Oferta wariantowa - System CRM i oprogramowanie WMS Firmao

Oferta wariantowa

Oferta wariantowa to strategia marketingowa polegająca na oferowaniu klientom różnych wariantów produktów lub usług. W ramach oferty wariantowej firma prezentuje różne wersje tego samego produktu lub usługi, różniące się cechami, cenami lub innymi parametrami. W Firmao mamy możliwość utworzenia takiej oferty i poniżej przeczytamy, jak to zrobić.


Jak dodać warianty produktów w nowo tworzonej ofercie?

W celu utworzenia oferty wariantowej klikamy moduł Oferty/zamówienia, a następnie klikamy niebieski przycisk „Dodaj”. O tym, jak dodać nową ofertę, przeczytamy w instrukcji „Oferty/zamówienia”.


W oknie tworzenia oferty ustawiamy kolumnę „Wariant” jako widoczną. W tym celu klikamy na strzałkę widoczną w nagłówku każdej z kolumn, a następnie klikamy „Dostosuj widoczne kolumny”.


Zaznaczamy pole „Wariant” i klikamy niebieski przycisk „OK” w prawym dolnym rogu.


Kolumna „Wariant” stanie się widoczna w oknie tworzenia oferty i będziemy mogli zdefiniować w niej, która pozycja ma być zawarta w danym wariancie.


Jak dodać warianty produktów w istniejącej ofercie?

Warianty możemy przypisywać także w utworzonych wcześniej ofertach. W tym celu przechodzimy do widoku szczegółów danej oferty poprzez kliknięcie jej numeru.


Następnie dostosowujemy widoczne kolumny w szczegółach pozycji na ofercie, aby wśród nich pojawiła się kolumna „Wariant”. W tym celu klikamy ikonę strzałki obok nazwy dowolnej kolumny, a następnie klikamy „Dostosuj widoczne kolumny”.


Wyszukujemy pole „Wariant” i zaznaczamy je i klikamy niebieski przycisk „OK” w prawym dolnym rogu okna.


Następnie w widoku szczegółów oferty pojawi nam się kolumna „Wariant”. Definiujemy, który produkt ma być którym wariantem z kolei.


Jak wygenerować ofertę wariantową?

Gdy dodaliśmy już ofertę wraz z przypisanymi wariantami w pozycjach, możemy dokonać zmiany szablonu. W tym celu klikamy „Podgląd”, który znajduje się w lewej górnej części ekranu obok numeru oferty.


Otworzy nam się widok podglądu oferty. Następnie klikamy w pole z nazwą typu wyświetlanej oferty. Pole znajduje się na lewo od przycisku „PDF”, w prawym górnym rogu podglądu. Rozwinie się lista z dostępnymi typami faktur i wybieramy szablon „Oferta wariantowa”.

O tym piszemy w artykule:

Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview