Pulpit - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Pulpit

W systemie Firmao istnieje możliwość zdefiniowania własnych pulpitów, jednak tylko jeden z nich – ustawiony jako domyślny – będzie pokazywał się od razu po zalogowaniu do systemu. Za pomocą pulpitów możemy w szybki sposób sprawdzić m.in. wyniki finansowe firmy, ilości nowych firm czy analizy szans sprzedaży.

Wskazówka: Użytkownik widzi na pulpicie jedynie te elementy, do których wglądu został uprawniony. Każdy użytkownik może zdefiniować więcej niż 1 pulpit, między którymi może się przełączać.

Ważne! Użytkownik musi mieć zdefiniowany przynajmniej 1 pulpit (nie musi być to pulpit domyślny).


Krok 1: Dostosuj swój pulpit nawigacyjny

W celu skonfigurowania własnego pulpitu nawigacyjnego, wybieramy w menu: „Pulpit”, a następnie przycisk: „Dodaj widok”.

Dodając nowy widok, należy określić: 

  • Źródło danych (np. Firma, Faktura, Szansa sprzedaży)
  • Filtr 
  • Wizualizacje, czyli analizy zapisane na wykresach

W momencie skonfigurowania widoku zapisujemy zmiany przyciskiem: “Dodaj”.

Ważne! Na jednym pulpicie może znajdować się maksymalnie 10 widoków.


Krok 2: Dodaj nowy pulpit nawigacyjny

Domyślnie na nowym koncie demo dostępny jest jeden pulpit. W celu skonfigurowania nowego (kolejnego) pulpitu nawigacyjnego, należy wybrać w menu: „Pulpit”, a następnie ikonę: “+” 

W systemie pojawi się okno, w którym podajemy nazwę nowego pulpitu:

Konfiguracja nowego pulpitu będzie analogiczna jak w kroku 1

W celu zmiany nazwy pulpitu lub jego usunięcia, klikamy ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu:


Krok 3: Funkcjonowanie pulpitu

W systemie Firmao mamy możliwość dowolnego rozmieszczenia widoków na pulpicie nawigacyjnym. W tym celu klikamy na nazwę pulpitu, który chcemy przenieść i nie puszczając przycisku myszki, przenosimy go w dowolne miejsce na ekranie. Następnie puszczamy przycisk myszki.

W prawym górnym rogu widoku pulpitu dostępne są funkcje, za pomocą których mamy możliwość:

  • ustawienia układu widoków na pulpicie
  • zawężenia okresu oraz danych użytkowników wyświetlanych na pulpicie

W systemie mamy również możliwość wydrukowania pulpitu. 

W tym celu klikamy ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu, a następnie: “Drukuj ten widok”:


Krok 4: Modyfikowanie poszczególnych pulpitów

Po najechaniu kursorem na dowolny z widoków, który dodamy, w prawym górnym rogu pojawiają się funkcjonalne ikony, dzięki którym możemy dostosować widok pulpitu:

Za pomocą tych ikon, kolejno możemy wybrać:

  • minimalizuj – spowoduje to zwężenie pulpitu i brak jego podglądu;
  • edytuj wykres – pojawia się tylko wtedy, gdy dany pulpit jest w formie wykresu, tak jak np. pulpit faktur czy szans sprzedaży. Po jego kliknięciu zostaniemy przeniesieni do widoku edycji wykresu:
  • maksymalizuj – spowoduje przeniesienie nas do większego widoku danego pulpitu z możliwością jego konfiguracji:

Kliknięcie „Konfiguracja wykresu” w lewym górnym rogu spowoduje otworzenie opcji edycji, tak jak w poprzednim podpunkcie.

  • odśwież – umożliwia odświeżenie widoku wykresu w celu uzyskania jak najbardziej aktualnych danych;
  • zamknij – powoduje usunięcie pulpitu.

Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview