Import danych - System CRM i oprogramowanie WMS Firmao

Import danych

Opcję „Import danych” znajdziemy po kliknięciu w awatar w prawym górnym rogu.

Importowane dane powinny zostać dostarczone w pliku w formacie CSV z jednym z dostępnych na liście kodowaniem znaków (domyślnie UTF-8). Określenie kodowania konieczne jest do poprawnej interpretacji znaków zawartych w pliku z importowanymi danymi.

Plik taki składa się z rekordów oznaczających dane kolejnych obiektów takich jak np. „Firma”, „Osoba kontaktowa”. Pierwszym wierszem powinien być nagłówek, określający, które atrybuty obiektu powinny zostać ustawione przy importowaniu danych. Każdy kolejny wiersz występujący pod nagłówkiem, traktowany jest jako kolejny rekord danych obiektu.

Poszczególne dane w rekordzie powinny zostać oddzielone separatorem tj. przecinkiem, średnikiem lub dwukropkiem. Jeśli znak wykorzystywany jako separator pojawia się wewnątrz danego pola w rekordzie (na przykład w polu „Opis”), konieczne jest wówczas umieszczenie zawartości tego pola w cudzysłowie.


Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview