Oś czasu - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Oś czasu

Oś czasu w systemie Firmao CRM to wygodny sposób na przeglądanie historii działań związanych z danym kontrahentem oraz zadaniami wykonywanymi przez użytkowników. Można ją wykorzystać do śledzenia postępów w prowadzonych negocjacjach, monitorowania realizacji zamówień.

Korzystanie z Osi czasu

Wskazówka: Oś czasu może być wykorzystywana przez managerów przy monitorowaniu ewidencji pracy.

Aby przejść do Osi czasu klikamy w zakładkę „Oś czasu” w górnym menu głównym. W panelu okna „Oś czasu” wyświetlają się działania podjęte w modułach, takie jak np. dodanie zadania, zmiana jego statusu lub dodana notatka.

Ważne! Oś czasu w przeciwieństwie do Historii Zmian jest mniej szczegółowa i nie będziemy w stanie zobaczyć na niej np. szczegółowych zmian dokonywanych w związku z konkretnymi zadaniami czy produktami.

Oś czasu jest również dostępna w szczegółach danego obiektu np. Szans sprzedaży, Firmy, Użytkownicy.

Mamy również możliwość sortowania danych i informacji dzięki zakładce „Aktywności” oraz „Użytkownicy”.

W zakładce „Aktywności” mamy możliwość wyszukania aktywności dotyczących:

 • Dokumentów magazynowych
 • Faktur
 • Firm
 • Notatek
 • Ofert
 • Plików
 • Połączeń telefonicznych
 • Szans sprzedaży
 • Umów/Abonamentów
 • Wiadomości email 
 • Zadań

Natomiast w zakładce „Użytkownicy” mamy możliwość filtracji według użytkowników przypisanych do systemu.


W prawym, górnym rogu panelu mamy możliwość poruszania się między stronami panelu Osi czasu za pomocą ikony strzałek


Przechodząc do widoku szczegółowego np. Firmy i wchodząc w zakładkę “Oś czasu” widok będzie podzielony na akcje planowane oraz już wykonane.


Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview