Kalendarz w online dla firm, Instrukcja dla pracowników - Firmao

Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjęKalendarz

Kalendarz w formie graficznej obrazuje aktywności, takie jak planowane czasy pracy, aktualny czas pracy, zakończone czasy pracy, urlopy i choroby przypisane do użytkowników. Na kalendarzu można również wyświetlić zadania, które posiadają dokładnie określoną datę rozpoczęcia i zakończenia. Za pomocą kalendarza łatwiej można się zorientować np. w planowanych czasach pracy w bieżącym tygodniu lub w zadaniach wykonanych przez pracowników wybranego dnia. W kalendarzu możliwa jest też szybka edycja i tworzenie czasów pracy przy pomocy metody „Przeciągnij i upuść”.
Do zarządzania kalendarzem należy użyć przycisków znajdujących się w górnym menu w widoku “Kalendarz”.

  • Przycisk „Nowa aktywność” umożliwia utworzenie nowej aktywności takiej jak planowany czas pracy, aktualny czas pracy, zakończony czas pracy, urlop, choroba, lub zadanie. Wyświetlone zostanie nowe okno, w którym należy podać wszystkie niezbędne informacje o tworzonej aktywności
  • Przycisk „Poprzedni” wyświetla poprzednią stronę kalendarza
  • Przycisk „Wybierz datę” powoduje wyświetlenie strony kalendarza uwzględniającą wybraną datę

  • Przycisk „Następny” wyświetla następną stronę kalendarza
  • Przycisk „Widok dnia” wyświetla wszystkie utworzone aktywności występujące w danym dniu
  • Przycisk „Widok tygodnia” wyświetla wszystkie utworzone aktywności występujące w danym tygodniu
  • Przycisk „Widok miesiąca” wyświetla wszystkie utworzone aktywności występujące w danym miesiącu
  • Przycisk „Zoom” umożliwia powiększenie/pomniejszenie widoku kalendarza. W widoku kalendarza można przeglądać wszystkie utworzone czasy pracy pracowników.

Klikając wybraną aktywność przechodzimy do jej szczegółów. Pojawia się okno, w którym można przejrzeć dokładne dane wybranej aktywności m.in. kategoria, przypisany pracownik. Można usunąć wybraną aktywność oraz edytować pola takie jak data rozpoczęcia i zakończenia aktywności, opis.

Aktywności różnych pracowników są wyświetlone w innych kolorach, dzięki czemu można łatwiej zobaczyć kiedy i jakie czynności wykonuje dany pracownik. Również nagłówki pól odpowiadającym danym aktywnością wyświetlane są w różnych kolorach zależnie od ich typu.

Podobnie jak i w listach taki i w kalendarzyku możliwe jest filtrowanie pokazywanych aktywności w zależności od ich typu, przypisanego do nich pracownika, projektu, kontrahenta bądź sprzętu. Taki filtr, podobnie jak każdy inny, możne zostać zapisany pod dowolną nazwą tak aby mógł być łatwo używany także w przyszłości.

 


preview