Pulpit - System CRM i oprogramowanie WMS Firmao

Pulpit

W systemie Firmao możesz konfigurować własne pulpity. Pulpit to widok, który pokazuje się jako pierwszy po zalogowaniu do systemu. Za ich pomocą możesz w szybki sposób sprawdzić m.in. wyniki finansowe firmy, ilość nowych firm czy analizy szans sprzedaży.

Wskazówka: Użytkownik widzi na pulpicie jedynie te elementy, do których wglądu został uprawniony. Każdy użytkownik może zdefiniować maksymalnie 10 pulpitów, między którymi może się przełączać.


Dostosowanie swojego pulpitu

W celu skonfigurowania własnego pulpitu w menu głównym kliknij moduł „Pulpit”, a następnie kliknij przycisk „+ Dodaj widok”.


W momencie dodania nowego widoku wybierz: 

 • źródło danych — wybierasz, z którego modułu mają być zaciągane informacje do widoku na pulpicie. Moduły, wśród których możesz wybrać, zależą od tego, które moduły masz włączone na koncie oraz od nadanych uprawnień;
 • filtr — możliwe do wyboru filtry zależą od modułu, który wybrałeś w polu „Wybierz źródło danych”;
 • wizualizacje, czyli analizy zapisane na wykresach lub listach danych obiektów (dostępne dla licencji Enterprise i Supreme).

W celu zapisania wprowadzonych danych kliknij niebieski przycisk „Dodaj”.

Podczas dodawania nowego pulpitu możesz od razu edytować jego wizualizację, jeśli jest inna niż lista (dostępne dla licencji Enterprise i Supreme). W tym celu kliknij przycisk „Edytuj wykres” pod polem „Wybierz wizualizację”.


Jak dodać nowy pulpit?

Domyślnie na koncie demo utworzony jest jeden pulpit. W celu skonfigurowania nowego kliknij moduł „Pulpit” w menu głównym, a następnie kliknij ikonę plusa w lewym górnym rogu okna.


W systemie pojawi się okno, w którym możesz podać nazwę nowego pulpitu.


Konfiguracja nowego pulpitu będzie analogiczna jak w powyższej instrukcji. 


Jak zmienić nazwę pulpitu i jak go usunąć?

W celu zmiany nazwy pulpitu kliknij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu ekranu. Z listy rozwijanej wybierz opcję „Zmień nazwę”.


W celu usunięcia pulpitu kliknij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu ekranu, a z listy rozwijanej wybierz opcję „Usuń”.


Funkcjonowanie pulpitu

W prawym górnym rogu widoku pulpitu dostępne są funkcje, za pomocą których możesz:


 • zmienić układ widoków na pulpicie (funkcja „Układ”);

 • zawęzić okres wyświetlanych danych (funkcja „Wybierz datę”);

 • wyfiltrować dane względem wybranych użytkowników lub zespołów (funkcja „Użytkownicy”).

Jeśli zdefiniujesz którąkolwiek z powyższych funkcji, system zapamięta Twój wybór i będzie wyświetlał dane na podstawie ustalonych kryteriów po każdym logowaniu.

W systemie masz również możliwość wydrukowania pulpitu. W tym celu kliknij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu, a następnie z listy rozwijanej wybierz „Drukuj ten widok”.


Jak zmienić położenie widoków na pulpicie?

W systemie Firmao możesz dowolnie rozmieszczać widoki na pulpicie.
W tym celu kliknij lewy przycisk myszki, umieszczając kursor na górnym pasku widoku, który chcesz przenieść, i nie puszczając przycisku myszki, przenieś go w dowolne miejsce na ekranie, a następnie puść przycisk myszki (metoda drag & drop).


W jaki sposób edytować widok na pulpicie?

W celu edycji widoku na pulpicie najedź na niego kursorem myszy. W jego prawym rogu pojawią się przyciski funkcyjne.


Za ich pomocą możesz:

 • zwinąć lub rozwinąć widok (ikona strzałki skierowanej w górę lub w dół) spowoduje to zwężenie widoku i brak jego podglądu lub jego rozwinięcie;
 • odświeżyć widok (ikona zakręconej strzałki) umożliwia odświeżenie widoku w celu wyświetlenia aktualnych danych;
 • zamknąć widok (ikona X) — powoduje usunięcie widoku z danego pulpitu;
 • edytować wykres (ikona ołówka w ramce) pojawia się tylko wtedy, gdy dany widok jest w formie analiz (czyli wizualizacja inna niż lista). Po jego kliknięciu zostaniesz przeniesiony do widoku edycji wykresu, w którym możesz zmienić wyświetlane dane;

W oknie konfiguracji wykresu masz możliwość określenia:

 • nazwy wykresu;
 • typu wykresu;
 • przeglądania oraz mierzenia wykresu według (…);
 • grupowania danych według dokładniejszych parametów;
 • grupowania danych pionowo, gdy to możliwe.

Grupowanie danych pionowo jest opcją, która pozwala na wyświetlenie danych w jednym słupku.


Skonfigurowany widok pulpitu możesz zapisać jako zmieniony istniejący widok lub zapisać jako nowy.

 • zmaksymalizować widok (ikona kwadratu) — spowoduje powiększenie danego widoku z możliwością jego konfiguracji;

Kliknięcie „Konfiguracja wykresu” w lewym górnym rogu spowoduje otworzenie opcji edycji analogicznych do tych w oknie konfiguracji wykresu na pulpicie.


Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview