Wykres Gantta - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Wykres Gantta

W systemie Firmao wykres Gantta przedstawia zadania przedstawione w formie graficznej, które pozwalają na planowanie i kontrolowanie ich w czasie. Poszczególne wiersze oznaczają zadania, natomiast kolumny przebieg czasowy. Harmonogram Gantta ukazuje czasy ich rozpoczęcia i zakończenia, kolejność ich wykonywania oraz wzajemne zależności. 

Jak włączyć widoczność Wykresu Gantt’a?

Wykres ten domyślnie jest ustawiony jako niewidoczny. Aby go włączyć, klikamy w awatar w prawym górnym rogu ekranu i z listy rozwijanej wybieramy “Ustawienia firmy“.

Następnie pod modułem Organizacji pracy zaznaczamy pole wyboru „Wykres Gantt’a” tak, aby było zaznaczone na niebiesko. W celu zapisania zmian klikamy w zielony przycisk „OK” w prawym dolnym rogu okna.

Zarządzanie wykresem Gantta

Do widoku Wykresu Gantt’a możemy przejść, wybierając moduł „Wykres Gantt’a” w górnym menu.

Do zarządzania wykresem Gantta używamy przycisków znajdujących się w górnym widoku szczegółów  „Wykres Gantta”.

 • umożliwia utworzenie nowego zadania. Wyświetlone zostanie nowe okno, w którym podajemy wszystkie niezbędne informacje o tworzonym zadaniu,
 • wyświetla poprzedni tydzień/miesiąc/rok,
 • powoduje wyświetlenie widoku wykresu uwzględniającego wybraną datę (wybrana data będzie wyświetlać się jako pierwszy dzień w wybranym poniżej widoku czasu),
 • wyświetla następny tydzień/miesiąc/rok,
 • pokazuje widok jednego tygodnia, (z uwzględnieniem wybranej daty na początku widoku wykresu (domyślnie ustawiona jest obecna data) np. jeśli dziś jest środa, system wyświetli tydzień od środy do następnego wtorku),
 • pokazuje widok miesięcy, (z uwzględnieniem wybranej daty na początku widoku wykresu (domyślnie ustawiona jest obecna data) np. jeśli dziś jest 23.08, system wyświetli tydzień od 23.08 do 22.09),
 • pokazuje widok roku, (z uwzględnieniem wybranej daty na początku widoku wykresu (domyślnie ustawiona jest obecna data) np. jeśli dziś mamy sierpień 2023, system wyświetli nam rok od sierpnia 2023 do lipca 2024),
 • umożliwia rozwinięcie (pokazanie)/zwinięcie (ukrycie) wszystkich podzadań na wykresie Gantta.

Wykres Gantt’a w projektach

Ze szczegółów projektu możemy przejść do wykresu Gantt’a. Na nim wyświetlone zostaną wszystkie zadania, które przypisaliśmy do danego projektu. Aby go zobaczyć, musimy kliknąć w ikonę wykresu Gantt’a w górnej części zakładki „Projekty„.

Wyświetli się widok Gantt’a. Możemy w nim zarządzać edycją paska wykresu z danym zadaniem tak, jak zostało to opisane w dalszej części instrukcji.

Harmonogram, schemat, metoda Gantta

Wykres Gantta umożliwia przesuwanie wykonania zadań w czasie, zmianę planowanej długości trwania zadania bądź zmianę zależności typu poprzednik-następnik. 

Ważne! Zmiany dokonane w jednym zadaniu zostaną następnie przeniesione także do innych zadań, których czas rozpoczęcia uzależniony jest od czasu rozpoczęcia bądź zakończenia zmienionego zadania.

Wskazówka: W momencie kopiowania zadań lub projektów (z zadaniami przypisanymi) na podstawie wybranego zmienia się struktura Gantta.

W ten sposób, określając planowany czas trwania zadań oraz ich kolejność w projekcie, program wyliczy automatycznie czas rozpoczęcia i zakończenia wszystkich zadań, a tym samym termin przewidywanego zakończenia projektu.

Po lewej stronie widoku wykresu znajduje się lista zadań. Zadania, przy których widnieje ikonka lub, są to zadania nadrzędne posiadające podzadania. Kliknięcie na ikonkę plusa powoduje rozwinięcie listy podzadań i pokazanie ich na wykresie Gantta. W momencie, kiedy klikniemy na ikonkę minusa, spowoduje to ukrycie listy podzadań. 

Najechanie kursorem na pasek wykresu dowolnego zadania uwidoczni nam planowane czasy pracy danego zadania oraz faktyczne czasy pracy, jeżeli już je wykonywaliśmy.

Kiedy klikniemy prawym przyciskiem myszki na pasek wykresu, np. , zostanie wyświetlona lista dodatkowych operacji dotyczących zadań na wykresie Gantta.

 • najeżdżając kursorem myszki na ten przycisk, rozwinięte zostanie nowe okno, w którym możemy zaznaczyć procent wykonania zadania.

Wskazówka: Musimy pamiętać, że dla zadań powiązanych ze sobą definiujemy poprzedniki i następniki na liście dodatkowych opcji, które pojawią się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wykres tego zadania, któremu poprzedniki/następniki chcemy nadać. Dzięki temu na wykresie powiązane zadania zostaną zobrazowane strzałkami:


 • umożliwia dodanie zadania poprzedzającego bieżące zadanie. Jako poprzednik możemy wybrać istniejące zadanie albo dodać nowe.
 • umożliwia nam usunięcie zadania poprzedzającego bieżące zadanie.
 • umożliwia nam dodanie zadania następującego po bieżącym zadaniu. Jako następnik możemy wybrać istniejące zadanie, albo dodać nowe.
 • umożliwia nam usunięcie zadania następującego po bieżącym zadaniu.
 • umożliwia nam dodanie do wykresu tzw. kamieni milowych, czyli szczególnego rodzaju zadań, które świadczą o zakończeniu pewnej fazy projektu i warunkują przejście do następnego etapu. Kamień milowy jest oznaczony na wykresie jako niebieski romb.
 • umożliwia nam usunięcie wybranego zadania.

Jak odczytywać wykres Gantta?

Wykres Gantta posiada różne kolory w zależności od statusu zadania (otwarte/zamknięte), daty jego planowanego i faktycznego wykonania oraz czy zadanie zawiera podzadania. Aby lepiej zobrazować ich różnicę, możemy przyjrzeć się zrzutom ekranu przy każdym z opisów:

 • kolor czerwony — status zadania: otwarte. Nie zawiera podzadań. Może występować pojedynczo, jako otwarte zadanie lub z kolorem fioletowym w wykresie porównawczym, jeżeli wprowadziliśmy datę faktycznego rozpoczęcia i zakończenia zadania. Gdy zadanie ma jedynie planowane daty, tak będzie wyglądać na wykresie:
 • kolor zielony — status zadania: zamknięte. Może zawierać podzadania, jednak wtedy ramka dookoła wykresu będzie czarno-pomarańczowa, a w dolnych rogach pojawią się niebieskie trójkąty . Dzięki temu łatwiej odróżnimy, które zadania mają podzadania. Może występować pojedynczo, jako zamknięte zadanie lub z kolorem fioletowym w wykresie porównawczym, jeżeli wprowadziliśmy datę faktycznego rozpoczęcia i zakończenia zadania. Gdy zadanie ma jedynie planowane daty, tak będzie wyglądać na wykresie:

lub
(bez podzadań)  (zawierające podzadania)

 • kolor pomarańczowy — status zadania: otwarte. Zawiera podzadania.
 • kolor fioletowy — pokazuje faktyczny czas pracy nad zadaniem. Może zawierać podzadania. Aby wyświetlił się na wykresie, wpisujemy zarówno faktyczne rozpoczęcie, jak i zakończenie pracy. Pojawi się wykres porównawczy:

lub lub

(status otwarte)     (status zamknięte)   (status otwarte, zawiera podzadania)

Wskazówka: Jeżeli włączymy widok edycji wykresu, klikając na niego prawym przyciskiem myszki i zmienimy procent wykonania zadania, wykres stanie się dwukolorowy. W zależności od tego, jaki procent ustawimy i tego, jakie wytyczne ma zadanie, może on różnie wyglądać, np. 40% wykonania zadania zawierającego podzadania, 50% wykonania zadania bez podzadań.

O tym piszemy w artykule:

Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview