Historia stanów magazynowych  - System CRM i oprogramowanie WMS Firmao

Historia stanów magazynowych 

Ważne! Poniższa instrukcja jest przeznaczona jedynie dla użytkowników z licencją Enterprise lub Supreme.

Historia stanów magazynowych jest funkcją systemu Firmao CRM, która może pomóc w efektywniejszym zarządzaniu magazynem. Funkcjonalność ta znajduje zastosowanie m.in. w identyfikacji stanów magazynowych produktów w przeszłości. Może również pomóc w ustaleniu, czy ilość zamówionych produktów jest wystarczająca do pokrycia zapotrzebowania klientów.

Wyświetlenie historii stanów magazynowych

W celu wyświetlenia historii stanów magazynowych naszych produktów klikamy strzałkę skierowaną w dół , którą znajdziemy w górnym menu po prawej stronie modułu „Produkty/magazyn”. Z rozwiniętej listy wybieramy opcję „Historia stanów magazynowych”.


Domyślnie wyświetli nam się widok listy produktów wraz z ich stanami i wartościami magazynowymi na aktualny dzień.

Na wyświetlonej liście możemy domyślnie sprawdzić: 

  • nazwę i kod produktu nadany wcześniej w widoku szczegółów danego produktu;
  • stan magazynowy, czyli ilość danego produktu w magazynie;
  • wartość magazynu, czyli ilość danego artykułu pomnożona przez cenę netto jego zakupu.

Dostosowując widok kolumn, będziemy mieli dodatkowo możliwość zobaczenia:

  • nazwy magazynu, w którym znajduje się produkt (pod warunkiem że w systemie jest dodany, więcej niż jeden magazyn);
  • daty stanu magazynowego.

Filtrowanie historii stanów magazynowych

W widoku historii stanów magazynowych po lewej stronie dostępne są filtry, dzięki którym mamy możliwość wyszukania stanów magazynowych produktów poprzez datę stanu magazynowego, magazynu lub wybranego produktu/produktów. 


Ważne! Historie stanów magazynowych działają inaczej przy włączonych kolejkach zakupowych (FIFO/LIFO/Średnia), a inaczej po ich wyłączeniu.

Jeśli kolejki zakupowe są wyłączone, to jesteśmy w stanie zobaczyć stany magazynowe zapisane na koniec każdego dnia, wraz z cenami policzonymi z poniższego wzoru:

stan magazynowy * cena produktu

Wskazówka: W widoku listy modułu mamy możliwość przeliczenia historii stanów magazynowych z kolejki magazynowej, klikając ikonę „Przelicz” w prawym górnym rogu okna. Spowoduje to przeliczenie całej historii stanów magazynowych.


Jeśli natomiast kolejka zakupowa jest włączona, wtedy cena zakupu w produkcie zmienia się automatycznie, tj. ustawia się na taką, jaka wynika z kolejki.


Historia zmian stanów magazynowych produktu

W celu dokładniejszego sprawdzenia historii zmian stanu magazynowego konkretnego produktu klikamy nazwę produktu z listy.


W widoku szczegółów produktu, w zakładce historia zmian wyświetli nam się widok ostatnich zmian, w tym zmian stanu magazynowego:


Raport historii stanów magazynowych

Możemy także wygenerować raport historii stanów magazynowych.

W tym celu w widoku listy stanów magazynowych klikamy ikonę pliku z trzema kreskami „Raport”.


Podgląd raportu prezentuje się następująco:


Wskazówka: Więcej o generowaniu raportów przeczytamyw instrukcji „Raporty”.

O tym piszemy w artykule:

Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentację



preview