Pola dodatkowe - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjęPola dodatkowe

Możliwe jest definiowanie własnych pól w formularzach i przypisywanie im odpowiedniej wartości. Pola
dodatkowe można zdefiniować w widoku “Firma”, klikając na przycisk “Ustawienia”. Otworzy się wówczas
okno „Ustawienia firmy” w którym znajdują się zakładka “Pola dodatkowe”. Tworząc nowe pole dodatkowe
należy w pierwszej kolejności wybrać rodzaj obiektu, którego to pole ma dotyczyć, a następnie podać
nazwę nowego pola oraz typ danych jakie będzie przechowywało. Możliwe jest również określenie czy pole ma być wymagane podczas tworzenia formularza oraz czy ma się
pojawiać w szczegółach i oknie tworzenia.

 

Zdefiniowane pole będzie widoczne w widoku szczegółów obiektu, do którego zostało przypisane, na w
zakładce “Pola dodatkowe”. Wpisywana wartość pola dodatkowego powinna być zgodna z typem wartości,
który został wybrany podczas jego definiowania. Drugą możliwością jest pojawienie się pola dodatkowego zarówno w szczegółach obiektu jak i w
zakładce „Pole dodatkowe”.


preview