Widok Kanban - System CRM i oprogramowanie WMS Firmao

Widok Kanban

Widok Kanban w systemie Firmao CRM to metoda graficznego pogrupowania szans sprzedaży, firm, zadań oraz ofert. Pozwala na zoptymalizowanie i łatwiejsze zarządzanie przepływem pracy.

W każdym z powyższych modułów widoki Kanban wyglądają podobnie, natomiast różnią się ich domyślne statusy i kategorie.

Wskazówka: Niezależnie od modułu mamy możliwość filtrowania danych. Filtry widoczne są po lewej stronie widoku Kanban.

Ważne! W widoku Kanban mamy również możliwość dowolnie przemieszczać obiekty między statusami/kategoriami, metodą przeciągnij i upuść (drag&drop).


Widok Kanban dla Firm

W celu wyświetlenia firm w widoku Kanban klikamy moduł „Firmy” w menu głównym. Następnie klikamy ikonę czterech pionowych kresek, która znajduje się w lewym górnym rogu modułu.


Na ekranie wyświetlony zostanie widok Kanban z podziałem na statusy firm.


Domyślnie w systemie Firmao mamy dostępne następujące statusy firm:

 • potencjalny;
 • komunikujemy się;
 • wysłaliśmy ofertę;
 • przesłał zamówienie;
 • dokonaliśmy transakcji;
 • stały klient;
 • zrezygnował;
 • nie kupi.

Wskazówka: Istnieje możliwość zdefiniowania własnych statusów. Więcej informacji na ten temat przeczytamy w instrukcji „Słowniki i statusy”.


Dodatkowo pod nazwą statusu wyświetlane jest podsumowanie wartości brutto wszystkich sprzedaży dla danego statusu.


Widok Kanban dla Szans sprzedaży

W celu wyświetlenia szans sprzedaży w widoku Kanban klikamy moduł „Szanse sprzedaży” w menu głównym. Następnie klikamy ikonę czterech pionowych kresek, która znajduje się w lewym górnym rogu modułu.


Na ekranie wyświetlony zostanie widok Kanban z podziałem na etapy szans sprzedaży.


Domyślnie w systemie Firmao mamy dostępne następujące etapy szansy sprzedaży:

 • nawiązano kontakt z klientem;
 • lead zakwalifikowany;
 • umówione spotkanie z klientem;
 • wysłano ofertę do klienta;
 • zaakceptowano ofertę;
 • finalizacja.

Wskazówka: Istnieje możliwość zdefiniowania własnych etapów. Więcej informacji na ten temat przeczytamy w instrukcji „Słowniki i statusy”.

W widoku Kanban dla szans sprzedaży każdą z szans można oznaczyć jako: 

 • wygrana;
 • przegrana.

Po wyborze właściwego oznaczenia, w systemie pojawi się nowe okno, w którym wskazujemy:

 • powód wygranej;
 • powód rezygnacji.

Wskazówka: Istnieje możliwość zdefiniowania własnych powodów wygranej lub rezygnacji. Więcej informacji na ten temat przeczytamy w instrukcji „Słowniki i statusy”.


Pod nazwą etapu szansy sprzedaży wyświetlane jest podsumowanie planowanej wartości brutto dla danego etapu.


Z widoku Kanban dla szans sprzedaży możemy również:


Widok Kanban dla Zadań 

W celu wyświetlenia szans sprzedaży w widoku Kanban klikamy moduł „Zadania” w menu głównym. Następnie klikamy ikonę czterech pionowych kresek, która znajduje się w lewym górnym rogu modułu.


Na ekranie wyświetlony zostanie widok Kanban zadań z podziałem na ich statusy realizacji.


Domyślnie w systemie Firmao mamy dostępne następujące statusy zadań:

 • otwarte;
 • aktualnie wykonywane;
 • spauzowane;
 • zamknięte.

Wskazówka: Istnieje możliwość zdefiniowania własnych etapów. Więcej informacji na ten temat przeczytamy w instrukcji „Słowniki i statusy”.


Ponadto widok Kanban w module „Zadania” pozwala nam na pogrupowanie zadań przypisanych do danej firmy. W celu wyświetlenia tego widoku ponownie klikamy w ikonę czterech pionowych kresek w lewym górnym rogu modułu.


Na ekranie wyświetlony zostanie nowy widok Kanban zadań z podziałem na firmy przypisane do zadań.


Widok Kanban dla Ofert/Zamówień

W celu wyświetlenia szans sprzedaży w widoku Kanban klikamy moduł „Oferty/zamówienia” w menu głównym. Następnie klikamy ikonę czterech pionowych kresek, która znajduje się w lewym górnym rogu modułu.

Na ekranie wyświetlony zostanie widok Kanban z podziałem na statusy ofert bądź zamówień.


Domyślnie w systemie Firmao mamy dostępne następujące statusy ofert i zamówień:

 • niekompletne;
 • nowe;
 • oczekiwane na wpłatę;
 • odrzucone;
 • przygotowane;
 • w trakcie kalkulacji; 
 • w trakcie negocjacji;
 • w trakcie realizacji; 
 • wysłane;
 • zaakceptowane.

Dodatkowo pod nazwą statusu wyświetlane jest podsumowanie wartości brutto wszystkich ofert i zamówień dla danego statusu.

O tym piszemy w artykule:

Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview