Szczegóły użytkownika - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Szczegóły użytkownika

Szczegóły użytkownika to miejsce, w którym możemy edytować nasze dane, takie jak np. imię i nazwisko. Są one widoczne dla wszystkich użytkowników. Aby zobaczyć informacje innego użytkownika, musimy kliknąć w odpowiedni awatar na liście użytkowników , a następnie wejść w jego widok szczegółów.

W nasze szczegóły użytkownika wchodzimy, klikając w awatar, a następnie z listy rozwijanej wybieramy “Szczegóły użytkownika”.

Po lewej stronie ekranu wyświetli się widok z danymi aktualnie korzystającego użytkownika. Jako użytkownicy nieposiadający konta administratora, możemy uzupełnić takie dane, jak:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres email,
 • numer telefonu — zarówno prywatny, jak i służbowy,
 • stanowisko,
 • zdjęcie, które możemy dodać, klikając na trzy kropki w prawym górnym rogu “zdjęcia”:

Wskazówka: Jako administrator całego systemu możemy przypisać użytkowników do zespołów, do których należą. Ponadto możemy ustawić każdemu użytkownikowi dozwolony adres IP, z którego może logować się na konto w systemie Firmao.

Aktualne zadanie” jest polem nieedytowalnym i uzupełnia się automatycznie wraz z rozpoczętym zadaniem.

Nad danymi użytkownika, widocznymi na zrzucie ekranu poniżej, znajduje się pole “Uprawnienia”, które widoczne i edytowalne jest jedynie dla administratora całego systemu. 

Wskazówka: Z tego miejsca możemy też przejść z modułu “Użytkownicy”

Jako zwykli użytkownicy możemy, tak samo jak administrator, dodać zadanie, włączyć kalendarz, zmienić hasło lub otworzyć ustawienia. Podane opcje widoczne są w tej samej linii co nagłówek z nazwą użytkownika (na zrzucie ekranu poniżej jest to “Administrator), z prawej strony ekranu.

W szczegółach użytkownika mamy również możliwość skorzystania z takich zakładek jak:

 • Oś czasu, która pozwala na podgląd ostatnich operacji wykonanych przez użytkownika.
 • Pliki, które pozwalają nam dodawać, przeglądać i usuwać przy danym obiekcie dokumenty, umowy i inne pliki z nim związane.
 • Zadania, które umożliwiają na podgląd jak i dodawanie zadań przypisanych do użytkownika.
 • Notatki, gdzie mamy możliwość podglądu notatek użytkownika do konkretnych danych.
 • Urlopy użytkownika
 • Przypisane projekty do użytkownika
 • Czasy pracy użytkownika
 • Historia zmian, możemy tutaj przejrzeć pełną historię operacji dokonanych przez użytkownika
 • Otwarte/ zamknięte zadania przypisane do użytkownika
 • Szablony i numeracja, gdzie możemy ustalić szablony do konkretnych faktur, ofert bądź zamówień
 • Uprawnienia użytkownika
 • Checklisty, które pozwalają na podgląd jak i dodawanie nowych checklist.

Ważne! Aby checklisty były widoczne wymagany jest kontakt z Firmao. W tym celu kontaktujemy się z działem wsparcia mailowo: kontakt@firmao.pl.

Dodatkowo z listy rozwijanej, po kliknięciu w awatar, możemy podjąć wiele działań dotyczących konta, o których więcej możemy przeczytać tutaj.


Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview