Integracja z usługą SMS w Firmao - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Integracja z usługą SMS w Firmao

Ważne! Poniższa instrukcja przeznaczona jest tylko dla administratora całego systemu.

Firmao umożliwia integrację z usługą SMS, która pozwala wysyłać wiadomości SMS z poziomu systemu Firmao. Aby dokonać integracji, wybieramy dostawcę usługi spośród dostępnych dostawców: SMSAPI, SerwerSMS lub TurboSMS. Na stronie wybranego usługodawcy tworzymy nowe konto, a następnie przechodzimy do integracji w systemie Firmao.


Krok 1: Konfiguracja integracji z dostawcą usług SMS

Do konfiguracji integracji z dostawcą usług SMS przechodzimy, klikając w awatar, a następnie w “Ustawienia firmy”. Po lewej stronie okna wybieramy „Integracje”, a następnie klikamy opcję SMS.

Z widoku konfiguracji SMS, mamy możliwość wyboru:

  • dostawcy usługi sms (SMSAPI, SerwerSMS lub TurboSMS)
  • wprowadzenia loginu użytkownika (ze strony wybranego usługodawcy)
  • wprowadzenia hasła użytkownika (utworzone do konta usługodawcy)

Ważne! Login i hasło może być inne niż hasło do panelu dostawcy usług SMS.

Po wprowadzeniu powyższych danych przechodzimy do zatwierdzenia, klikając przycisk: „Sprawdź połączenie”.


Ważne! Po zakończonej konfiguracji, w dowolnym momencie możemy aktywować/dezaktywować usługę oraz zmienić tryb/nadawcę.

Ważne! W liście rozwijanej Tryb/Nadawca, w zależności od wybranej integracji, wyświetla się albo numer telefonu, albo nazwa firmy. Najczęściej dostępne są dwa tryby: ECO – wyświetla numer telefonu, PREMIUM – jako nadawca wyświetlona zostaje ustalona nazwa (np. Firmao).


Krok 2: Tworzenie wiadomości SMS

Po przeprowadzeniu konfiguracji w menu systemu pojawi się zakładka Wiadomości SMS.

Aby przejść do okna tworzenia wiadomości SMS, klikamy zielony przycisk „Nowy SMS”.


Po kliknięciu, w systemie otworzy się nowe okno dodawania wiadomości SMS, w którym mamy możliwość zdefiniować:

  • szablon (opcjonalne)
  • wysyłkę sms o zaplanowanej godzinie (opcjonalne)
  • numer odbiorcy
  • tryb/nadawca 
  • treść wiadomości
  • konwertowanie znaków specjalnych (wiadomość bez polskich liter, limit znaków zostaje zwiększony z 70 do 160)

Ważne! W momencie wybrania opcji z zaplanowaną wysyłką wiadomości w konkretnym terminie musimy również zdefiniować ten termin.


Wysyłanie wiadomości SMS

W systemie Firmao mamy możliwość wysyłania wiadomości SMS zarówno z poziomu menu, po kliknięciu “Wiadomość SMS” jak i ze szczegółów danej firmy. W prawym górnym rogu okna, w obu wcześniej wspomnianych elementach, wśród ikon skrótowych znajduje się opcja “Wyślij SMS” lub “Nowy SMS”.


Krok 3. Jak wyświetlić wysłane SMS’y?

Wysłane SMS’y możemy przejrzeć w module “Wiadomości SMS”, który znajduje się w menu głównym. Po jego kliknięciu wyświetli nam się lista wszystkich do tej pory wysłanych SMS’ów.

Wskazówka: Mamy także możliwość filtrować wiadomości SMS.

Ponadto, gdy chcemy sprawdzić wysłane SMS’y do konkretnej firmy możemy je przejrzeć w widoku szczegółów firmy danej firmy. W menu zakładek, po integracji, uzyskamy dostęp do zakładki “SMSy”.


Wskazówka: W systemie Firmao możemy generować raporty SMS.

Ważne! Zakładka “SMSy” może znajdować się w ukrytym menu zakładek.


Tworzenie szablonów SMS

Ważne! Domyślnie na koncie demo nie ma skonfigurowanego żadnego szablonu SMS.

Aby utworzyć lub edytować już dodany szablon SMS, z poziomu menu rozwijamy opcje dostępne dla: „Wiadomości SMS” (strzałka po prawej stronie), a następnie z listy wybieramy: „Szablony”.


Otworzy się widok z listą (jeśli jakieś już zostały dodane) dostępnych szablonów SMS. W celu dodania nowego klikamy w przycisk: „Dodaj”. W oknie uzupełniamy potrzebne informacje, a w celu ich zapisania klikamy „Utwórz„.

Utworzony szablon będzie dostępny z poziomu tworzenia wiadomości SMS.

Wskazówka: W celu edycji szablonu przechodzimy do listy szablonów, a następnie klikamy nazwę szablonu, który chcemy edytować.


Masowa wysyłka SMS do odbiorców

Wskazówka: W systemie Firmao jest również możliwość masowej wysyłki SMS do bazy swoich klientów.

Za pomocą filtrów wyszukujemy grupę docelową, dla której chcemy wykonać masową wysyłkę SMS (firmy lub osoby kontaktowe), w tym celu z menu przechodzimy do firm lub osób kontaktowych. 

W momencie, gdy posiadamy wyfiltrowane już dane, zaznaczamy pole wyboru z listą wszystkich lub wybranych odbiorców i klikamy: „Wyślij SMS”. 

Po kliknięciu, w systemie otworzy nam się nowe okno dodawania wiadomości SMS.
Następnie postępujemy analogicznie jak w kroku 2.


Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview