Historia stanów magazynowych  - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Historia stanów magazynowych 

Historia stanów magazynowych jest ważną funkcją systemu Firmao CRM, która może pomóc w efektywniejszym zarządzaniu magazynem. Moduł ten znajduje zastosowanie w identyfikacji produktów, które są zbyt często wyprzedawane lub które nie sprzedają się dobrze. Może również pomóc w ustaleniu, czy ilość zamówionych produktów jest wystarczająca do pokrycia zapotrzebowania klientów.

Sprawdzanie historii stanów magazynowych

Ważne! Poniższa instrukcja jest przeznaczona jedynie dla użytkowników z licencją Enterprise.


Aby wyświetlić historię stanów magazynowych naszych produktów, musimy kliknąć w „strzałkę” znajdującą się po prawej stronie modułu „Produkty/Magazyn”. Kolejno, z rozwiniętej listy wybieramy „Historia stanów magazynowych”.

Wyświetli się widok listy z produktami i ich danymi, które dodaliśmy do systemu.


Na wyświetlonej liście możemy domyślnie sprawdzić: 

  • nazwę i kod produktu nadany uprzednio w widoku szczegółów danego produktu,
  • stan magazynowy, który możemy zmieniać ręcznie (utworzony zostanie również dokument magazynowy) bądź automatycznie, za użyciem dokumentów magazynowych,
  • wartość magazynu, czyli ilość danego artykułu pomnożona przez cenę netto jego zakupu.

Dostosowując kolumny do widoku, będziemy mieli dodatkowo możliwość zobaczenia:

  • nazwy magazynu, w którym znajduje się produkt (pod warunkiem, że w systemie jest dodany, więcej niż jeden magazyn),
  • daty stanu magazynowego.


Filtrowanie historii stanów magazynowych

W systemie Firmao mamy również możliwość filtrowania historii stanów magazynowych. Aby tego dokonać, musimy kliknąć ikonę w prawym, górnym rogu panelu. Mamy wówczas możliwość filtracji Historii stanów magazynowych poprzez datę stanu magazynowania, magazynu lub wybranego produktu/produktów. 


Historia zmian stanów magazynowych

W celu dokładniejszego sprawdzenia historii stanu magazynowego konkretnego produktu klikamy w interesujący nas produkt z listy. W widoku szczegółowym produktu, w zakładce historia zmian wyświetli nam się widok ostatnich zmian, w tym zmian stanu magazynowego:

Ważne! Historie stanów magazynowych działają inaczej przy włączonych kolejkach zakupowych (FIFO/LIFO/Średnia), a inaczej przy ich wyłączeniu.

Jeśli kolejki zakupowe są wyłączone, to jesteśmy w stanie zobaczyć stany magazynowe zapisane na koniec każdego dnia, wraz z cenami policzonymi z poniższego wzoru:

stan magazynowy * cena produktu

W związku z tym, jeśli w magazynie znajdują się produkty, o różnych wartościach to nie zostaną one pokazane. Historia modyfikacji/dodawania dokumentów w dniach innych niż aktualny również nie będzie możliwa.

Wskazówka: W widoku listy modułu mamy możliwość przeliczenia historii stanów magazynowych z kolejki magazynowej, klikając ikonę „Przelicz” w prawym, górnym rogu okna. Spowoduje to przeliczenie całej historii stanów magazynowych.

Natomiast, jeśli kolejka zakupowa jest włączona, wtedy cena zakupu w produkcie zmienia się sama. Ustawia się na taką, jaka wynika z kolejki.
Aby dowiedzieć się, jak włączyć kolejkę zakupową, sprawdź tutaj. 


Raport historii stanów magazynowych

Możemy także wygenerować raport historii stanów magazynowych.

Aby to zrobić, w widoku listy stanów magazynowych klikamy w ikonę raportu , która znajduje się na wysokości nazwy nagłówka:


Podgląd raportu prezentuje się następująco:


Wskazówka: Aby przeczytać więcej o generowaniu raportu, kliknij tutaj.


Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview