Kalendarz w online dla firm, Instrukcja dla pracowników - Firmao

Kalendarz

W systemie Firmao kalendarz służy do wyświetlania w formie graficznej zadań, planowanych i faktycznych czasów pracy, urlopów, chorób użytkowników systemu.

Wskazówka: W systemie Firmao możemy dokonać synchronizacji z kalendarzami Outlook i Google.


Obsługa kalendarza w systemie Firmao

Do widoku kalendarza przejdziemy, wybierając moduł „Kalendarz” z górnego menu:

W górnym pasku widoku kalendarza, po prawej stronie, mamy dostęp do różnych opcji, które ułatwią nam zarządzanie kalendarzem:

  • nazwa bieżącego miesiąca – po naciśnięciu w ten przycisk wyświetli nam się mały kalendarz, w którym możemy wybrać datę, która ma się aktualnie wyświetlić w widoku kalendarza:
  • strzałki — powodują przeniesienie nas do widoku poprzedniego/następnego dnia/tygodnia/miesiąca;
  • dzisiaj — kliknięcie tego przycisku spowoduje ustawienie widoku na bieżący dzień/tydzień/miesiąc;
  • dodaj — umożliwia dodanie czasów pracy, takich jak: planowany czas pracy, faktyczny czas pracy, choroba, urlop lub zadanie:

Ważne! Czasy pracy są domyślnie wyłączone. O tym jak je włączyć dowiemy się tutaj.

  • dzień/tydzień/miesiąc — wyświetla nam wszystkie utworzone aktywności w widoku konkretnego dnia, tygodnia lub miesiąca. Ponadto, kliknięcie na strzałkę z prawej strony przycisku „Tydzień” i „Miesiąc” pozwoli nam na ukrywanie lub ukazywanie weekendów:


W jaki sposób dodać aktywność w kalendarzu?

Z poziomu widoku kalendarza aktywności możemy dodać na kilka sposobów:

  • z widoku kalendarza, po kliknięciu przycisku dodaj (w powyższej instrukcji zostało to opisane),
  • z widoku kalendarza używając metody, przeciągnij i upuść.

Aby dodać zadanie przy pomocy metody „Przeciągnij i upuść”, klikamy lewym przyciskiem myszy na wysokości odpowiedniego dnia i godziny, do których chcemy dodać czasy pracy. Następnie, nie puszczając przycisku, przesuwamy myszką w dół aż do tej godziny, do której dany czas pracy chcemy ustawić. Możemy także zaznaczyć kilka dni na raz. W tym celu nie puszczamy przycisku myszki, tylko zaznaczamy nią tyle dni, na ile chcemy dane czasy pracy ustawić i dopiero wtedy puszczamy przycisk myszy.


W jaki sposób przejść do szczegółów danej aktywności?

Aby przejść do szczegółów danej aktywności, klikamy w nią kursorem myszki w widoku kalendarza.

Następnie pojawi się okno, w którym można przejrzeć dokładne dane wybranej aktywności m.in. kategoria, przypisany pracownik. W szczegółach można dokonać zmiany danych lub ich usunięcia.


W jaki sposób zmienić kolor wyświetlania aktywności i użytkowników na kalendarzu?

W systemie Firmao, zarówno aktywności jak i pracownicy w widoku kalendarza są wyświetlani w różnych kolorach.

Zmiany kolorów możemy dokonać z poziomu filtrów. Aby tego dokonać, musimy najechać myszką na konkretnego użytkownika lub typ aktywności, a następnie nacisnąć ikonę trzech kropek po prawej stronie. Będziemy mieli wtedy możliwość dostosowania koloru.

W jaki sposób filtrować w kalendarzu?

Podobnie jak i w listach tak i w kalendarzu możliwe jest filtrowanie pokazywanych aktywności w zależności od ich typu, przypisanego do nich pracownika, projektu, firmy bądź sprzętu.

Wskazówka: Więcej informacji odnośnie filtrowania znajdziemy tutaj

W jaki sposób funkcjonuje kalendarz w oknie tworzenia zadania?

Kalendarz jest również dostępny w oknie dodawania zadania. Przechodząc do zakładki „Zadania” w górnym menu, a następnie dodając nowe zadanie przyciskiem „Dodaj” w otwartym oknie dodawania zadań po prawej stronie będziemy mieli możliwość skorzystania z kalendarza. 

Z kalendarza w oknie dodawania zadań możemy skorzystać, wpisując ręcznie datę i godzinę rozpoczęcia zadania w odpowiednich polach lub używając opcji „Przeciągnij i Upuść”.

W widoku dodawania zadań mamy również możliwość skorzystania z przycisków w górnym prawym rogu okna tworzenia zadania:

  • za tydzień — przenosi nas do aktualnej daty w następnym tygodniu,
  • za miesiąc — przenosi nas do aktualnej daty w następnym miesiącu, 
  • za kwartał — przenosi nas do aktualnej daty za trzy miesiące.


Jak ukryć widok kalendarza w oknie tworzenia zadania?

Aby ukryć widok kalendarza podczas tworzenia zadania, musimy kliknąć w ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu okna. Następnie klikamy ikonę „X” nad widokiem kalendarza, aby kalendarz stał się niewidoczny. Ponownie klikamy ikonę koła zębatego w celu zapisania ustawień.


Udostępnianie zadań w kalendarzu z widoku szczegółów danego użytkownika

Przechodząc do widoku szczegółów danego użytkownika z modułu „Użytkownicy”, mamy opcję udostępniania wybranym użytkownikom zadań w kalendarzu, do których dany pracownik jest przypisany.

Pole domyślnie jest ukryte. Aby ustawić je jako widoczne, przechodzimy do dostosowywania widoku pól (klikając uprzednio w ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu widoku szczegółów) i zaznaczamy pole wyboru „Udostępniaj zadania na kalendarzu”. W celu zapisania zmian klikamy zielony przycisk „OK„.

Następnie, gdy pole jest już widoczne, wybieramy pracowników, którzy mają mieć wgląd do naszych zadań w kalendarzu:

Wskazówka: Nadając konkretnym użytkownikom odpowiednie uprawnienia, zezwalamy im na wgląd w czasy pracy, choroby oraz urlopy innych użytkowników.


Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview