Widok listy - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Widok listy

Wszystkie obiekty w Firmao, np. “Zadania”, “Faktury” oprócz widoku szczegółów wybranego obiektu, posiadają widok listy. W tym widoku możemy określić, które kolumny danych będą pokazywane, w jakiej kolejności oraz jak będą sortowane. W widoku listy, podobnie jak w widoku szczegółów obiektu, możemy edytować dane oraz dodawać i usuwać wybrane obiekty.

Krok 1. Jak wejść w widok listy?

Aby wejść w widok listy, w górnym menu klikamy w zakładkę, której widok listy chcemy włączyć, np. w “Zadania”. W nagłówku zakładki znajduje się zawsze nazwa modułu, w którym się znajdujemy, a zaraz obok niej pojawia się nazwa filtru. 

Wskazówka: Jeżeli nie uwzględniliśmy żadnych filtrów, pojawi się napis “Wszystkie”. Jeżeli natomiast np. ustawimy status zadania na “Otwarte”, wtedy właśnie ta nazwa pojawi się obok nazwy modułu. 

Ważne! Zdarza się, że jako użytkownik możemy mieć domyślnie ustawiony widok Kanban, więc w celu wyświetlenia widoku listy klikamy w ikonę: Lista

Ponadto mamy także informację, ile obiektów wyświetla się aktualnie na liście. Po prawej stronie nazwy modułu mamy takie opcje jak: lista (widok listy), kanban (wizualizacja elementów z listy w formie kanban), raport (widok raportu i możliwość zarządzania nim) oraz analizy elementów z listy.

Ważne! Aby mieć dostęp do opcji “Raport”, należy włączyć jego moduł w “Ustawieniach firmy”. Tutaj zostało opisane, jak to zrobić.

Zmiana limitu ilości obiektów na stronie

Domyślnie każdy użytkownik ma ustawiony limit na 25 obiektów na liście. Oznacza to, że na jednej stronie danego modułu, np. w “Zadaniach” wyświetli nam się 25 elementów. Maksymalny limit wynosi 1000 obiektów na jednej stronie.

Ważne! Aby zapisany limit zmienił się w systemie, wymagane jest odświeżenie strony.

Zmienić limit możemy na 3 różne sposoby:

  • Zmiana w “Ustawieniach użytkownika”:

Klikamy w awatar, a następnie w “Ustawienia użytkownika”. Na ekranie wyświetli się okno dialogowe z możliwością zmiany limitu obiektów. Możemy ustawić dowolną liczbę w zakresie od 1 do 1000:

  • Zmiana w oknie modułu (w tym przykładzie w “Zadaniach”):

Aby zmienić limit obiektów bez zmiany okna, w którym przebywamy, klikamy na “z 1” w prawym górnym rogu okna:

Następnie pojawi nam się okno z wyborem ilości obiektów na stronie. W tym przypadku możemy jedynie wybrać jedną z podanych opcji, a nie ustawiać dowolną wartość:

  • Zmiana w linku strony

Ostatnim sposobem na zmianę limitu jest ręczne wprowadzenie dowolnej liczby w linku strony na samym końcu. Domyślnie na końcu linku wpisana jest liczba 25 (bądź inna, jeżeli kiedykolwiek dokonywaliśmy zmiany w limitach obiektów):

Wszystkie listy dostępne w Firmao posiadają w swoim nagłówku menu. Takie menu zawiera przyciski umożliwiające szybkie tworzenie nowego obiektu, usuwanie obiektu, wyświetlanie pomocy, wybór strony listy oraz wiele innych w zależności od typu wyświetlanych danych.

  • Przycisk umożliwia nam utworzenie nowego obiektu takiego jak np. “Zadanie”, “Firma”.
  • Przycisk umożliwia nam wybór strony listy.
  • Przycisk umożliwia nam usunięcie zaznaczonego elementu z listy i pojawia się po zaznaczeniu pola wyboru w wierszu elementu, który chcemy usunąć.

Edycja w widoku list

Możemy również bezpośrednio edytować wartości pól danych na liście. W tym celu należy umieścić kursor myszki na polu, które chcemy edytować. Może to być nazwa zadania, priorytet zadania lub numer telefonu w “Firmach”. Natomiast jeśli pojawi się ikona , edycja wartości pola jest zablokowana:

Wskazówka: Niektóre pola mimo to wciąż są edytowalne, ale tylko w widoku szczegółów. Do takich pól należy np. opis zadania, który z widoku listy jest nieedytowalny, jednak po przejściu do widoku szczegółów danego zadania lub podwójnym kliknięciu na pole “Opis” w widoku listy, edycja stanie się możliwa.

Filtrowanie i sortowanie z widoku listy

Listę danych możemy w łatwy sposób przefiltrowywać. Proste filtrowanie dostępne jest z menu, które pokazuje się pokliknięciu na ikonę . Znajduje się ona na końcu nazwy kolumny, której chcemy nadać filtr:

Ponadto możemy też sortować dane na liście, klikając obok nazwy kolumny, którą chcemy sortować.

Ważne! Domyślnie przycisk jest ukryty. Pojawi się, gdy najedziemy kursorem myszki na nagłówek kolumny.

Kolumny w widoku listy 

Widoki list mogą być dopasowane do Twoich potrzeb. Kolumny możemy ukrywać oraz przywracać. W tym celu klikamy na ikonę , znajdującą się z prawej strony nagłówków kolumn. Następnie z listy rozwijanej wybieramy “Dostosuj widoczne kolumny”:

Na ekranie wyświetlą się pola wyboru z nazwami kolumn, które możemy ustawiać jako widoczne, zaznaczając puste okienko lub jako niewidoczne, zostawiając puste pole wyboru.

W celu zapisania zmian klikamy w zielony przycisk “OK”, znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu.

Możemy także dowolnie zmieniać kolejność wyświetlanych kolumn. W tym celu klikamy na nagłówek kolumny, którą chcemy przenieść, a następnie przeciągamy na wybraną pozycję, nie puszczając lewego przycisku myszki.

Wskazówka: Szerokość kolumn może być modyfikowana.

Aby zmienić szerokość kolumny, klikamy na pionową krawędź jej nagłówka. Następnie przeciągamy krawędź kolumny odpowiednio w prawą/lewą stronę, w zależności od tego czy szerokość kolumny chcemy zwiększyć, czy zmniejszyć.


Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview