Widok listy - System CRM i oprogramowanie WMS Firmao

Widok listy

Moduły w systemie Firmao możemy wyświetlać w widoku listy. Wówczas na ekranie zaprezentowane zostanie zestawienie wszystkich elementów w danym module, np. wszystkie otwarte zadania. W widoku listy możemy również określić, które kolumny i w jakiej kolejności zostaną wyświetlone oraz w jaki sposób będą sortowane. W widoku listy podobnie jak w widoku szczegółów obiektów możemy edytować dane oraz dodawać i usuwać wybrane obiekty.


Jak przejść do widoku listy?

W celu wyświetlenia widoku listy klikamy moduł w menu głównym, do którego chcemy przejść, np. „Zadania”. W nagłówku zawsze znajduje się nazwa modułu, w którym się znajdujemy, a zaraz obok niej pojawia się nazwa filtru, jeżeli klikniemy ikonę strzałki w dół obok nazwy modułu i wybierzemy dostępny filtr z listy. 


Ważne! Jeżeli przejdziemy do widoku Kanban, ten sam widok wyświetli nam się, gdy ponownie otworzymy ten sam moduł. Wyświetlenie widoku listy możliwe będzie po kliknięciu ikony „Lista” z trzema kropkami i trzema poziomymi kreskami.


Po prawej stronie nazwy modułu dostępne są takie opcje jak:

Ważne! Aby mieć dostęp do opcji “Raport”, musimy posiadać odpowiednie uprawnienie. Więcej informacji o tym, jak przypisać użytkownika, który widzi raporty, znajdziemy w instrukcji „Generowanie raportów”.


Funkcjonalności dostępne z poziomu widoku listy

W widoku listy mamy dostęp do paska narzędzi, w którym znajdują się funkcjonalne przyciski.
Poniżej opisane zostaną funkcje dla modułu „Zadania”.

  • Niebieski przycisk „Dodaj” umożliwia nam utworzenie nowego obiektu. Typ tworzonego obiektu zależy od modułu, w którym się znajdujemy. W naszym przykładzie możemy dodać zadanie.
  • Przyciski strzałek w lewą i prawą stronę umożliwiają nam wybór strony listy.


Mamy dostęp do rozszerzonego widoku paska narzędzi, gdy zaznaczymy pole wyboru przy nazwie zadania. Funkcje, do których uzyskamy dostęp, to:

  • dodaj na podstawie wybranego (…) – w naszym przykładzie wybranego zadania. Przycisk ten umożliwia dodanie obiektu, który będzie posiadał te same dane co obiekt, na podstawie którego został dodany;
  • usuń;
  • dodaj fakturę.

Wskazówka: Po kliknięciu strzałki w dół po prawej stronie przycisku „Dodaj fakturę” możemy dodać także ofertę, zamówienie lub notatki.


W jaki sposób edytować pola z poziomu widoku listy?

W widoku listy możemy bezpośrednio edytować wartości pól na liście. W tym celu klikamy pole, które chcemy edytować. Może to być nazwa, priorytet zadania lub inne widoczne pole, w którym po najechaniu kursorem wyświetla się ikona ołówka, lub strzałki w dół.


Natomiast jeśli w danej kolumnie pojawi się ikona kłódki, edycja wartości pola jest zablokowana.

Wskazówka: Niektóre pola, których nie możemy edytować z poziomu widoku listy, możemy edytować z poziomu widoku szczegółów. Do takich pól należy np. opis zadania.


Jak filtrować i sortować obiekty w widoku listy?

W widoku listy danego modułu mamy możliwość szybkiego filtrowania. Możemy sortować kolumnę alfabetycznie lub rosnąco/malejąco w zależności od podanych w nich wartości.

W tym celu najeżdżamy kursorem myszki na kolumnę, którą chcemy posortować. Obok jej nazwy wyświetli się ikona strzałki w górę lub w dół. Ikona strzałki w górę oznacza, że kolumna sortowana jest zgodnie z porządkiem alfabetycznym lub od najniższej wartości. Ikona strzałki w dół oznacza sortowanie w odwrotnej kolejności alfabetycznej lub od wartości najwyższej.


Możemy szybko wyfiltrować np. konkretny status lub priorytet zadania. W tym celu klikamy ikonę strzałki w dół , która znajduje się po prawej stronie danej kolumny, a następnie dostosowujemy interesujący nas filtr


W jaki sposób zmienić liczbę obiektów wyświetlanych na liście?

Domyślnie każdy użytkownik ma ustawiony limit na 25 obiektów wyświetlanych na liście. Oznacza to, że na jednej stronie danego modułu wyświetli nam się 25 elementów. Maksymalny limit wynosi 1000 obiektów na jednej stronie.

Limit możemy zmienić na 3 różne sposoby:

  • Zmiana w „Ustawieniach użytkownika”:

Klikamy awatar, a następnie z listy rozwijanej wybieramy opcję „Ustawienia użytkownika”. Na ekranie wyświetli się okno dialogowe z możliwością zmiany limitu obiektów. Możemy ustawić dowolną liczbę w zakresie od 1 do 1000:


  • Zmiana w oknie modułu (w tym przykładzie w “Zadaniach”):

W celu zmiany limitu obiektów bez zmiany okna, w którym przebywamy, klikamy na literę „z” w prawym górnym rogu okna:


Następnie pojawi nam się okno z wyborem ilości obiektów na stronie. W tym przypadku możemy wybrać jedną z podanych opcji oraz określić czy wybrana wartość ma być zastosowana i zapisana na stałe, czy tymczasowo (do momentu odświeżenia systemu).


  • Zmiana w linku strony

Ostatnim sposobem na zmianę limitu jest ręczne wprowadzenie dowolnej liczby w linku strony na samym końcu. Domyślnie na końcu linku wpisana jest liczba 25 (bądź inna, jeżeli kiedykolwiek dokonywaliśmy zmiany w limitach obiektów):

Ważne! Aby zapisany limit zmienił się w systemie, wymagane jest odświeżenie strony.


Warto wiedzieć:

1. W systemie Firmao możemy dostosowywać widoczne kolumny, definiować ich szerokość oraz kolejność. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziemy w instrukcji „Dostosowywanie widoku kolumn”.


Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview