Oferta wariantowa - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Oferta wariantowa

Oferta wariantowa to strategia marketingowa polegająca na oferowaniu klientom różnych wariantów produktów lub usług, aby dostosować się do ich różnych potrzeb. W ramach oferty wariantowej, firma prezentuje różne wersje tego samego produktu lub usługi, różniące się cechami, cenami lub innymi parametrami. W Firmao mamy możliwość utworzenia takiej oferty i poniżej opisujemy, jak to zrobić.


Jak utworzyć ofertę wariantową?

Aby utworzyć nową ofertę wariantową, musimy przejść do modułu Oferty/zamówienia, a następnie kliknąć przycisk: „Dodaj„. O tym, jak dodać nową ofertę, przeczytamy tutaj.

W oknie tworzenia oferty musimy ustawić kolumnę „Wariant” jako widoczną. W tym celu klikamy na strzałkę widoczną w nagłówku każdej z kolumn, a następnie klikamy „Dostosuj widoczne kolumny„. Zaznaczamy pole „Wariant. Aby zapisać kolumnę, klikamy zielony przycisk „OK” w prawym dolnym rogu. Kolumna „Wariant” stanie się widoczna w oknie tworzenia oferty i będziemy mogli zdefiniować w niej, która pozycja ma być zawarta w danym wariancie.


Warianty możemy przypisywać także w utworzonych wcześniej ofercie. W tym celu musimy wejść w widok szczegółów danej oferty.

Następnie musimy dostosować widoczne kolumny w szczegółach pozycji na ofercie, aby wśród nich pojawiła się kolumna „Wariant„. Aby to zrobić, klikamy ikonę strzałki obok nazwy dowolnej kolumny, a następnie klikamy „Dostosuj widoczne kolumny„. Wyszukujemy pole „Wariant” i zaznaczamy je i klikamy zielony przycisk „OK” w prawym dolnym rogu okna.


Jak wygenerować ofertę wariantową?

Gdy dodaliśmy już ofertę wraz z przypisanymi wariantami w pozycjach, możemy dokonać zmiany szablonu. W tym celu klikamy „Podgląd„, który znajduje się w lewej górnej części ekranu obok numeru oferty.


Otworzy nam się widok podglądu oferty. Następnie klikamy w pole z nazwą typu wyświetlanej oferty – domyślnie jest to podstawowa „Oferta„. Pole znajduje się po lewo od przycisku „PDF„. Po kliknięciu go rozwinie się lista z dostępnymi typami faktur i wybieramy „Oferta wariantowa„.

O tym piszemy w artykule:

Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview