Widok Kanban - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Widok Kanban

Widok Kanban w systemie Firmao CRM to metoda graficznego pogrupowania szans sprzedaży, firm, zadań lub ofert. Pozwala ona na optymalizowanie i łatwiejsze zarządzanie przepływem pracy.

Wgląd do Widoku Kanban mamy w takich modułach jak: 

 • Firmy,
 • Szanse sprzedaży ,
 • Zadania ,
 • Oferty/Zamówienia.

W każdym z powyższych modułów widoki Kanban wyglądają podobnie, natomiast różnią się ich domyślne statusy i kategorie.

Wskazówka: Niezależnie od modułu mamy możliwość filtrowania danych. Filtry widoczne są po lewej stronie widoku Kanban.

Ważne! W widoku Kanban mamy również możliwość dowolnie przemieszczać obiekty między statusami/kategoriami, metodą przeciągnij i upuść.

Widok Kanban dla Firm

Aby skorzystać z widoku Kanban dla Firm, musimy przejść do interesującego nas modułu w menu górnym. Następnie, w nowo otwartym widoku wybieramy ikonę „Kanban” w lewym, górnym rogu okna. 


Kolejno na ekranie wyświetlony zostanie widok Kanban:

Widok Kanban w firmach pozwala nam na pogrupowanie dodanych firm do systemu po ich statusie.

Domyślnie w systemie Firmao mamy dostępne następujące statusy firm:

 • Potencjalny,
 • Komunikujemy się,
 • Wysłaliśmy ofertę,
 • Przesłał zamówienie,
 • Dokonaliśmy transakcji,
 • Stały klient,
 • Zrezygnował,
 • Nie kupi.

Wskazówka: Istnieje możliwość zdefiniowania własnych statusów, więcej informacji tutaj.

Dodatkowo pod nazwą statusu wyświetlane jest podsumowanie wartości brutto wszystkich sprzedaży dla danego statusu.


Widok Kanban dla Szans sprzedaży

Aby skorzystać z widoku Kanban dla Szans sprzedaży, musimy przejść do interesującego nas modułu w menu górnym. Następnie, w nowo otwartym widoku wybieramy ikonę „Kanban” w lewym, górnym rogu okna. 

Kolejno na ekranie wyświetlony zostanie widok Kanban:

Widok Kanban w szansach sprzedaży pozwala nam na pogrupowanie szans sprzedaży po ich etapie.

Domyślnie w systemie Firmao mamy dostępne następujące etapy szansy sprzedaży:

 • Nawiązano kontakt z klientem,
 • Lead zakwalifikowany,
 • Umówione spotkanie z klientem,
 • Wysłano ofertę do klienta,
 • Zaakceptowano ofertę,
 • Finalizacja.

Wskazówka: Istnieje możliwość zdefiniowania własnych etapów, więcej informacji tutaj.

W widoku Kanban dla szans sprzedaży każdą z szans można oznaczyć jako: 

 • Wygrana,
 • Przegrana.

Po wyborze właściwego oznaczenia, w systemie pojawi się nowe okno, w którym wskazujemy:

 • Powód wygranej,
 • Powód rezygnacji.

Wskazówka: Istnieje możliwość zdefiniowania własnych powodów wygranej lub rezygnacji, więcej informacji tutaj.

Pod nazwą etapu szansy sprzedaży wyświetlane jest podsumowanie planowanej wartości brutto dla danego etapu.


Z widoku Kanban dla szans sprzedaży możemy również:

 • Wykonać połączenie telefoniczne do klienta, którego dotyczy szansa sprzedaż,
 • Wysłać do niego wiadomość e-mail,
 • Dodać lub wyświetlić powiązane zadanie.

Widok Kanban dla Zadań 

Aby skorzystać z widoku Kanban dla Zadań, musimy przejść do interesującego nas modułu w menu górnym. Następnie, w nowo otwartym widoku wybieramy ikonę „Kanban” w lewym, górnym rogu okna. 

Kolejno na ekranie wyświetlony zostanie widok Kanban:

Widok Kanban w zadaniach pozwala nam na określenie statusu realizacji zadania.

Domyślnie w systemie Firmao mamy dostępne następujące statusy zadań:

 • Otwarte,
 • Spauzowane, 
 • Zamknięte.

Wskazówka: Istnieje możliwość zdefiniowania własnych etapów, więcej informacji tutaj.

Dodatkowo widok Kanban w zakładce Zadania pozwala nam na pogrupowanie zadań przypisanych dla danej firmy. Aby tego dokonać z poziomu widoku Kanban, klikamy na przycisk: „zmień widok„, czyli ponownie klikamy w ikonę widoku Kanban.

Kolejno na ekranie wyświetlony zostanie nowy widok Kanban:


Widok Kanban dla Ofert/Zamówień

Aby skorzystać z widoku Kanban dla Ofert/Zamówień, musimy przejść do interesującego nas modułu w menu górnym. Następnie, w nowo otwartym widoku wybieramy ikonę „Kanban” w lewym, górnym rogu okna. 

Kolejno na ekranie wyświetlony zostanie widok Kanban:

Widok Kanban w zakładce Oferty/ zamówienia pozwala nam na określenie statusu realizacji oferty bądź zamówienia.

Domyślnie w systemie Firmao mamy dostępne następujące statusy Ofert i zamówień:

 • Niekompletne,
 • Nowe,
 • Oczekiwane na wpłatę,
 • Odrzucone,
 • Przygotowane,
 • W trakcie kalkulacji, 
 • W trakcie negocjacji, 
 • W trakcie realizacji, 
 • Wysłane,
 • Zaakceptowane.

Dodatkowo pod nazwą statusu wyświetlane jest podsumowanie wartości brutto wszystkich ofert i zamówień dla danego statusu.

O tym piszemy w artykule:

Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview