Live czat na bloga, stronę - Instrukcja włączenia online - Firmao CRM

Instrukcja włączenia Livechat’u Firmao

Przedstawiamy instrukcję włączenia usługi Livechat’u zintegrowanego z systemem Firmao. Livechat to nic innego jak funkcja, która pozwala nam niemal natychmiast odpowiedzieć na zapytania klientów. Gdy włączymy ten moduł na swojej stronie, wklejając odpowiedni skrypt HTML (podane poniżej), każde pytanie klientów zadane na naszej stronie będzie wyświetlać się na liście czatu w systemie Firmao osobom, które mają uprawnienia do otrzymywania takich powiadomień.

W jaki sposób dodać Livechat na własnej stronie internetowej?

Celem dodania do swojej strony WWW Livechat’u Firmao, musimy do kodu HTML tworzącego stronę główną (najczęściej index.html lub index.php) dodać następujący kodu na końcu sekcji <body>:

<div id="chatContentHolder" style="right:10px;bottom:0px;position:fixed;width:320px;">
	<div id="chatContent" style="position:absolute;left:10px;bottom:14px;height:33px; 
                background-color:#0061cd;color:#d1ddff;border-radius:
                5px 5px 0px 0px;padding:6px 30px 6px 8px;width:300px; 
                font-family:arial;line-height:20px;font-size:14px; 
                box-shadow:0px 0px 10px 0 rgba(0,0,0,0.25);">
		<div id="toolbar" class="header">
			Porozmawiaj z nami
		</div>
	</div>
	<script 
    src="https://system.firmao.pl:8443/js/chatPlugin/ChatPlugin.js" 
    id="firmao_chat" 
    data-org-identifier="ID_FIRMY"
    chat-minimized-size="big"
  ></script>
	<div id="firmaoChatFooter" style="position:absolute;bottom:0px;margin-left:10px; 
                   margin-right:10px;width:300px;border-top:
                   1px solid rgba(0,0,0,0.03);height:14px; 
                   background:rgb(241,241,241);text-align:right; 
                   padding:1px 6px 2px;font-size:11px;box-shadow:
                   0px 0px 10px 0 rgba(0,0,0,0.25);">
		<span id="firmaoChatPoweredBy" style="float:right;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; 
                       color:rgb(94,94,94);line-height:11px;">
			Czat udostępnia <a href="https://firmao.pl?ref3=livechat&kwd=chat" title="Firmao CRM" target="_blank">Firmao.pl</a> CRM
		</span>
	</div>
</div>

Ważne! W powyższym skrypcie należy podać „ID_FIRMY”. Znajdziemy je po zalogowaniu się do systemu firmao i będzie to nazwa, która wyświetli się po „/” na końcu nazwy strony.

Po dodaniu powyższego skryptu do własnej strony www, Livechat na naszej stronie będzie pojawiał się w rozwiniętej formie.

Jeśli nie chcemy, by Livechat był rozwinięty przy wejściu na stronę, możemy dodać drugi skrypt:

<div id="chatContentHolder" style="right:10px;bottom:0px;position:fixed;width:320px;">
	<div id="chatContent" style="position:absolute;left:10px;bottom:14px;height:33px; 
                background-color:#0061cd;color:#d1ddff;border-radius:
                5px 5px 0px 0px;padding:6px 30px 6px 8px;width:300px; 
                font-family:arial;line-height:20px;font-size:14px; 
                box-shadow:0px 0px 10px 0 rgba(0,0,0,0.25);">
		<div id="toolbar" class="header">
			Porozmawiaj z nami
		</div>
	</div>
	<script 
    src="https://system.firmao.pl:8443/js/chatPlugin/ChatPlugin.js" 
    id="firmao_chat" 
    data-org-identifier="ID_FIRMY"
  ></script>
	<div id="firmaoChatFooter" style="position:absolute;bottom:0px;margin-left:10px; 
                   margin-right:10px;width:300px;border-top:
                   1px solid rgba(0,0,0,0.03);height:14px; 
                   background:rgb(241,241,241);text-align:right; 
                   padding:1px 6px 2px;font-size:11px;box-shadow:
                   0px 0px 10px 0 rgba(0,0,0,0.25);">
		<span id="firmaoChatPoweredBy" style="float:right;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; 
                       color:rgb(94,94,94);line-height:11px;">
			Czat udostępnia <a href="https://firmao.pl?ref3=livechat&kwd=chat" title="Firmao CRM" target="_blank">Firmao.pl</a> CRM
		</span>
	</div>
</div>

Wówczas Livechat na naszej stronie będzie zwinięty w prawym dolnym rogu w postaci dymku czatu (zrzut ekranu poniżej). Po kliknięciu na dymek rozwinie nam się czat, tak jak zostało to przedstawione w poprzednim kodzie.


Dodatkowe atrybuty, które umożliwiają personalizację widżetu Livechat na stronie:

 • chat-minimized-size – wygląd czata zminimalizowanego (do wyboru „big”, „small”, „icon”),
 • chat-icon-color – kolor ikony dla wyglądu zminimalizowanego w postaci ikony (kolor w formacie obsługiwanym w html),
 • chat-toolbar-color – kolor paska (kolor w formacie obsługiwanym w html),
 • chat-toolbar-text-color – kolor tekstu paska (kolor w formacie obsługiwanym w html),
 • chat-consultant-image – zmiana zdjęcia konsultanta (link do obrazka),
 • chat-company-image – zmiana logo firmy (link do obrazka),
 • chat-background-color – zmiana koloru tła (kolor w formacie obsługiwanym w html),
 • chat-text-color – zmiana koloru tekstu (kolor w formacie obsługiwanym w html),
 • chat-not-active-consultant-text – zmiana tekstu „pracujemy…” (zwykły tekst),
 • chat-not-active-consultant-message-placeholder-text – zmiana tekstu w polu wiadomości gdy nie ma aktywnego konsultanta (zwykły tekst),
 • chat-active-consultant-text – zmiana tekstu „Dzień dobry…” gdy jest aktywny konsultant (zwykły tekst),
 • chat-start-maximized – czat wyświetla się w pozycji zmaksymalizowanej („true”/”false”, domyślnie „false”),
 • chat-alignment – krawędź przy której znajduje się czat („right”/”left” domyślnie „left”),
 • chat-offset – przesunięcie od bocznej krawędzi strony w pixelach (liczba, domyślnie 10),
 • chat-show-auto-message – „false”/”true” lub wiadomość, która ma się wyświelić (domyślnie „false”; działa tylko przy chat-minimized-size=”icon”),
 • chat-show-auto-message-delay – czas po jakim pokaże się ww. wiadomość (liczba sekund, domyślnie 15),
 • chat-lang – język domyślnych napisów i wiadomości („pl”, „en”, „de” lub „ru”, domyślnie „en”),
 • chat-minimized-with-user-data – wyświetlanie/ukrywanie danych konsultanta w zminimalizowanym oknie czatu („true”/”false”, domyślnie „false”),
 • chat-consultant-survey-header – ankieta oceniająca rozmowę będzie wyświetlać się w nagłówku („true”/”false”, domyślnie „false”).

Atrybuty należy umieszczać wewnątrz tagu <script>, pod data-org-identifier=”ID_FIRMY” w formie nazwa-atrybutu=”wartość”. Przykład:

<script 
  src="https://system.firmao.pl:8443/js/chatPlugin/ChatPlugin.js" 
  id="firmao_chat" 
  data-org-identifier="ID_FIRMY"
  chat-minimized-size="big"
  chat-toolbar-color="skyblue"
  chat-toolbar-text-color="black"
  chat-consultant-image="https://images.unsplash.com/photo-1579264688258-c0ebf8c7942a?ixlib=rb-1.2.1&ixid=MnwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8&auto=format&fit=crop&w=640&q=80"
  chat-company-image="https://system.firmao.pl:8443/style/img/FirmaoPLsmall.png"
  chat-background-color="WhiteSmoke"
  chat-active-consultant-text="konsultant aktywny"
  chat-lang="pl"
></script>

Livechat – wtyczka na WordPress

Wskazówka: Na WordPress dostępna jest również wtyczka umożliwiająca uruchomienie Livechat’u Firmao.

Korzystasz z WordPressa? Pobierz gotową wtyczkę na swoją stronę www.W jaki sposób przypisać użytkownika jako konsultanta Livechat’u?

Ważne! Tylko administrator całego systemu może przypisywać użytkowników jako konsultantów Livechat’u.

W momencie gdy mamy już dodany skrypt na stronie www, następnie należy aktywować z poziomu szczegółów wybranego użytkownika pola wyboru „Konsultant Livechat”:

Jeżeli nie widzimy tego pola wyboru, musimy ustawić je jako widoczne. W tym celu, w prawym górnym rogu okna w widoku szczegółów użytkownika, po kliknięciu z listy rozwijanej wybieramy „Dostosuj widoczne pola”:

Odnajdujemy na wyświetlonym oknie pole wyboru „Konsultant Livechat” i zaznaczamy. W celu zapisania ustawień klikamy zielony przycisk „OK” w prawym dolnym rogu ekranu.


Gdzie w systemie pojawią się wiadomości pochodzące z Livechat’u?

Wiadomości Livechat’u będą widoczne po prawej stronie ekranu, a dokładniej na liście czatu pod awatarami użytkowników.

W momencie otrzymania wiadomości pochodzącej z Livechat, pojawi się nowa ikona: „Visitor” w widoku czatu.

Okno czatu pojawia się u wszystkich użytkowników, którzy są przypisani jako konsultanci. Gdy jeden z nich rozpocznie rozmowę, ikona czatu z danym klientem pozostanie tylko u tego użytkownika, który jako pierwszy kliknął w ikonę czatu.

Okno wiadomości Livechat

W momencie kliknięcia na ikonę nowego czatu, zostaniemy przekierowani do okna rozmowy z klientem.
Widok okna może być wyświeltany na 2 sposoby (w zależności od wybranej wielkości czatu, a jak ją zmienić opisane jest tutaj):

W jaki sposób przypisać wiadomość do firmy?

W oknie czatu widnieje numer nowego czatu, natomiast po najechaniu kursorem myszki z jego prawej strony znajduje się ikona ołówka , której kliknięcie daje nam możliwość przypisania firmy do klienta.

Natomiast w nawiasie znajduje się link do strony, z której klient do nas pisze.


W jaki sposób zdefiniować gotowe odpowiedzi do konwersacji Livechat?

W prawym górnym rogu okna wiadomości livechat znajdują się funkcjonalne ikony. 

Pierwsza z nich daje nam możliwość wklejenia do czatu gotowych odpowiedzi:

Gotowe odpowiedzi w systemie Firmao definiujemy za pomocą szablonów e-mail, więcej informacji znajdziemy tutaj.


Ważne! Dostęp do szablonów livechat jest możliwy dla użytkowników z aktywną licencją Enterprise.


W jaki sposób zakończyć czat?

Kolejno mamy ikonę umożliwiającą zakończenie czatu:

W jaki sposób zmienić konsultanta danego czatu?

Następna ikona koła zębatego pozwala nam przepiąć czat do innego konsultanta Livechat’u. Po jej kliknięciu wyświetli się lista z wyborem konsultantów, jednak tylko tych, którzy są aktualnie aktywni:


Gdzie znaleźć wszystkie konwersacje Livechat?

System Firmao umożliwia podgląd rozmów Livechat, które zostały przeprowadzone przez wszystkich konsultantów w danej firmie. Możemy je sprawdzić, klikając w ikonę , która znajduje się w prawym górnym rogu czatu (po prawej stronie ekranu), z widoku szczegółów danej firmy lub z modułu „Konwersacje Livechat” w menu głównym.

Przejście do historii Livechat’u z ustawień listy czatu:

Przejście do historii Livechat’u z modułu „Konwersacje Livechat” w menu głównym:

Konwersacje czat dostępne są również z widoku szczegółów firmy:

Domyślnie w widoku konwersacji czat w szczegółach firmy mamy podgląd do takich opcji jak:

 • numer konwersacji,
 • data rozpoczęcia czatu,
 • firma, której dotyczyła rozmowa,
 • czasy odpowiedzi (pierwszy czas odpowiedzi, średni oraz najdłuższy),
 • długość rozmowy, 
 • ilość wiadomości,
 • ocena pracy,
 • powiązany użytkownik, czyli pracownik, który odpowiedział na czat. Jeżeli w trakcie rozmowy konsultanci przepinali czat między sobą, przypisanym użytkownikiem będzie osoba, która zakończyła rozmowę,
 • źródło.

Wskazówka: Możemy dostosować, które kolumny z powyższych będą widoczne w widoku listy konwersacji Livechat. Aby to zrobić, musimy przejść do dostosowywania widoku kolumn.

W jaki sposób wygenerować wykres dotyczący konwersacji livechat?

Z poziomu Konwersacji Livechat mamy możliwość wygnerowania wykresów dotyczących konwersacji Livechat.


W razie problemów z konfiguracją Livechat’u dział wsparcia Firmao odpowie na Wasze pytania po numerem +48 22 300 1111 lub pod adresem mailowym kontakt@firmao.pl.


Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview