Dostosowywanie widoku kolumn  - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Dostosowywanie widoku kolumn 

W systemie Firmao mamy możliwość dostosowania widoku kolumn w większości zakładek z menu głównego oraz w niektórych zakładkach ustawień firmy. Możemy dowolnie poszerzać/zwężać kolumny lub je dodawać/usuwać.

Ułatwi nam to m.in. ułożenie i dopasowanie kolumn do interesującego nas widoku.

Wskazówka: Dostosowywanie widoku kolumn jest możliwe z widoku listy lub szczegółów danego obiektu, np. po wejściu w zadania mamy możliwość dostosowania widoku kolumn dla przypisanych do zadania faktur.

Zakładki w menu, które nie posiadają widoku listy z opcją dostosowywania kolumn:

 • Pulpit
 • Oś czasu,
 • Historia zmian,
 • Tablica informacyjna,
 • Kalendarz,
 • Wykres Gantta.

W pozostałych zakładkach istnieje możliwość dostosowywania widoku kolumn.

Wskazówka: Niezależnie od zakładki, proces dostosowania widocznych kolumn, lub ich rozmiaru wygląda tak samo.

Przykład, jak wyglądają domyślne kolumny — w zadaniach:

 • numer
 • nazwa
 • firma
 • priorytet
 • status
 • przypisani pracownicy
 • autor


Krok 1. Dostosowanie widoku kolumn

Wybieramy z menu górnego moduł, w którym chcemy dostosować widok kolumn, może to być np. „Firma”, „Zadania”. Następnie z poziomu widoku listy klikamy w ikonę , która znajduje się w prawym górnym rogu okna. Z listy rozwijanej wybieramy „Dostosuj widoczne kolumny”:


Kolejno wyświetli się nowe okno, które będzie widoczne na całym ekranie. Okno to zawiera wszystkie dostępne dla danego modułu kolumny, które możemy ustawić jako widoczne bądź niewidoczne


W zależności od tego, w którym module chcemy dostosować kolumny, będziemy mieć do wyboru różne opcje. Na zrzucie ekranu powyżej zaprezentowane są kolumny dla modułu „Firmy”.

Wskazówka: Gdy obok danego wiersza pole wyboru jest puste , to kolumna będzie niewidoczna. Jednak jeśli mamy pole , kolumna stanie się widoczna.

Wskazówka: Aby dostosować widok kolumn w widoku listy, możemy również kliknąć w ikonę , która wyświetli się po najechaniu kursorem myszy na nazwę kolumny.
Po kliknięciu w przycisk na ekranie pojawi się nam się nowe okno. Aby edytować widoczność kolumn, wybieramy opcję  „Dostosuj widoczne kolumny” lub “Ukryj kolumnę” jeżeli chcemy, by wybrana kolumna stała się niewidoczna:


Dodatkowe funkcje w widoku kolumn

Podczas dostosowywania widoku kolumn, mamy również możliwość personalizacji widoku – „Pokaż numerację wierszy” oraz „Automatyczne wyliczanie szerokości kolumn”. Obie opcje znajdują się w widoku dostosowywania kolumn, w prawym dolnym rogu okna, tuż obok przycisku zapisu „OK”.


Włączenie opcji „Pokaż numerację wierszy” spowoduje ukazanie numerów każdego wiersza zgodnie z chronologiczną kolejnością ich tworzenia, a nie wyświetlania na liście.

Automatyczne wyliczanie szerokości kolumn pozwala na szybkie dopasowanie szerokości kolumn do zawierających się w nich danych. 

Wskazówka: Aby modyfikować kolumny w zakładkach w ustawieniach firmy klikamy na strzałkę po prawej stronie nazwy dowolnej kolumny i wybieramy “Dostosuj widoczne kolumny”.


Krok 2. Dopasowywanie szerokości kolumn

W widoku listy danego modułu możemy również samodzielnie dostosować szerokość konkretnej kolumny. 

Aby to zrobić, musimy najechać kursorem myszy na krawędzie boczne między interesującymi nas kolumnami. Gdy wyświetli się ikona , możemy dowolnie poszerzać lub zwężać daną kolumnę poprzez naciśnięcie i przytrzymanie lewego przycisku myszki, a następnie przemieszczanie kursora w lewą, lub prawą stronę.


Krok 3. Filtrowanie kolumn 

W widoku listy danego modułu mamy możliwość szybkiego filtrowania. Możemy sortować każdą kolumnę alfabetycznie lub rosnąco/malejąco w zależności od podanych w nich wartości.

W tym celu klikamy na kolumnę, którą chcemy posortować. Po najechaniu kursorem na kolumnę, którą chcemy posortować obok jej nazwy wyświetli się ikona . Oznacza to, że kolumna sortowana jest zgodnie z porządkiem alfabetycznym lub od najniższej wartości w zależności od podanych w nich wartości. Ikona oznacza sortowanie w odwrotnej kolejności alfabetycznej lub od wartości najwyższej.

Ponadto możemy szybko wyfiltrować np. konkretny status firmy lub konkretną osobę odpowiedzialną. Aby to zrobić, klikamy ikonę , znajdującą po prawej stronie danej kolumny, a następnie dostosowujemy interesujący nas filtr. 


Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview