Zespoły - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Zespoły

Ważne! Zespoły może tworzyć jedynie administrator całego systemu posiadający licencję Enterprise.

Zespoły w systemie Firmao CRM to grupa użytkowników, którzy współpracują nad zadaniami lub projektami. Zespoły mogą być utworzone na podstawie działu, lokalizacji, roli lub innych kryteriów, np. zespół programistów lub pracowników filii w Warszawie.

Krok 1: Skonfigurowanie zespołów

Konfiguracja zespołów znajduje się w Ustawieniach firmy”, które wybieramy po kliknięciu w awatar. Otworzy się nowe okno, po lewej stronie okna klikamy w zakładkę „Zespoły”.

W celu dodania nowego zespołu klikamy: “Dodaj”. Pojawi się wówczas okno “Dodawanie zespołu”, gdzie określamy: 

  • Nazwę zespołu 
  • Menedżerów
  • Zespół nadrzędny
  • Pracowników

Na tym etapie określamy również uprawnienia jakimi będzie dysponował zespół:

Ważne! Aby ograniczenia uprawnień działały, musimy posiadać na koncie wszystkie licencje Enterprise = każdy użytkownik musi ją posiadać.

Po kliknięciu przycisku “Dodaj” wyświetli się nam nowe okno w którym możemy dodać nowe ograniczenia uprawnień:

Możemy określić:

  • Obiekt ograniczenia uprawnień (np. czas pracy, faktura)
  • Pole 
  • Rodzaj ograniczenia (np. brak dostępu, tylko do odczytu)
  • Kogo dotyczy ograniczenie (pracownika, managera lub wszystkich)

Wskazówka: W zespole mamy 2 grupy – menedżerów oraz pracowników. Dzięki funkcji ograniczeniu uprawnień w tworzeniu zespołów, możemy jednej z grup ograniczyć funkcje w systemie, np. ustawić brak dostępu do funkcji “Zadania” przez pracowników lub ograniczyć im dostęp do niektórych z domyślnych pól systemowych.


Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview