Widok listy - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjęWidok listy

Każda klasa obiektów w Firmao taka jak np. „Zadania”, „Kontrahenci” posiada oprócz widoku szczegółów wybranego obiektu widok listy wielu obiektów tej klasy. Na tym widoku możliwe jest określenie, które kolumny danych będą pokazywane, w jakiej kolejności oraz które dane będą pokazywane i jak sortowane. Na widoku listy, podobnie jak na widoku szczegółów obiektu możliwa jest edycja danych oraz dodawanie i usuwanie wybranych obiektów/rekordów danych. W nagłówku zakładki listy znajduje się zawsze nazwa pokazywanej klasy obiektów, w tym przypadku jest to “Lista zadań”, a za nią nazwa filtra użytego w danym obiekcie oraz ilość pokazanych obiektów. Listy mogą wyświetlać do 100 wierszy na raz, po wpisaniu żądanej ilości wierszy w oknie Ustawienia widoku Ogólne → Moje Konto.

Wszystkie listy dostępne w Firmao posiadają w swoim nagłówku menu. Takie menu zawiera przyciski umożliwiające szybkie tworzenie nowego obiektu, usuwanie obiektu, wyświetlanie pomocy, wybór strony listy oraz wiele innych w zależności od typu wyświetlanych danych.

  • Przycisk „Nowa” umożliwia utworzenie nowego obiektu takiego jak “Zadanie”, “Kontrahent”.
  • Przycisk „Strony” umożliwia wybór strony listy.
  • Przycisk „Usuń” umożliwia usunięcie zaznaczonego elementu z listy.
  • Przycisk „Pomoc” wyświetla pomoc zawierającą liczne wskazówki dotyczące funkcjonalności systemu Firmao.

Klikając wybraną nazwę obiektu (w tym przykładzie nazwę “zadania”), lub dwukrotnie klikając w dany wiersz, na liście przejdziesz do jego widoku szczegółów, dzięki czemu będziesz mógł przejrzeć oraz edytować wszystkie dane z nim związane.

Możesz również bezpośrednio edytować wartości pól danych na liście. W tym celu należy umieścić kursor myszki nad prawą częścią pola. Jeśli pojawi się ikonka “ołówka” możesz dowolnie zmieniać wartość pola.

Natomiast jeśli pojawi się ikonka “kłódki” edycja wartości pola jest zablokowana.

Listę danych możesz w łatwy sposób przefiltrowywać. Proste filtrowanie dostępne jest z menu, które pokazuje się po kliknięciu na strzałkę znajdującą się w prawym rogu nagłówka każdej kolumny.

Proste filtrowanie według dla zadań z typem powiązania projekt

Dostępne jest tu także sortowanie danych według dowolnych kryteriów, rosnąco oraz malejąco. Aby wykonać operację sortowania kliknij przycisk znajdujący się w prawej części nagłówka interesującej Cię kolumny (domyślnie przycisk jest ukryty, pojawi się, gdy wskażesz kursorem nagłówek kolumny).

Rozwinie się lista operacji, które możesz wykonać na danych.Wybierz pozycje “Sortuj malejąco/rosnąco”.

Sortowanie malejące według kolumny “Priorytet”

Można również sortować poprzez samo kliknięcie w nagłówek kolumny.

Sortowanie według kolumny “Priorytet”

Widoki list mogą być dynamicznie dopasowane do Twoich potrzeb. Kolumny można ukrywać oraz przywracać. W tym celu należy kliknąć na przycisk znajdujący się z prawej strony nagłówka dowolnej kolumny (domyślnie przycisk jest ukryty, pojawi się, gdy wskażesz kursorem nagłówek kolumny).

Wyświetlona zostanie kolejna lista zawierająca wszystkie dostępne nazwy kolumn. Należy zaznaczyć wszystkie kolumny, które powinny być pokazane na liście, a odznaczyć te, które mają być ukryte.

Można dowolnie zmieniać kolejność wyświetlania kolumn. W tym celu należy kliknąć na nagłówek kolumny, którą chcemy przenieść, a następnie przeciągnąć na wybraną pozycję nie puszczając lewego przycisku myszki.
Szerokość kolumn może być modyfikowana.W tym celu należy kliknąć na pionową krawędź nagłówka kolumny. Kursor myszy powinien wyglądać tak samo jak na poniższym obrazku. Następnie należy przciągnąć krawędź kolumny odpowiednio w prawą/lewą stronę w zależności od tego czy chcesz szerokość kolumny zwiększyć czy też zmniejszyć.


preview