Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


KPiR online - Księga przychodów i rozchodów

\/

Jednym ze sposobów rozliczania podatku dochodowego jest książka przychodów i rozchodów online. Osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, mogą sięgnąć po program do prowadzenia KPiR. Szczegółowa ewidencja przychodów i rozchodów to nic innego jak odpowiednie zestawienie przychodów i kosztów, które wynikają z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej każdego miesiąca. KPiR prowadzić można w wersji papierowej, ale jest to rozwiązanie czasochłonne i obarczone dużym ryzykiem popełnienia błędu. Można też zdecydować się na program księga przychodów i rozchodów, ale obecnie coraz więcej osób wybiera KPiR online. Taka metoda dokumentowania ma wiele zalet. Przede wszystkim wiąże się z oszczędnością czasu, a przy tym elektroniczna książka przychodów i rozchodów ogranicza ryzyko pomylenia się w obliczeniach. KPiR online za darmo to rozwiązanie, które proponuje coraz więcej serwisów. Wystarczy na bieżąco uzupełniać dane na temat swojej firmy, a program sam stworzy prawidłowe rejestry. Aplikacja ta to opcja odpowiednia dla początkujących przedsiębiorców, jak i doświadczonych biznesmenów.


Co to jest Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR)

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) jest urządzeniem księgowym, które służy do bieżącej ewidencji operacji gospodarczych w formie uproszczonej, a więc w systemie księgowości pojedynczej. System ten polega na dokładnej rejestracji przychodów pochodzących ze sprzedaży, zakupu towarów i materiałów, a także wydatków, które zapisywane są w sposób pojedynczy w księdze każdorazowo po dokonaniu transakcji. Księga przychodów i rozchodów przewidziana została jedynie do celów podatkowych. To na jej podstawie dokonywane są ustalenia w zakresie podstawy opodatkowania.

Ewidencję przychodów i rozchodów powinien prowadzić sam podatnik. KPiR tworzy się według wzoru znajdującego się w rozporządzeniu Ministra Finansów z roku 2003 w sprawie prowadzenia rozchodów i przychodów. Cechą typową dla tej księgowości jest więc brak kontroli kapitału jednostki czy zmian, które w nim zachodzą. W praktyce ustalenie majątku możliwe jest tylko dzięki spisowi inwentarza. Wszelkiego rodzaju operacje gospodarcze rejestrowane są w sposób chronologiczny oraz klasyfikowane według pozycji, które w księdze rozchodów i przychodów są wymienione.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego księgę przychodów i rozchodów powinny prowadzić:

 • osoby fizyczne, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • spółki cywilne osób fizycznych, które wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą (zalicza się do tego działalność w zakresie wolnych zawodów),
 • osoby wykonujące działalność na podstawie umów agencyjnych oraz umów na warunkach zlecenia i prowadzące działy specjalne produkcji rolnej, o ile zgłosiły one zamiar prowadzenia ksiąg tego typu.

Ewidencja przychodów i rozchodów w formie księgi nie musi być wykonywana przez osoby, które prowadzą księgi rachunkowe, realizują jedynie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym, opłacają podatek dochodowy w formie ryczałtu, wykonują wolny zawód adwokata w większym zespole oraz dokonują sprzedaży środków trwałych po likwidacji swojej działalności. Książki przychodów i rozchodów nie muszą ponadto prowadzić rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwo rolne i nie zatrudniają w nim pracowników, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych czy pracownicy rolni wykonujący działalność gospodarczą, o ile łączny przychód z tej działalności jest nie większy niż 820 zł w danym roku podatkowym.

W przypadku księgi przychodów i rozchodów nie można stosować opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej.Elektroniczna książka przychodów i rozchodów

Przedsiębiorcy mogą prowadzić swoją księgowość w wersji pełni cyfrowej. Takie rozwiązanie ma wiele korzyści, gdyż pozwala przede wszystkim na znaczną redukcję kosztów. Z tego powodu programy do prowadzenia KPiR stają się coraz popularniejsze.

Decydując się na książkę przychodów i rozchodów online należy:

 • mieć pisemną instrukcję obsługi danego programu,
 • zapisywać wszystkie dane na magnetycznych nośnikach informacji aż do czasu ich wydruku w formie, która będzie chroniła je przed zatarciem czy zniekształceniem,
 • zapewnić natychmiastowy wgląd w treść zapisów i wydrukowanie danych w porządku chronologicznym zgodnie ze wzorem.


Sposoby prowadzenia KPiR

Przedsiębiorcy, którzy na co dzień prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, najczęściej jako sposób rozliczania podatku wybierają księgę przychodów i rozchodów. Za sprawą odpowiedniego zestawienia kosztów i zysków można ustalić podstawę opodatkowania. KPiR prowadzona może być przy tym na kilka różnych sposobów:

 • w wersji papierowej, która polega na ręcznym wpisywaniu wykonanych operacji,
 • przy pomocy odpowiedniego programu do prowadzenia KPiR,
 • jako książka przychodów i rozchodów online.

Obecnie coraz rzadziej prowadzi się księgę przychodów i rozchodów w formie papierowej. Przedsiębiorcy sięgają na ogół po odpowiedni program księga przychodów i rozchodów bądź decydują się prowadzić ją online. Szczególnie wiele zalet ma ostatnia opcja. Popularność rozwiązań cyfrowych wynika z faktu, że ręczne rejestrowanie operacji zabiera sporo czasu, a przy tym obarczone jest sporym ryzykiem popełnienia błędu.

KPiR online to większa gwarancja, że rozliczenie podatku będzie bezbłędne. Dodatkowo elektroniczna książka przychodów i rozchodów jest bardzo prosta w obsłudze.Jak wygląda podatkowa księga przychodów i rozchodów?

W praktyce podatkowa księga przychodów i rozchodów jest prostym zestawieniem dochodów i kosztów ujętych w formie tabeli. Zapisywane są w niej przychody ze sprzedaży czy koszty firmowe. KPiR składa się sumarycznie z 16 kolumn. Te zaś prezentują się w następujący sposób:

 • numery zapisów do księgi,
 • daty poniesienia wydatku bądź uzyskania przychodu,
 • numer faktury lub innego dokumentu,
 • nazwy kontrahentów, z którymi zawierane są transakcje,
 • adresy kontrahentów, z którymi zawierane są transakcje,
 • opisy rodzaju przychodu bądź wydatku,
 • przychody ze sprzedaży towarów i usług,
 • pozostałe przychody np. wynagrodzenia płatnika czy odpłatne zbycie składników majątku,
 • łączna kwota przychodów z kolumn 7 i 8,
 • zakupy materiałów i towarów handlowych zgodnie z cenami zakupu,
 • koszty uboczne ponoszone w związku z danym zakupem np. związane z transportem czy załadunkiem,
 • wynagrodzenia brutto dla pracowników, również z tytułu umów o dzieło czy umów zlecenie,
 • pozostałe koszty, które nie zostały zawarte w kolumnach 10-12 np. koszt czynszu, opłaty za energię, gaz, wodę, telefon, wydatki na remont, składki na ubezpieczenie, zakup paliwam koszt podróży służbowej itd.,
 • suma wartości z kolumn 12 i 13,
 • wolne pole – wpisać w nie można zaszłości gospodarcze niewymienione do tej pory,
 • ewentualne uwagi co do zapisów w kolumnach 2-15.

Kwoty, które znajdują się w poszczególnych kolumnach, są następnie sumowane i tworzą zestawienie finansowe za dany okres. KPiR jest dowodem, na podstawie którego ustala się kwotę, od której przedsiębiorca musi opłacić podatek dochodowy.Zalety KPiR online

Książka przychodów i rozchodów online ma niewątpliwie wiele zalet. Najważniejsze z nich to:

 • bezpieczeństwo i dostęp do danych w każdej chwili, w każdym miejscu, także na urządzeniach mobilnych,
 • darmowa weryfikacja dokumentów i pomoc ze strony ekspertów,
 • e-deklaracje, czyli wysyłanie dokumentów do urzędu skarbowego przez internet, bez wychodzenia z domu.

Księga przychodów i rozchodów online za darmo to znaczna oszczędność, gdyż w tym przypadku nie trzeba zatrudniać księgowej, a dodatkowo dane są zabezpieczone w formie cyfrowej. System sam księguje dokumenty i eliminuje ryzyko popełnienia błędu. Deklaracje wysyłane są od razu do odpowiednich urzędów. Przy tym można liczyć w razie potrzeby na pomoc ze strony ekspertów.Wygeneruj KPiR online w programie Firmao

Przedsiębiorcy poszukują aplikacji, która ułatwi im prowadzenie księgi przychodów i rozchodów. Rozwiązaniem jest program do KPiR Firmao. Dzięki niemu księga tworzona jest automatycznie. Wystarczy wystawić faktury i wprowadzić do systemu koszty. Dodatkowo można bez problemu wygenerować plik PDF gotowy do wydruku.

Dane w tym przypadku pobierane są automatycznie z informacji wpisywanych do Firmao. Wzór księgi, która jest generowana przez program, odpowiada aktualnie obowiązującym przepisom. Każdy użytkownik, który wypełni dane księgowe, wystawia faktury i uzupełnia koszty firmowe, dzięki Firmao może pobrać gotową księgę przychodów i rozchodów. Dokument ma formę pliku PDF i nadaje się do wydruku. Nic więc dziwnego, że na takie rozwiązanie decyduje się coraz większa liczba przedsiębiorców.

Integracje

Co o nas piszą

Firmao w liczbach

11lat
na rynku
70tys
użykowników
Nr 1
Wsparcie klienta
wg. rankingu
Sellwise
rating
4.75/5
63 ocen na
Google.com
rating
4.8/5
139 ocen na
Opineo.pl

Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao

Porozmawiaj z nami
Czat z Firmao.pl CRM
preview