Etykiety - System CRM i oprogramowanie WMS Firmao

Etykiety

Ważne! Instrukcja przeznaczona jest tylko dla administratorów całego systemu i dyrektorów firmy.

W systemie Firmao mamy możliwość definiowania etykiet (tagów) dla danego rodzaju obiektów. Pozwalają na grupowanie danych według określonych kryteriów.

Jak dodać etykietę?

W celu konfiguracji etykiet klikamy awatar w prawym górnym rogu strony, a następnie z listy rozwijanej wybieramy opcję „Ustawienia firmy”.


Otworzy się nowe okno, w którym po lewej stronie przechodzimy do zakładki „Etykiety”. W celu dodania nowej etykiety klikamy przycisk „+ Dodaj”.


Na ekranie wyświetli się okno „Dodawanie etykiety”, w którym określamy: 

  • identyfikator — nazwę etykiety;
  • opis;
  • rodzaj obiektu, dla którego będziemy używać etykiety (np. firma, zadanie);
  • kolor etykiety.

Wprowadzone zmiany zapisujemy niebieskim przyciskiem „Utwórz”.

Dodatkowo w systemie mamy również opcję ustawienia, aby etykieta wyświetlała kolor w całym wierszu w widoku listy. W tym celu zaznaczamy pole wyboru: „Ustawiaj kolor etykiet na całym wierszu na liście”, które znajduje się obok przycisku „+ Dodaj” w lewym górnym rogu.


Następnie zatwierdzamy zmiany niebieskim przyciskiem „OK” umieszczonym w prawym dolnym rogu okna. System automatycznie odświeży stronę przeglądarki.


Zdefiniowanie i wyświetlanie etykiety

Wskazówka: Po dodaniu nowej etykiety pojawi się pole „Etykieta” w szczegółach obiektu w którym została dodana.


W celu wyświetlenia dostępnych etykiet dla danego modułu rozwijamy listę w polu „Etykiety”, a następnie zaznaczamy pole wyboru przy nazwie wybranej przez nas etykiety.


Administratorzy systemu i dyrektorzy firmy po rozwinięciu listy etykiet mają również opcję dodania w tym miejscu nowej etykiety.
Po kliknięciu przycisku „Nowa etykieta” pojawi się okno „Dodawanie etykiety”, w którym definiujemy pola:

  • identyfikator;
  • opis;
  • kolor.

W celu dodania nowej etykiety klikamy niebieski przycisk „Utwórz” w prawym dolnym rogu okna.

Widok etykiety z poziomu szczegółów danego obiektu wygląda następująco:


Widok z poziomu listy danego obiektu jest zależny od tego, czy ustawiliśmy kolor etykiety w całym wierszu na liście w poprzednich krokach.


Tak prezentuje się widok firmy po zaznaczeniu opcji, aby kolor etykiety wyświetlał się w całym wierszu.


Natomiast taki widok zobaczymy, gdy nie zaznaczyliśmy wspomnianej wyżej opcji. W takim przypadku etykieta i jej kolor będą widoczne jedynie w kolumnie „Etykiety”.


Filtrowanie i sortowanie danych po polu etykieta

W systemie mamy możliwość filtrowania i sortowania po utworzonych etykietach w systemie. Filtry znajdziemy z lewej strony ekranu pod menu górnym po naciśnięciu ikony z trzema kreskami  .


Jak usunąć etykietę?

W celu usunięcia danej etykiety klikamy awatar w prawym górnym rogu ekranu, a następnie z listy rozwijanej wybieramy opcję „Ustawienia firmy”.


W nowym oknie klikamy zakładkę „Etykiety”, którą znajdziemy po lewej stronie.


Zaznaczamy pole wyboru po lewej stronie nazwy etykiety, którą chcemy usunąć, a następnie klikamy ikonę „Kosza” w lewym górnym rogu zakładki.


W systemie pojawi się komunikat z potwierdzeniem „Czy na pewno usunąć zaznaczone pole?”. Po kliknięciu opcji „Tak” etykieta zostanie usunięta z systemu.

O tym piszemy w artykule:

Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview