Live czat na bloga, stronę - Instrukcja włączenia online - Firmao CRM

Instrukcja włączenia Livechat’u Firmao

Przedstawiamy instrukcję włączenia usługi Livechat’u zintegrowanego z systemem Firmao. Livechat to nic innego jak funkcja, która pozwala nam niemal natychmiast odpowiedzieć na zapytania klientów. Gdy włączymy ten moduł na swojej stronie, wklejając odpowiedni skrypt HTML (podane poniżej), każde pytanie klientów zadane na naszej stronie będzie wyświetlać się na liście czatu w systemie Firmao osobom, które mają uprawnienia do otrzymywania takich powiadomień.

W jaki sposób dodać Livechat na własnej stronie internetowej?

Celem dodania do swojej strony WWW Livechat’u Firmao, musimy do kodu HTML tworzącego stronę główną (najczęściej index.html lub index.php) dodać następujący kodu na końcu sekcji <body>:

 <script
    src="https://system.firmao.pl:8443/js/chatPlugin/ChatPlugin.js"
    id="firmao_chat"
    data-org-identifier="ID_FIRMY"
    chat-minimized-size="big"
  ></script>

Ważne! W powyższym skrypcie należy podać „ID_FIRMY”. Znajdziemy je po zalogowaniu się do systemu firmao i będzie to nazwa, która wyświetli się po „/” na końcu nazwy strony.

Po dodaniu powyższego skryptu do własnej strony www, Livechat na naszej stronie będzie pojawiał się w rozwiniętej formie.


Jeśli nie chcemy, by Livechat był rozwinięty przy wejściu na stronę, możemy dodać drugi skrypt:

 <script
    src="https://system.firmao.pl:8443/js/chatPlugin/ChatPlugin.js"
    id="firmao_chat"
    data-org-identifier="ID_FIRMY"
  ></script>

Wówczas Livechat na naszej stronie będzie zwinięty w prawym dolnym rogu w postaci dymku czatu (zrzut ekranu poniżej). Po kliknięciu na dymek rozwinie nam się czat, tak jak zostało to przedstawione w poprzednim kodzie.


Dodatkowe atrybuty, które umożliwiają personalizację widżetu Livechat na stronie:

 • chat-minimized-size – wygląd czatu zminimalizowanego (do wyboru „big”, „small”, „icon”);
 • chat-icon-color – kolor ikony dla wyglądu zminimalizowanego w postaci ikony (kolor w formacie obsługiwanym w html);
 • chat-toolbar-color – kolor paska (kolor w formacie obsługiwanym w html);
 • chat-toolbar-text-color – kolor tekstu paska (kolor w formacie obsługiwanym w html);
 • chat-consultant-image – zmiana zdjęcia konsultanta (link do obrazka);
 • chat-company-image – zmiana logo firmy (link do obrazka);
 • chat-background-color – zmiana koloru tła (kolor w formacie obsługiwanym w html);
 • chat-text-color – zmiana koloru tekstu (kolor w formacie obsługiwanym w html);
 • chat-not-active-consultant-text – zmiana tekstu „pracujemy…” (zwykły tekst);
 • chat-not-active-consultant-message-placeholder-text – zmiana tekstu w polu wiadomości gdy nie ma aktywnego konsultanta (zwykły tekst);
 • chat-active-consultant-text – zmiana tekstu „Dzień dobry…” gdy jest aktywny konsultant (zwykły tekst);
 • chat-start-maximized – czat wyświetla się w pozycji zmaksymalizowanej („true”/„false”, domyślnie „false”)’;
 • chat-alignment – krawędź przy której znajduje się czat („right”/„left” domyślnie „left”);
 • chat-offset – przesunięcie od bocznej krawędzi strony w pixelach (liczba, domyślnie 10);
 • chat-show-auto-message – „false”/„true” lub wiadomość, która ma się wyświetlić (domyślnie „false”; działa tylko przy chat-minimized-size=„icon”);
 • chat-show-auto-message-delay – czas, po jakim pokaże się ww. wiadomość (liczba sekund, domyślnie 15);
 • chat-lang – język domyślnych napisów i wiadomości („pl”, „en”, „de” lub „ru”, domyślnie „en”);
 • chat-minimized-with-user-data – wyświetlanie/ukrywanie danych konsultanta w zminimalizowanym oknie czatu („true”/„false”, domyślnie „false”);
 • chat-consultant-survey-header – ankieta oceniająca rozmowę będzie wyświetlać się w nagłówku („true”/„false”, domyślnie „false”).

Atrybuty należy umieszczać wewnątrz tagu <script>, pod data-org-identifier=”ID_FIRMY” w formie nazwa-atrybutu=”wartość”. Przykład:

<script 
  src="https://system.firmao.pl:8443/js/chatPlugin/ChatPlugin.js" 
  id="firmao_chat" 
  data-org-identifier="ID_FIRMY"
  chat-minimized-size="big"
  chat-toolbar-color="skyblue"
  chat-toolbar-text-color="black"
  chat-consultant-image="https://images.unsplash.com/photo-1579264688258-c0ebf8c7942a?ixlib=rb-1.2.1&ixid=MnwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8&auto=format&fit=crop&w=640&q=80"
  chat-company-image="https://system.firmao.pl:8443/style/img/FirmaoPLsmall.png"
  chat-background-color="WhiteSmoke"
  chat-active-consultant-text="konsultant aktywny"
  chat-lang="pl"
></script>


Livechat – wtyczka na WordPress

Wskazówka: Na WordPress dostępna jest również wtyczka umożliwiająca uruchomienie Livechat’u Firmao.

Korzystasz z WordPressa? Pobierz gotową wtyczkę na swoją stronę www.


W jaki sposób przypisać użytkownika jako konsultanta Livechat’u?

Gdy mamy już dodany skrypt na stronie www, możemy zaznaczyć z poziomu szczegółów wybranego użytkownika pole wyboru „Konsultant Livechat”:


Jeżeli nie widzimy tego pola wyboru, musimy ustawić je jako widoczne. W tym celu, w prawym górnym rogu okna w widoku szczegółów użytkownika, po kliknięciu ikony trzech kropek z listy rozwijanej wybieramy „Dostosuj widoczne pola”.


Następnie w wyświetlonym oknie zaznaczamy pole wyboru „Konsultant Livechat”. W celu zapisania ustawień klikamy niebieski przycisk „OK” w prawym dolnym rogu ekranu.


Gdzie w systemie pojawią się wiadomości pochodzące z Livechat’u?

Wiadomości Livechat będą widoczne po prawej stronie ekranu, a dokładniej na liście czatu pod awatarami użytkowników.

W momencie otrzymania wiadomości Livechat w widoku czatu pojawi się nowa ikona „Visitor” (gdy mail podany przez osobę, która do nas napisała, nie jest przypisany do żadnej firmy w systemie) lub pierwsza litera nazwy firmy, która do nas napisała (gdy mail podany przez osobę, która do nas napisała, jest przypisany do firmy w systemie).

Okno czatu pojawia się u wszystkich użytkowników, którzy są przypisani jako konsultanci. Po rozpoczęciu rozmowy, ikona czatu z danym klientem pozostanie tylko u tego użytkownika, który jako pierwszy kliknął ikonę czatu.


Okno wiadomości Livechat

W momencie kliknięcia ikony nowego czatu zostaniemy przekierowani do okna rozmowy z klientem.
Widok okna może być wyświetlany na dwa sposoby (w zależności od wybranej wielkości czatu, której zmiany zostały opisane w instrukcji „Czat firmowy w systemie Firmao”):


W jaki sposób przypisać wiadomość do firmy?

Jeżeli osoba, która do nas napisała podała maila, który nie jest przypisany do żadnej firmy w systemie lub jest przypisany do błędnej firmy, możemy zmienić nazwę wyświetlaną w oknie rozmowy. Po najechaniu na nią kursorem myszki pojawi się ikona ołówka , której kliknięcie daje nam możliwość przypisania firmy do klienta.


Natomiast w nawiasie znajduje się link do podstrony, z której napisał do nas klient.


W jaki sposób zdefiniować gotowe odpowiedzi do konwersacji Livechat?

W prawym górnym rogu okna wiadomości Livechat znajdują się funkcjonalne ikony. 

Pierwsza z nich daje nam możliwość wklejenia do czatu gotowych odpowiedzi:


Gotowe odpowiedzi w systemie Firmao definiujemy za pomocą szablonów e-mail, o których więcej informacji znajdziemy w instrukcji „Szablony e-mail”.


Ważne! Dostęp do szablonów livechat jest możliwy dla użytkowników z aktywną licencją Enterprise lub Supreme.


W jaki sposób zmienić konsultanta danego czatu?

Ikona koła zębatego pozwala nam przepiąć czat do innego konsultanta Livechat’u. Po jej kliknięciu wyświetli się lista z wyborem konsultantów, którzy są aktualnie aktywni:


Gdzie znaleźć wszystkie konwersacje Livechat?

System Firmao umożliwia podgląd rozmów Livechat, które zostały przeprowadzone przez wszystkich konsultantów w danej firmie.

Możemy je sprawdzić na trzy sposoby:

 • klikając w ikonę koła zębatego , która znajduje się w prawym górnym rogu czatu (po prawej stronie ekranu);
 • z widoku szczegółów danej firmy;
 • z modułu „Konwersacje Livechat” w menu głównym.

Przejście do historii Livechat’u z ustawień listy czatu:


Przejście do historii Livechat’u z modułu „Konwersacje Livechat” w menu głównym:


Zakładka „Konwersacje czat” w widoku szczegółów firmy:


Domyślnie w widoku konwersacji czat w szczegółach firmy mamy podgląd poniższych informacji:

 • numer konwersacji;
 • data rozpoczęcia czatu;
 • firma, której dotyczyła rozmowa;
 • czasy odpowiedzi (pierwszy czas odpowiedzi, średni oraz najdłuższy);
 • długość rozmowy;
 • ilość wiadomości;
 • ocena pracy;
 • powiązany użytkownik, czyli pracownik, który odpowiedział na czat. Przypisanym użytkownikiem będzie osoba, która zakończyła rozmowę nawet jeśli w trakcie rozmowy konsultanci przepinali czat między sobą;
 • źródło.

Wskazówka: Możemy dostosować, które kolumny z powyższych będą widoczne w widoku listy konwersacji Livechat. W tym celu musimy przejść do dostosowywania widoku kolumn.


W jaki sposób wygenerować wykres dotyczący konwersacji Livechat?

Ważne! Poniższa część instrukcji dotyczy jedynie użytkowników z licencją Enterprise lub Supreme.

Z poziomu Konwersacji Livechat mamy możliwość wygenerowania wykresów. W tym celu klikamy ikonę wykresu „Analizy”, dostępną w lewym górnym rogu obok ikony „Widok listy”.


W razie problemów z konfiguracją Livechat’u dział wsparcia Firmao odpowie na Wasze pytania pod numerem +48 22 300 1111 lub pod adresem mailowym kontakt@firmao.pl.


Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview