I faktury - Wystawianie faktur fv i transakcji - Firmao CRM

Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjęWystawianie faktur i transakcji

Faktura w Firmao upraszcza przeprowadzanie transakcji handlowych z kontrahentami. W łatwy sposób można skompletować produkty lub usługi danej transakcji, a po jej zakończeniu wystawić fakturę. Transakcje i faktury mogą tworzyć, edytować i przeglądać tylko handlowcy i administrator systemu. Do zarządzania transakcjami i fakturami używamy przycisków znajdujących się w górnym menu w widoku “Transakcje i faktury”.

Faktura - menu

Faktura - dodawanie

Należy podać nazwę transakcji, niezbędne daty związane z samą transakcją oraz typ sporządzanego dokumentu. Wybierając kontrahenta jego dane adresowe zostaną automatycznie przez system wygenerowane (po wcześniejszym uzupełnieniu danych kontrahenta). Nowe pozycje do transakcji  dodajemy wybierając odpowiednie produkty/usługi. Wszystkie pozycje mogą być edytowane np. „cena jednostkowa”, ”ilość”. Po dodaniu pozycji system sam obliczy wszystkie sumy kwot dotyczących transakcji. Faktura może być zaliczkowa. Można podać częściową kwotę zapłaconą, kwota pozostała do zapłaty będzie automatycznie wyliczona. Zaznaczenie opcji przypomnienia spowoduje automatyczne utworzenie przypomnienia o terminie płatności. Można przypisać transakcji zadanie, etykietę tworzącą szybki filtr, dzięki któremu można pogrupować transakcje. Opcjonalnie faktura może mieć przypisane pola dodatkowe, podany opis transakcji (nie będzie widoczny na fakturze) oraz adnotacje (będą widoczne na fakturze).

Nowa transakcja może zostać utworzona na podstawie innej (domyślnie posiada wszystkie dane
transakcji, od której została utworzona) poprzez zaznaczenie wybranej transakcji i kliknięcie “strzałki”
znajdującą się w prawej części przycisku „Nowa”.

Faktura - opcje

 

  • Przycisk „PDF” umożliwia generowanie kilku faktur naraz po uprzednim zaznaczeniu ich
  • Przycisk „Wyślij” umożliwia wysłanie oryginału faktury w postaci pliku PDF za pośrednictwem wiadomości email
  • Przycisk „Korekta” umożliwia na podstawie wybranej faktury utworzenie do niej faktury korygującej
  • Przycisk „Konwersja” umożliwia stworzenie dla wybranej faktury typu Proforma nowej faktury VAT
  • Przycisk „Dodaj dokument magazynowy” umożliwia utworzenie dokumentu magazynowego na podstawie transakcji
  • Przycisk „Strony” umożliwia wybór strony listy transakcji
  • Przycisk „Usuń” umożliwia usunięcie zaznaczonej transakcji z systemu
  • Przycisk „Pomoc” wyświetla pomoc zawierającą liczne wskazówki dotyczące funkcjonalności systemu Firmao

Dane wszystkich utworzonych transakcji oraz faktur można przeglądać oraz edytować za pomocą widoku listy.

Faktura - lista faktur i transakcji

 

Faktura – szczegóły i raport

Klikając na nazwę, bądź numer wybranej transakcji przechodzimy do widoku szczegółów. W widoku szczegółów wybranej transakcji można uzupełniać/edytować dane z nią powiązane.

Faktura - widok szczegółów

Górne menu zawiera szereg przycisków umożliwiających zarządzanie transakcjami. Przyciski w widoku szczegółów transakcji spełniają analogiczne funkcje co przyciski znajdujące się w górnym menu na listach transakcji. Możemy także wyświetlić szczegółowy raport wybranej transakcji w postaci pliku PDF klikając na zakładkę Faktura.

Faktura - zakładki

Po kliknięciu na zakładkę zostanie wyświetlony raport transakcji.

Faktura - podgląd

Przeczytaj także o dokumentach magazynowych w systemie Firmao.


preview