Szczegóły firm - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Szczegóły firm

Aby wyświetlić widok szczegółowy, musimy kliknąć w interesującą nas firmę. 


Pasek narzędzi i dodatkowe funkcje modułu “Firmy”

Po zaznaczeniu wybranej firmy polem wyboru w widoku szczegółów, w górnym panelu z prawej strony wyświetlą nam się dodatkowe funkcje:

 • Dodaj notatkę — możemy dodać notatkę o dowolnej treści,
 • Dodaj fakturę — umożliwia dodanie faktury do danej firmy,
 • Dodaj dokument magazynowy do danej firmy– pozwala na dodanie dokumentu magazynowego do danej firmy,
 • Dodaj ofertę/zamówienie — umożliwia dodanie oferty dla konkretnej firmy,
 • Dodaj umowę na podstawie danej firmy — umożliwia dodanie umowy do konkretnej firmy
 • Wyślij email — możemy przesłać fakturę e-mailem do innej osoby,

W widoku szczegółowym firm mamy możliwość wygenerowania raportu dotyczącego jedynie firmy, w której widoku szczegółowym się znajdujemy. Aby tego dokonać naciskamy w ikonę „Raport” nad panelem firmy.


W domyślnym widoku szczegółowym mamy dostęp do dopisanych do firmy: 

 • Osi czasu, która umożliwia nam śledzenie i minitorowanie historii działań związanych z daną firmą oraz zadaniami wykonywanymi przez użytkowników w związku z kontrahentem. 
 • Notatek, które pozwalają na zapisywanie ważnych informacji dotyczących firmy 
 • Plików, które umożliwiają nam przechowywanie pliki, dokumenty związane z daną firmą 
 • Emaili dotyczących danej firmy
 • Osób kontaktowych powiązanych z firmą
 • Zadań, które możemy wykonywać w związku z prowadzeniem działań z daną firmą 

Wskazówka: Dla łatwiejszego dostępu do podziału zadań, istnieją dodatkowe zakładki takiego jak Otwarte/Zamknięte zadania.

 • Drzewo zadań pozwoli nam na szybki podgląd zadań posiadających podzadania
 • Finansów, których możemy używać  celu analizy i kalkulacji kosztów wykonywanych zadań, projektów dotyczących firmy
 • Faktur, gdzie mamy wgląd zarówno do istniejących już faktur, ale możemy też dodawać nowe, które dotyczą danej firmy

Wskazówka: W zakładkach, mamy również dostęp do odbiorców „Pozycji faktur” oraz „Faktur powiązanych” , które umożliwiają wgląd faktur, których odbiorcą jest dana firma

 • Szans sprzedaży, które umożliwią nam przewidywanie przychodu ze sprzedaży, ustalać potencjalną datę zamknięcia oraz współczynnik prawdopodobieństwa sfinalizowania sprzedaży z daną firmą.
 • Umowy, które pozwalają na prowadzenie efektywnej sprzedaży i zarządzanie relacjami z firmą.
 • Księgowości, która pozwala na ustawienie procedury TP w fakturach sprzedażowych firmy.
 • Dokumentów magazynowych dotyczących danej firmy.
 • Dokumentów obiegowych dotyczących danej firmy.
 • Ofert/ zamówień związanych z daną firmą.
 • Projektów powiązanych z daną firmą.
 • Sprzęt, pozwala na prowadzenie kompleksowej ewidencji sprzętu i wszystkich związanych z nim działań (zakup, zbycie, naprawa). Pozwala również na przechowywanie informacji o typowych usterkach i problemach związanych z danym sprzętem i sposobów radzenia sobie z nimi.
 • Uprawnienia, które pozwalają na podgląd osób, które mają dostęp do danych danej firmy.
 • Przypomnienia, zapewniają terminowość wszystkich ważnych wydarzeń w firmie, m. in. spotkań lub realizacji transakcji z daną firmą.
 • Historia zmian, dzięki tej funkcjonalności mamy pełny podgląd zmian na koncie firmowym, możemy również zweryfikować kto i kiedy dokonywał danych zmian w danej firmie.

Wskazówka: W zależności od włączonych modułów możemy mieć dostęp do dodatkowych zakładek w widoku szczegółowym.

Domyślnie, przypiętych do menu widoku szczegółów firm jest tylko kilka z zakładek. Aby przypiąć interesujące nas zakładki musimy kliknąć w ikonę , a następnie na ikonę przy odpowiedniej zakładce.


Ceny indywidualne dla firm

W menu zakładek w widoku szczegółów mamy możliwość ustalenia cen indywidualnych dla danych firm. Zakładka jest domyślnie niewidoczna. Aby ją włączyć, musimy kliknąć w awatar, a następnie w ustawienia firmy. Z lewej strony listy zakładek wybieramy “Produkty i ceny”, a następnie zaznaczamy pole wyboru “Włącz ceny indywidualne dla firm”:

Następnie przechodzimy do włączonej zakładki “Ceny indywidualne” i klikamy ikonę w lewym górnym rogu okna. W oknie dialogowym ustalamy: 

 • jakiego produktu ma dotyczyć nowa cena, 
 • wysokość podatku VAT wraz z ceną netto
 • jednostkę produktu (np. sztuki)
 • walutę nowej, indywidualnej ceny:

W celu zapisania zamian klikamy zielony przycisk “Utwórz” w prawym dolnym rogu okna:


Rabat

Możemy dla każdej firmy ustawić stały rabat, który automatycznie będzie wpisywał się do oferty, do której przypiszemy daną firmę. Aby dodać taki rabat, musimy ustawić pole “Rabat” jako widoczne. Zrobimy to za pomocą


Livechat

Jeżeli jesteśmy podpięci przez administratora całego systemu jako konsultanci Livechat, mamy dostęp do historii konwersacji z widoku szczegółów firmy, z którą przeprowadzaliśmy rozmowę. Aby sprawdzić historię rozmów, musimy wybrać zakładkę “Konwersacje czat”. Otworzy się lista z czatami z tą konkretną firmą:


RODO

W systemie Firmao w zakładce „Firmy” mamy również funkcje RODO, która znajduje się w menu widoku szczegółowego. Jest to miejsce, gdzie można przechowywać tego typu dane.

Ważne! Funkcja RODO domyślnie nie jest podpięta do menu widoku szczegółowego. Jeśli chcemy tego dokonać, klikamy w ikonę , a następnie przy zakładce RODO wybieramy ikonę pinezki.


Historia zapytań wykazu podatników danej firmy

Ponadto, w widoku szczegółów firmy, mamy dostęp do historii zapytań wykazu podatników danej firmy. Aby do niej przejść, klikamy ikonę , która znajduje się w oknie danych firmy:

Następnie wyświetli nam się okno z historią wykazu:


Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview