Czy można na fakturach drukować logo firmy?

Tak. Aby drukować logo firmy na fakturze należy otworzyć zakładkę "Pozostałe" w oknie "Ustawienia firmy" i skorzystać z opcji "Dodaj lub zmień logo firmy". Można to również zrobić klikając przycisk z trzema kropkami, który pojawi się po najechaniu kursorem na logo w lewym górnym rogu programu. Następnie w oknie "Ustawienia firmy" należy otworzyć zakładkę "Faktury i transakcje" i zaznaczyć opcję "Logo firmowe na fakturach, zamówieniach (...)".

Sprzedaję produkt za cenę 5 zł brutto, ale wpisując kwotę netto 4.07zł i ilość 100 uzyskuje cenę 500,61 zł brutto zamiast 500 zł ?

W przypadku stosowania w sprzedaży cen brutto, należy przy tworzeniu faktury zastosować cenę jednostkową brutto. Można to zrobić wybierając odpowiednią opcję z rozwijanej listy, dostępnej nad listą pozycji w oknie tworzenia dokumentu.
Zgodnie z prawem:
"§ 8.1. W przypadku gdy podatnik jest obowiązany do stosowania cen urzędowych zawierających podatek, w fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży:
1) jako cenę jednostkową wykazuje się cenę wraz z kwotą podatku (cenę brutto), a zamiast wartości sprzedaży netto wykazuje się wartość sprzedaży brutto; (...)
2. Przepis ust. 1 może być stosowany również w przypadku, gdy sprzedawca stosuje jako ceny sprzedaży umowne ceny brutto."

Porozmawiaj z nami
Czat z Firmao.pl CRM