Szczegóły użytkownika - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Szczegóły użytkownika

Szczegóły użytkownika to miejsce w systemie, w którym możemy znaleźć wszystkie informacje dotyczące wybranego użytkownika, takie jak np. imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail (login do systemu).


Jak wyświetlić szczegóły naszego użytkownika?

W celu wyświetlenia szczegółów naszego użytkownika klikamy awatar, który znajdziemy w prawym górnym rogu systemu. Z listy rozwijanej wybieramy „Szczegóły użytkownika”.


Wskazówka: Dodatkowo z listy rozwijanej, po kliknięciu awatara, możemy podjąć wiele innych działań dotyczących konta, o których przeczytamy w instrukcji „Awatar”.


Po lewej stronie ekranu wyświetli nam się widok z naszymi danymi.


Jako użytkownicy nieposiadający konta administratora możemy uzupełnić takie dane, jak:

 • imię;
 • nazwisko;
 • adres email;
 • numer telefonu — zarówno prywatny, jak i służbowy;
 • opis;
 • zdjęcie — możemy je dodać, klikając ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu pola ze zdjęciem/awatarem.


Wskazówka: Jako administrator całego systemu możemy przypisać użytkowników do zespołów. Ponadto istnieje możliwość ustawienia każdemu użytkownikowi dozwolonego adresu IP, z którego zaloguje się na konto w systemie Firmao. Możemy również przyznać wybranemu użytkownikowi uprawnienia do obsługi konsultanta Livechat oraz Callback.


Pole „Aktualne zadanie” jest nieedytowalne i uzupełnia się automatycznie wraz z rozpoczętym zadaniem.


Nad danymi użytkownika w lewym górnym rogu znajduje się pole „Uprawnienia”, które jest widoczne i edytowalne jedynie dla administratora całego systemu i dyrektorów firmy


Z poziomu szczegółów użytkownika w prawym górnym rogu znajdziemy przyciski funkcyjne, dzięki którym możemy:


W szczegółach użytkownika mamy również możliwość skorzystania z zakładek:

 • Oś czasu — pozwala na podgląd ostatnich operacji wykonanych przez użytkownika;
 • Pliki — pozwalają nam dodawać, przeglądać i usuwać przy danym obiekcie dokumenty, umowy i inne pliki z nim związane;
 • Zadania — umożliwiają na podgląd, jak i dodawanie zadań przypisanych do użytkownika;
 • Notatki — mamy tu możliwość podglądu, jak i dodawania notatek użytkownika do konkretnych danych;
 • Urlopy użytkownika;
 • Przypisane projekty do użytkownika;
 • Czasy pracy użytkownika;
 • Historia zmian — możemy tutaj przejrzeć pełną historię operacji dokonanych przez użytkownika;
 • Otwarte/zamknięte zadania przypisane do użytkownika;
 • Szablony i numeracja — możemy tu ustalić szablony do konkretnych faktur, ofert bądź zamówień;
 • Uprawnienia użytkownika;
 • Checklisty — pozwalają na podgląd, jak i dodawanie nowych checklist;
 • Finanse użytkownika.


Ważne! Widoczność checklisty jest domyślnie wyłączona. W celu włączenia tej funkcjonalności kontaktujemy się z działem wsparcia Firmao mailowo na adres: kontakt@firmao.pl.


Zakładka Finanse

W zakładce „Finanse” możemy wypełnić pola:

 • koszt za godzinę pracy pracownika (stawka brutto, jaką firma płaci pracownikowi za godzinę pracy);
 • cena netto za godzinę pracy pracownika;
 • prowizja danego użytkownika;
 • prowizja od zysku dla danego użytkownika;
 • dodatkowa prowizja dla danego użytkownika.


Widok szczegółów innego użytkownika systemu

W celu otwarcia widoku szczegółów innego użytkownika systemu klikamy moduł „Użytkownicy” w menu głównym.

W widoku listy wszystkich użytkowników klikamy identyfikator wybranego przez nas użytkownika.Ważne! Dalsza część instrukcji jest jedynie dla administratora całego systemu.

Anonimizowanie i usunięcie użytkownika

W systemie Firmao jako administrator całego systemu możemy anonimizować lub usuwać danego użytkownika. W tym celu w widoku szczegółów danego użytkownika klikamy ikonę trzech kropek, którą znajdziemy w prawym górnym rogu strony. Z listy rozwijanej wybieramy opcję „Anonimizuj” lub „Usuń”.

Kliknięcie opcji „Anonimizuj” spowoduje permanentne usunięcie użytkownika z systemu bez możliwości późniejszego przywrócenia. 


Kliknięcie opcji „Usuń” spowoduje usunięcie użytkownika z systemu, jednak w każdym momencie będziemy mogli go przywrócić.


Wskazówka: Więcej informacji o anonimizacji elementów w systemie znajdziemy w instrukcji „Anonimizacja obiektów”.


Logowanie się na konta innych użytkowników systemu

Jako administrator całego systemu możemy także:

 • sprawdzić, czy inny użytkownik poprawnie wykonuje swoje zadania;
 • udzielić pomocy technicznej użytkownikowi;
 • zweryfikować jego uprawnienia

poprzez zalogowanie się na konto innego użytkownika.


Wskazówka: Więcej informacji o logowaniu się na konta innych użytkowników znajdziemy w instrukcji „Logowanie się na konta innych użytkowników przez administratora”.


Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview