Szanse sprzedaży - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Szanse sprzedaży

Szansa sprzedaży to potencjalny klient, który jest już prawie gotowy do zakupu. Jest to transakcja, którą możesz zdobyć w swojej firmie.

W przypadku szansy sprzedaży można przewidywać przychód ze sprzedaży, ustalać potencjalną datę zamknięcia oraz współczynnik prawdopodobieństwa sfinalizowania sprzedaży.

1. W systemie Firmao CRM można tworzyć szanse sprzedaży z poziomu lewego menu.

2. Wchodząc w ustawienia firmy w zakładkę słowniki/statusy można dowolnie zdefiniować kolejne etapy szans sprzedaży oraz zdecydować, czy mają być one widoczne na tablicy Kanban. Dodając nową szansę należy nadać jej tytuł oraz można przypisać inne informacje, takie jak kontrahent, którego dotyczy, wartość, jej aktualny etap oraz datę realizacji.

3. Po jej utworzeniu od razu szansa sprzedaży jest widoczna z poziomu tablicy kanban. W nagłówkach etapów widać podsumowanie ilości i wartości dodanych szans sprzedaży. W tym miejscu można także przesunąć szansę do kolejnego etapu.

4. Wykres lejka sprzedaży pozwala śledzić konwersję szans do kolejnych etapów, a także zobaczyć, gdzie występują największe problemy oraz straty szans.


Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview