Filtry - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjęFiltry

Korzystając z panelu “Filtr” mamy możliwość szybkiego odnajdywania interesujących nas informacji. Zakładka “Filtr”, znajdująca się obok zakładki “Menu”, w lewym górnym rogu programu, staje się aktywna dla każdej listy wyświetlonej w prawym panelu programu. Panel filtrowania pozwala na wybór wielu kryteriów filtrowania charakterystycznych dla danej klasy obiektów. Kryteriami wyszukiwania mogą być liczby, teksty oraz daty wprowadzone w formacie DD.MM.RRRR GG:MM lub w formacie zapisu względnego, gdzie Y- rok, M – miesiąc, W – tydzień, D – dzień, H – godzina, M- minuta. Przykładowo, wartość: „-1D” oznacza jeden dzień wstecz od chwili obecnej i umożliwia np. pokazanie zadań zakończonych od wczoraj. Kryteria wyboru można również wybrać z list rozwijanych, gdzie podobnie jak w innych widokach programu, zaznaczając checkboxy z lewej strony elementów listy, można wybrać dowolną ilość wartości.

Zaznaczając checkboxy po lewej stronie nazw pól określamy, że pole to zostanie włączone do kryteriów wyszukiwania. Można nie podawać żadnej wartości, a program wyszuka obiekty mające puste to właśnie pole. W ten sposób można wyszukać np. zadania, nie mające przypisanego żadnego użytkownika. Zaznaczając natomiast ikonkę “Szukaj w opisie” program będzie wyszukiwał podanego tekstu również w pełnym opisie obiektów.

W dolnej części panelu filtr możliwe jest również określenie sortowania danych oraz włączenie/wyłącznie pokazywania na listach także obiektów-rekordów wcześniej już usuniętych.

Po naciśnięciu przycisku „Filtruj” w panelu po prawej stronie zostanie wyświetlony widok, w którym pokazane będą tylko obiekty danej klasy spełniające wprowadzone właśnie kryteria. Każdą tak stworzoną definicję filtru można zapisać w celu późniejszego użycia. Aby to zrobić należy użyć przycisku „Zapisz jako” w toolbarze panelu “Filtr”, a następnie podaj nazwę pod jaką dany filtr ma zostać zapisany. Po zapisaniu filtru, będzie on dostępny bezpośrednio w menu, poniżej nazwy klasy obiektu którego dotyczy.

Z prawej strony nazwy filtru dostępne jest menu kontekstowe, dzięki któremu można zmienić nazwę, usunąć, ustawić jako domyślny, utworzyć nowy filtr, kopiować kolumny do innych filtrów, filtry do innych użytkowników, zapisać ustawienie kolumn lub przenieść filtr do ukrytych.


preview