CRM na zamówienie, dedykowane oprogramowanie dla firm - Firmao

Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjęOferty i zamówienia

Do zarządzania ofertami i zamówieniami używamy przycisków znajdujących się w górnym menu w widoku “Oferty i zamówienia”.

 • Przycisk „Nowa” umożliwia utworzenie nowej oferty/zamówienia. Wyświetlone zostanie nowe okno, w którym należy podać wszystkie niezbędne dane oferty/zamówienia.

Można podać nazwę oferty/zamówienia, niezbędne daty związane z samą ofertą oraz jej typ i rodzaj. Po wybraniu kontrahenta – jego dane adresowe zostaną automatycznie przez system wygenerowane (po wcześniejszym uzupełnieniu danych kontrahenta). Dodawanie nowej pozycji oferty/zamówienia odbywa się poprzez wybranie odpowiedniego produkty/usługi. Wszystkie pozycje mogą być edytowane np. „cena jednostkowa”,”ilość”. Po dodaniu pozycji system sam obliczy wszystkie sumy kwot dotyczących oferty/zamówienia. Można podać częściową kwotę zapłaconą, kwota pozostała do zapłaty będzie automatycznie wyliczona. Zaznaczenie opcji przypomnienia spowoduje automatyczne utworzenie przypomnienia o terminie płatności. Można przypisać ofercie/zamówieniu zadanie, etykietę tworzącą szybki filtr, dzięki któremu można pogrupować oferty i zamówienia. Opcjonalnie można przypisać pola dodatkowe, podać opis oferty/zamówienia (który nie będzie widoczny na fakturze) oraz adnotacje, (które będą widoczne na fakturze).

 

Nowa oferta/zamówienie może zostać utworzona na podstawie innej (domyślnie posiada wszystkie dane oferty, od której została utworzona) poprzez zaznaczenie wybranej oferty/zamówienia i kliknięcie “strzałki” znajdującej się w prawej części przycisku „Nowa”.

 • Przycisk „ PDF” umożliwia generowanie kilku ofert/zamówień naraz po uprzednim zaznaczeniu ich
 • Przycisk „ Wyślij” umożliwia wysłanie oryginału oferty/zamówienia w postaci pliku PDF za
  pośrednictwem wiadomości email
 • Przycisk „Dodaj transakcję” umożliwia utworzenie transakcji na podstawie danych z
  oferty/zamówienia
 • Przyciski strzałek umożliwiają wybór strony listy ofert/zamówień
 • Przycisk „Usuń” umożliwia usunięcie zaznaczonej oferty/zamówienia z systemu
 • Przycisk „Pomoc” wyświetla pomoc zawierającą liczne wskazówki dotyczące funkcjonalności
  systemu Firmao

Dane wszystkich utworzonych ofert/zamówień można przeglądać oraz edytować za pomocą widoku listy.

Klikając na nazwę, bądź numer wybranej oferty/zamówienia przechodzimy do widoku szczegółów. W widoku szczegółów wybranej oferty/zamówienia można uzupełniać/edytować dane z nią powiązane.

Górne menu zawiera szereg przycisków umożliwiających zarządzanie ofertami/zamówieniami. Przyciski w widoku szczegółów oferty/zamówienia spełniają analogiczne funkcje co przyciski znajdujące się w górnym menu na listach ofert/zamówień.

Możemy także wyświetlić szczegółowy raport wybranej oferty/zamówienia w postaci pliku PDF klikając na zakładkę “Podgląd”.

Po kliknięciu na zakładkę zostanie wyświetlony raport oferty/zamówienia.


preview