboru „API włączone”, co spowoduje włączenie API. Następnie konieczne jest wygenerowanie hasła poprzez kliknięcie przycisku „Wygeneruj i pokaż nowe hasło”. W ostatnim kroku kopiujemy login oraz hasło i wysyłamy do działu wsparcia technicznego Firmao.


Gdy programiści uruchomią moduł, zostanie przesłana do nas wiadomość e-mail z informacją, że funkcjonalność jest już dostępna na koncie Firmao.


Jak skonfigurować ankietę w systemie CRM Firmao?

W celu dodania nowej ankiety klikamy moduł „Ankiety”, który znajduje się w głównym menu, a następnie klikamy niebieski przycisk „+ Dodaj ankietę” w prawym górnym rogu.


Pojawi się nowe okno, w którym uzupełniamy pole z nazwą ankiety oraz opcjonalnie opisem.


W celu zatwierdzenia zmian klikamy niebieski przycisk „Utwórz” w prawym dolnym rogu okna.


Jak dodać pytania do ankiety?

Klikamy moduł Ankiety w menu głównym. W celu dodania pytania do ankiety przechodzimy do jej widoku szczegółów poprzez kliknięcie nazwy ankiety w widoku listy.


W widoku szczegółów ankiety klikamy zakładkę „Pytania”, a następnie klikamy przycisk „+ Dodaj pytanie” w lewym górnym rogu tej zakładki.


Wówczas pojawi nam się okno dodawania pytania do ankiety, w którym możemy:

 • wybrać ankietę;
 • wybrać kolejność pytania;
 • zapisać treść pytania;
 • wybrać typ odpowiedzi (do wyboru: tekst, liczba, data, wartość logiczna, lista lub lista wielokrotnego wyboru).


W celu zapisania zmian klikamy niebieski przycisk „Utwórz”, który znajdziemy w prawym dolnym rogu okna.


Wskazówka: Wszyscy użytkownicy z licencją Enterprise i Supreme (niezależnie od tego, kto utworzył ankietę) mają dostęp do odpowiedzi oraz mogą dodawać do niej pytania.


W celu sprawdzenia wyników ankiet w widoku szczegółów danej ankiety klikamy jedną z trzech zakładek:

 • Wypełnione ankiety — umożliwia podgląd tego, jaka firma i osoba kontaktowa wypełniła ankietę oraz kiedy została przesłana;
 • Wyniki ankiety — statystyki — umożliwia podgląd na procentowy rozkład odpowiedzi w pytaniach zamkniętych, ilość odpowiedzi oraz odpowiedzi w sumie;
 • Wyniki ankiety — pytania otwarte — pozwala na przejrzenie odpowiedzi do pytań otwartych. 


Jak dodać ankietę na podstawie wcześniejszej?

W systemie Firmao możemy utworzyć nową ankietę na podstawie innej dodanej do systemu. W tym celu zaznaczamy pole wyboru z lewej strony ankiety, która ma być skopiowana, a następnie klikamy niebieski przycisk „Dodaj na podstawie wybranego”.


Jak wysłać utworzoną ankietę w systemie Firmao?

Ankietę możemy wysłać do klienta na dwa podstawowe sposoby:

 • za pomocą modułu „Firmy” (w treści maila będzie znajdować się nazwa firmy oraz zielony przycisk, który przeniesie klienta do wypełnienia ankiety);
 • za pomocą wiadomości e-mail (do dowolnej treści i szablonu maila możemy dodać ankietę, a wysłany mail będzie posiadał napisaną przez nas treść oraz link do wypełnienia ankiety)


Wysłanie ankiety z widoku listy modułu „Firmy”

W celu wysłania ankiety klikamy moduł „Firmy” i zaznaczamy pole wyboru z lewej strony nazwy każdej firmy, do której chcemy wysłać ankietę. Możemy również skorzystać z opcji filtrowania, która znajduje się po lewej stronie ekranu.

Następnie w prawym górnym rogu ekranu klikamy przycisk „Wyślij ankiety”.


Wówczas wyświetli nam się okno, w którym wybieramy, którą ankietę chcemy przesłać do zaznaczonych firm. Wybraną ankietę możemy również ustawić jako domyślną. Wówczas podczas kolejnej próby wysłania wskazana przez nas ankieta będzie od razu widoczna w oknie tworzenia, bez konieczności jej powtórnego wyboru.

W celu przesłania ankiety klikamy niebieski przycisk „Wyślij”, który znajdziemy na dole okna tworzenia.


Wysłanie ankiety z widoku szczegółów firmy

W celu wysłania ankiety klikamy moduł „Firmy”. W widoku listy firm klikamy nazwę wybranej przez nas firmy.


W widoku szczegółów firmy z paska narzędzi w prawym górnym rogu klikamy przycisk z ikoną znaku zapytania — „Wyślij ankietę”:


Dodanie ankiety w oknie tworzenia „Wiadomości e-mail”

W celu dodania ankiety klikamy moduł „Wiadomości e-mail”, który znajduje się w menu głównym.

Następnie klikamy niebieski przycisk „+ Nowy e-mail” w prawym górnym rogu okna.


Otworzy nam się okno tworzenia maila, w którym mamy zakładki pozwalające na formatowanie tekstu.
Klikamy ikonę pliku z plusem — „Wstaw kod pola”, a następnie z listy rozwijanej wybieramy opcję „Ankieta” i klikamy ankietę, do której link chcemy wysłać.


Ankieta zostanie wysłana na wybrane przez nas w oknie tworzenia adresy mailowe w formie linku wraz z pozostałą treścią, jeśli takową umieściliśmy.


Ankieta będzie zawierać:

 • tytuł;
 • wszystkie wskazane przez nas pytania;
 • miejsce na odpowiedź.

W celu zapisania odpowiedzi odbiorcy naszej ankiety muszą kliknąć przycisk „Wyślij”, który znajdą w prawym dolnym rogu strony.


W jaki sposób sprawdzić wypełnione ankiety przez daną firmę?

Możemy zobaczyć wypełnione ankiety z widoku szczegółów danej firmy, jeżeli chcemy zobaczyć, czy klient, któremu wysłaliśmy ankietę, odpowiedział na nią i w jakiej ilości.
W tym celu w widoku listy firm klikamy nazwę wybranej firmy.


W widoku szczegółów danej firmy klikamy zakładkę „Wypełnione ankiety”:


Wyświetli nam się lista z ankietami wypełnionymi przez daną firmę. Gdy klikniemy numer ankiety, otworzy nam się okno z listą pytań i odpowiedzi.


Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview