Projekty - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjęProjekty

W celu grupowania zadań i bardziej zaawansowanego określania uprawnień dostępu do nich możliwe jest przypisywanie zadań do projektów. Każdy projekt poza nazwą i opisem może być przypisany do kontrahenta, posiadać przypisanych menadżerów oraz pracowników o dostępie pełnym lub ograniczonym.

Do zarządzania projektami używamy przycisków znajdujących się w górnym menu w widoku “Projekty”.

 • Przycisk „Nowy” umożliwia utworzenie nowego projektu. Wyświetlone zostanie nowe okno, w którym należy podać wszystkie niezbędne informacje o projekcie.

W celu określenia uprawnień dostępu do zadań w projekcie należy przypisać pracownikom role: menadżera

 • Menadżerowie – mają pełen dostęp do projektu oraz wszystkich zadań w nim zawartych. Mogą
  przypisywać innych pracowników do projektu.
 • Pracownicy – mają dostęp do wszystkich zadań w ramach projektu oraz mogą je edytować i
  tworzyć nowe.
 • Pracownicy z ograniczonym dostępem – nie mogą samodzielnie tworzyć zadań w danym projekcie ani się do nich przypisywać. Pracownik z ograniczonym dostępem ma dostęp tylko do zadań, do których jest przypisany i może w nich modyfikować tylko pole statusu, planowanego czasu wykonania, planowanego rozpoczęcia i zakończenia oraz dodawać komentarze.
 • Pracownicy nieprzypisani do projektu – nie widzą zadań projektu z wyjątkiem tych, do których zostali bezpośrednio przypisani. Mogą w nich modyfikować tylko pole statusu, planowanego czasu wykonania, planowanego rozpoczęcia i zakończenia oraz dodawać komentarze.

Można podać datę rozpoczęcia i zakończenia projektu oraz wybrać kontrahenta, który jest powiązany z projektem.
Można przypisać do projektu istniejącą etykietę tworzącą szybki filtr, dzięki któremu można pogrupować projekty. Można wpisać opcjonalnie opis projektu i przypisać pola dodatkowe.

 • Przyciski strzałek umożliwiają wybór strony listy projektów
 • Przycisk „Usuń” umożliwia usunięcie zaznaczonego projektu z systemu. Pamiętaj o tym, że usuwając projekt usuwasz jednocześnie zadania do niego przypisane
 • Przycisk „Pomoc” wyświetla pomoc zawierającą liczne wskazówki dotyczące funkcjonalności systemu Firmao

Dane wszystkich utworzonych projektów można przeglądać oraz edytować za pomocą widoku listy.

klikając na nazwę wybranego projektu przechodzimy do widoku szczegółów. W widoku szczegółów wybranego projektu można uzupełniać/edytować dane z nim powiązane.

Górne menu zawiera szereg przycisków umożliwiających zarządzanie projektami. Przyciski w widoku szczegółów projektu spełniają analogiczne funkcje co przyciski znajdujące się w górnym menu na listach projektów.

Dolny panel zawiera zakładki z informacjami o obiektach powiązanych oraz umożliwia zarządzanie nimi. Można tutaj m.in. dodawać załączniki, tworzyć przypomnienia oraz przypisywać pola dodatkowe.

 • Zakładka „Opis i komentarze” umożliwia dodawanie opisu i komentarzy do projektu. Dzięki temu możliwa jest pisemna dyskusja dotycząca danego projektu.

 • Zakładka „Finanse” umożliwia analizę kosztów firmy związanych z wykonywaniem wszystkich zadań wchodzących w skład projektu.

 • Rzeczywisty koszt zadań – suma rzeczywistych kosztów wykonania wszystkich zadań przypisanych do projektu. Rzeczywisty koszt zadania wyliczany jest na podstawie faktycznego czasu wykonania zadania i kosztu za godzinę pracy pracownika. Koszt za godzinę pacy pracownika określamy w szczegółach pracownika w zakładce “Koszty”
 • Planowany koszt zadań – suma planowanych kosztów wykonania wszystkich zadań przypisanych do projektu. Planowany koszt zadania wyliczany jest na podstawie planowanego czasu wykonania zadania i kosztu za godzinę pracy pracownika. Koszt za godzinę pracy pracownika określamy w szczegółach pracownika w zakładce “Koszty”.
 • Przychód – suma rzeczywistych cen wszystkich zadań przypisanych do projektu. Rzeczywista cena zadania wyliczana jest na podstawie faktycznego czasu wykonania zadania i ceny netto (bez VAT) za godzinę pracy pracownika. Jeżeli pole “Cena netto (bez VAT) za godzinę pracy pracownika w tym projekcie” nie zostało wypełnione to cena netto (bez VAT) za godzinę pracy pracownika przyjmuje wartość z analogicznego pola w szczegółach pracownika.
 • Planowany przychód – suma planowanych cen wszystkich zadań dla projektu. Planowana cena zadania wyliczana jest na podstawie planowanego czasu wykonania zadania i ceny netto (bez VAT)
  za godzinę pracy pracownika. Jeżeli pole “Cena netto (bez VAT) za godzinę pracy pracownika w tym projekcie” nie zostało wypełnione to cena netto (bez VAT) za godzinę pracy pracownika przyjmuje wartość z analogicznego pola w szczegółach pracownika.
 • Bilans – różnica faktycznego przychodu i faktycznego kosztu wykonania wszystkich zadań projektu.
 • Budżet – umożliwia podanie kwoty jaka jest przewidziana na koszty związane z prowadzeniem projektu. Kwota ta jest wartością wyłącznie informacyjną i nie jest
  uwzględniana przy żadnych wyliczeniach
 • Cena za godzinę pracy – stawka netto (bez VAT) za godzinę pracy pracownika w projekcie. Możemy dzięki niej dostosować ceny dla różnych projektów. Stawka ta jest używana do wyliczania kosztorysu zadań, do wystawiania faktur i do wyliczania rentowności zadań. O ile jest podana, jest używana do wyliczeń zamiast analogicznej “Ceny netto (bez VAT) za godzinę pracy pracownika”
  określonej w oknie szczegółów pracownika.
 • Marża dodatkowa (%) – umożliwia podanie wartości procentowej o którą zostaną zwiększone wszystkie ceny zadań projektu. Umożliwia stosowanie różnych stawek pracy firmy w zależności od
  indywidualnych ustaleń z klientem, dla którego jest realizowany projekt.
 • Zakładka “Otwarte zadania” umożliwia przegląd informacji o wszystkich otwartych zadaniach
  przypisanych do projektu.
 • Zakładka “Wszystkie zadania” umożliwia przegląd informacji o wszystkich zadaniach
  przypisanych do projektu.
 • Zakładka “Przypomnienia” umożliwia przegląd wszystkich przypomnień powiązanych z wybranym projektem. W panelu można także dodawać nowe przypomnienia, edytować oraz usuwać przypomnienia istniejące w systemie.

 • Zakładka “Pliki” umożliwia przegląd wszystkich załączników powiązanych z wybranym projektem. W panelu można także dodawać nowe załączniki, edytować informacje o załącznikach istniejących w systemie oraz usuwać wybrane. Limit powierzchni dyskowej na załączniki jest wspólny dla całej firmy i jest zależny od liczby wykupionych licencji Full (każda pojedyncza licencja to dodatkowe 10 GB) i licencji Standard (każda pojedyncza licencja to dodatkowe 2 GB). Maksymalna wielkość pojedynczego pliku-załącznika to 1 GB.

 • Zakładka „Pola dodatkowe” umożliwia wpisywanie wartości do zdefiniowanych pól dodatkowych powiązanych z obiektem „Projekt”.
 • Zakładka „Historia zmian” umożliwia przegląd wszystkich zmian powiązanych z wybranym projektem. Można obejrzeć pełną historię operacji dokonanych na projekcie – kto, kiedy i w jaki sposób zmodyfikował dane. Wszelkie zmiany są aktualizowane na bieżąco.

 


preview