KPiR online - Księga przychodów i rozchodów

Zarejestruj sie
\/

Jednym ze sposobów rozliczania podatku dochodowego jest książka przychodów i rozchodów online. Osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, mogą sięgnąć po program do prowadzenia KPiR. Szczegółowa ewidencja przychodów i rozchodów to nic innego jak odpowiednie zestawienie przychodów i kosztów, które wynikają z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej każdego miesiąca. KPiR prowadzić można w wersji papierowej, ale jest to rozwiązanie czasochłonne i obarczone dużym ryzykiem popełnienia błędu. Można też zdecydować się na program księga przychodów i rozchodów, ale obecnie coraz więcej osób wybiera KPiR online. Taka metoda dokumentowania ma wiele zalet. Przede wszystkim wiąże się z oszczędnością czasu, a przy tym elektroniczna książka przychodów i rozchodów ogranicza ryzyko pomylenia się w obliczeniach. KPiR online za darmo to rozwiązanie, które proponuje coraz więcej serwisów. Wystarczy na bieżąco uzupełniać dane na temat swojej firmy, a program sam stworzy prawidłowe rejestry. Aplikacja ta to opcja odpowiednia dla początkujących przedsiębiorców, jak i doświadczonych biznesmenów.


Co to jest Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR)

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) jest urządzeniem księgowym, które służy do bieżącej ewidencji operacji gospodarczych w formie uproszczonej, a więc w systemie księgowości pojedynczej. System ten polega na dokładnej rejestracji przychodów pochodzących ze sprzedaży, zakupu towarów i materiałów, a także wydatków, które zapisywane są w sposób pojedynczy w księdze każdorazowo po dokonaniu transakcji. Księga przychodów i rozchodów przewidziana została jedynie do celów podatkowych. To na jej podstawie dokonywane są ustalenia w zakresie podstawy opodatkowania.

Ewidencję przychodów i rozchodów powinien prowadzić sam podatnik. KPiR tworzy się według wzoru znajdującego się w rozporządzeniu Ministra Finansów z roku 2003 w sprawie prowadzenia rozchodów i przychodów. Cechą typową dla tej księgowości jest więc brak kontroli kapitału jednostki czy zmian, które w nim zachodzą. W praktyce ustalenie majątku możliwe jest tylko dzięki spisowi inwentarza. Wszelkiego rodzaju operacje gospodarcze rejestrowane są w sposób chronologiczny oraz klasyfikowane według pozycji, które w księdze rozchodów i przychodów są wymienione.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego księgę przychodów i rozchodów powinny prowadzić:

 • osoby fizyczne, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • spółki cywilne osób fizycznych, które wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą (zalicza się do tego działalność w zakresie wolnych zawodów),
 • osoby wykonujące działalność na podstawie umów agencyjnych oraz umów na warunkach zlecenia i prowadzące działy specjalne produkcji rolnej, o ile zgłosiły one zamiar prowadzenia ksiąg tego typu.

Ewidencja przychodów i rozchodów w formie księgi nie musi być wykonywana przez osoby, które prowadzą księgi rachunkowe, realizują jedynie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym, opłacają podatek dochodowy w formie ryczałtu, wykonują wolny zawód adwokata w większym zespole oraz dokonują sprzedaży środków trwałych po likwidacji swojej działalności. Książki przychodów i rozchodów nie muszą ponadto prowadzić rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwo rolne i nie zatrudniają w nim pracowników, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych czy pracownicy rolni wykonujący działalność gospodarczą, o ile łączny przychód z tej działalności jest nie większy niż 820 zł w danym roku podatkowym.

W przypadku księgi przychodów i rozchodów nie można stosować opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej.

Elektroniczna książka przychodów i rozchodów

Przedsiębiorcy mogą prowadzić swoją księgowość w wersji pełni cyfrowej. Takie rozwiązanie ma wiele korzyści, gdyż pozwala przede wszystkim na znaczną redukcję kosztów. Z tego powodu programy do prowadzenia KPiR stają się coraz popularniejsze.

Decydując się na książkę przychodów i rozchodów online należy:

 • mieć pisemną instrukcję obsługi danego programu,
 • zapisywać wszystkie dane na magnetycznych nośnikach informacji aż do czasu ich wydruku w formie, która będzie chroniła je przed zatarciem czy zniekształceniem,
 • zapewnić natychmiastowy wgląd w treść zapisów i wydrukowanie danych w porządku chronologicznym zgodnie ze wzorem.

Sposoby prowadzenia KPiR

Przedsiębiorcy, którzy na co dzień prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, najczęściej jako sposób rozliczania podatku wybierają księgę przychodów i rozchodów. Za sprawą odpowiedniego zestawienia kosztów i zysków można ustalić podstawę opodatkowania. KPiR prowadzona może być przy tym na kilka różnych sposobów:

 • w wersji papierowej, która polega na ręcznym wpisywaniu wykonanych operacji,
 • przy pomocy odpowiedniego programu do prowadzenia KPiR,
 • jako książka przychodów i rozchodów online.

Obecnie coraz rzadziej prowadzi się księgę przychodów i rozchodów w formie papierowej. Przedsiębiorcy sięgają na ogół po odpowiedni program księga przychodów i rozchodów bądź decydują się prowadzić ją online. Szczególnie wiele zalet ma ostatnia opcja. Popularność rozwiązań cyfrowych wynika z faktu, że ręczne rejestrowanie operacji zabiera sporo czasu, a przy tym obarczone jest sporym ryzykiem popełnienia błędu.

KPiR online to większa gwarancja, że rozliczenie podatku będzie bezbłędne. Dodatkowo elektroniczna książka przychodów i rozchodów jest bardzo prosta w obsłudze.

Jak wygląda podatkowa księga przychodów i rozchodów?

W praktyce podatkowa księga przychodów i rozchodów jest prostym zestawieniem dochodów i kosztów ujętych w formie tabeli. Zapisywane są w niej przychody ze sprzedaży czy koszty firmowe. KPiR składa się sumarycznie z 16 kolumn. Te zaś prezentują się w następujący sposób:

 1. numery zapisów do księgi,
 2. daty poniesienia wydatku bądź uzyskania przychodu,
 3. numer faktury lub innego dokumentu,
 4. nazwy kontrahentów, z którymi zawierane są transakcje,
 5. adresy kontrahentów, z którymi zawierane są transakcje,
 6. opisy rodzaju przychodu bądź wydatku,
 7. przychody ze sprzedaży towarów i usług,
 8. pozostałe przychody np. wynagrodzenia płatnika czy odpłatne zbycie składników majątku,
 9. łączna kwota przychodów z kolumn 7 i 8,
 10. zakupy materiałów i towarów handlowych zgodnie z cenami zakupu,
 11. koszty uboczne ponoszone w związku z danym zakupem np. związane z transportem czy załadunkiem,
 12. wynagrodzenia brutto dla pracowników, również z tytułu umów o dzieło czy umów zlecenie,
 13. pozostałe koszty, które nie zostały zawarte w kolumnach 10-12 np. koszt czynszu, opłaty za energię, gaz, wodę, telefon, wydatki na remont, składki na ubezpieczenie, zakup paliwam koszt podróży służbowej itd.,
 14. suma wartości z kolumn 12 i 13,
 15. wolne pole – wpisać w nie można zaszłości gospodarcze niewymienione do tej pory,
 16. ewentualne uwagi co do zapisów w kolumnach 2-15.

Kwoty, które znajdują się w poszczególnych kolumnach, są następnie sumowane i tworzą zestawienie finansowe za dany okres. KPiR jest dowodem, na podstawie którego ustala się kwotę, od której przedsiębiorca musi opłacić podatek dochodowy.

Zalety KPiR online

Książka przychodów i rozchodów online ma niewątpliwie wiele zalet. Najważniejsze z nich to:

 • bezpieczeństwo i dostęp do danych w każdej chwili, w każdym miejscu, także na urządzeniach mobilnych,
 • darmowa weryfikacja dokumentów i pomoc ze strony ekspertów,
 • e-deklaracje, czyli wysyłanie dokumentów do urzędu skarbowego przez internet, bez wychodzenia z domu.

Księga przychodów i rozchodów online za darmo to znaczna oszczędność, gdyż w tym przypadku nie trzeba zatrudniać księgowej, a dodatkowo dane są zabezpieczone w formie cyfrowej. System sam księguje dokumenty i eliminuje ryzyko popełnienia błędu. Deklaracje wysyłane są od razu do odpowiednich urzędów. Przy tym można liczyć w razie potrzeby na pomoc ze strony ekspertów.

Wygeneruj KPiR online w programie Firmao

Przedsiębiorcy poszukują aplikacji, która ułatwi im prowadzenie księgi przychodów i rozchodów. Rozwiązaniem jest program do KPiR Firmao. Dzięki niemu księga tworzona jest automatycznie. Wystarczy wystawić faktury i wprowadzić do systemu koszty. Dodatkowo można bez problemu wygenerować plik PDF gotowy do wydruku.

Dane w tym przypadku pobierane są automatycznie z informacji wpisywanych do Firmao. Wzór księgi, która jest generowana przez program, odpowiada aktualnie obowiązującym przepisom. Każdy użytkownik, który wypełni dane księgowe, wystawia faktury i uzupełnia koszty firmowe, dzięki Firmao może pobrać gotową księgę przychodów i rozchodów. Dokument ma formę pliku PDF i nadaje się do wydruku. Nic więc dziwnego, że na takie rozwiązanie decyduje się coraz większa liczba przedsiębiorców.

Integracje

Co o nas piszą

Firmao w liczbach

10lat
na rynku
100mln
emaili
5mln
zadań
50tys
użykowników
4.8/5
139 ocen na Opineo.pl

Wypróbuj bezpłatnie Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.
Nie musisz podawać danych karty kredytowej.
Oprogramowanie Firmao może być dostosowywane do indywidualnych potrzeb firm.


Porozmawiaj z nami
Czat z Firmao.pl CRM