Dodawanie obiektów do Szans sprzedaży (ofert, faktur, produktów) - System CRM i oprogramowanie WMS Firmao

Dodawanie obiektów do Szans sprzedaży (ofert, faktur, produktów)

W celu uzupełnienia szczegółów szans sprzedaży kliknij jej tytuł w widoku Kanban (domyślny widok szansy sprzedaży)


lub w widoku listy.


Jak dodać produkty do szansy sprzedaży?

W celu dodania produktu do szansy sprzedaży w widoku szczegółów kliknij zakładkę Produkty”, a następnie kliknij ikonę niebieskiego plusa w lewym górnym rogu zakładki.


Wyświetli się okno dodawania produktu. W oknie wypełniasz następujące pola:

 • produkt/usługa — wybierz z listy rozwijanej produkt istniejący w systemie Firmao lub wpisz nazwę produktu w pole, a wtedy nie zapisze się on w bazie; gdy wybierzesz produkt dodany wcześniej do systemu, jego dane uzupełnią się automatycznie i będą one edytowalne;
 • kod produktu;
 • PKWiU oraz Kod CN;
 • cena jednostkowa netto bez rabatu;
 • ilość;
 • jednostka — wybierz jednostkę, w której wyrażony jest dany produkt;
 • rabat — możesz dodać rabat na dany produkt dla konkretnej szansy sprzedaży;
 • cena jednostkowa netto — uwzględnia rabat, jeżeli wcześniej go uzupełniłeś;
 • VAT;
 • magazyn (pole pojawi się dla użytkowników posiadających licencję Enterprise oraz Supreme) — z listy rozwijanej wybierz magazyn, z którego pochodzi dany produkt.

W celu zapisania zmian kliknij niebieski przycisk „Utwórz” w prawym dolnym rogu okna.


W lewym górnym rogu widoku szczegółów szansy sprzedaży zobaczysz, ile wynosi suma wszystkich dodanych produktów. Podaną kwotę możesz w dowolnym momencie edytować. W tym celu kliknij ikonę ołówka, która wyświetli się po najechaniu myszką na to pole. Po dodaniu produktów lub ich usunięciu z szansy sprzedaży, wartość szansy sprzedaży będzie aktualizowana.


Jak dodać ofertę do szansy sprzedaży?

W celu dodania oferty w widoku szczegółów szansy kliknij ikonę pomarańczowej metki w prawym górnym pasku narzędzi.


Pozycje na ofercie zostaną automatycznie uzupełnione na podstawie produktów dodanych do szans sprzedaży. O procesie dodawania oferty możesz przeczytać w instrukcji Oferty/zamówienia.


Jak dodać fakturę do szansy sprzedaży?

W celu dodania faktury w widoku szczegółów szansy kliknij ikonę pomarańczowego dolara w prawym górnym pasku narzędzi.

Pozycje na fakturze zostaną automatycznie uzupełnione na podstawie produktów dodanych do szans sprzedaży. O procesie dodawania faktury możesz przeczytać w instrukcji Wystawianie faktur.


Pozostałe obiekty przypisane do szansy sprzedaży

W widoku szczegółów szansy masz dostęp do wielu zakładek, w tym do:

 • notatek;
 • wszystkich notatek powiązanych z firmą, która jest przypisana do tej szansy sprzedaży;
 • e-maili;
 • wszystkich e-maili powiązanych z firmą, która jest przypisana do tej szansy sprzedaży.

Zakładki „Notatki” oraz „E-maile” zawierają tylko te obiekty, które zostały przypisane do tej szansy sprzedaży bez względu na przypisaną do nich firmę.

Jeżeli wyślesz maila z widoku szczegółów szansy sprzedaży, w temacie wiadomości automatycznie dopisze się SID (numer ID szansy sprzedaży). Jeśli klient odpisze na maila używając funkcji „Odpowiedz”, jego odpowiedź będzie przypisana do szansy sprzedaży – tak samo, jak wysłany przez Ciebie mail.

Pozostałe zakładki to:

 • oś czasu – prezentuje aktywności związane z szansą sprzedaży, np. dodaną notatkę lub zadanie;
 • opis – możesz dodać opis szansy oraz dodać do niej komentarze;
 • zadania – możesz zobaczyć oraz dodać zadania powiązane z szansą sprzedaży;
 • pola dodatkowe – w tej zakładce pojawią się wszystkie pola dodatkowe, które oznaczyłeś, aby nie pokazywały się w widoku szczegółów obiektu;
 • historia zmian – prezentuje wszelkie zmiany dokonane w szansie sprzedaży;
 • osoby kontaktowe – możesz zobaczyć wszystkie osoby kontaktowe przypisane do szansy sprzedaży;
 • pliki – w tej zakładce możesz zobaczyć wszystkie dodane do szansy sprzedaży pliki i/lub linki oraz dodać nowe;
 • przypomnienia – możesz zobaczyć wszystkie dotychczas utworzone przypomnienia dotyczące szansy sprzedaży lub utworzyć nowe;
 • uprawnienia – zezwala na podgląd, jacy użytkownicy posiadają jakie uprawnienia względem wybranej szansy sprzedaży.


O tym piszemy w artykule:

Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview