Usprawnienie windykacji dzięki programowi CRM

25.11.16Fakturowanie
Usprawnienie windykacji dzięki programowi CRM

Poza tradycyjnymi sposobami windykacyjnymi jak ponaglenia listowe, w systemie Firmao mogą Państwo ponaglić klientów kanałami informacyjnymi tj. e-mail czy SMS.

Dobre wezwania przyczyniają się do wzrostu skuteczności pozyskania środków od dłużników. Usprawnienie windykacji znacząco wpływa na płynność finansową przedsiębiorstwa.

SMS-owa metoda ponagleń w systemie CRM

Tradycyjne sposoby ponagleń tj. wezwania, kontakty telefoniczne można rozszerzyć o metodykę mobilnej windykacji. Powiadomienia SMS-owe trafiają bezpośrednio do naszych klientów, a forma ta jednocześnie nie jest uciążliwa. Metodyka mobilnej windykacji jest rozwiązaniem tańszym niż telefoniczna. System raz skonfigurowany automatycznie generuje przypomnienia bez zaangażowania uwagi administratora.
Poniżej przedstawiamy przykład takiego zastosowania wraz z treściami SMS-ów oraz schematem.
Decydując się na wprowadzenie tego typu windykacji, należy zarysować procedurę i dopasować ją do działań przedsiębiorstwa, jak również zachowań klientów. Scenariusz:

  1. wysłanie SMS-a w dniu wystawienia faktury
  2. 2 dni przed terminem płatności
  3. w dniu terminu płatności
  4. 2 dni po terminie płatności oraz co tydzień jeśli klient nadal nie dokonał wpłaty
  5. po dokonaniu wpłaty (zmiana statusu zapłaconej faktury na „Zapłacono”).
  6. – jeśli klient nie dokona wpłaty w przeciągu 3 tygodni SMS-y przestają się wysyłać i należy wykonać czynności outsourcingowe.

Działanie CRM

Cała konfiguracja procesu windykacyjnego za pomocą SMS-ów odbywa się w ustawieniach firmy w zakładce „Akcje” systemu Firmao (zrzut poniżej). Skonfigurowanie automatycznej windykacji zajęło 3 minuty. Definiujemy typ obiektu „Transakcja”, ponieważ nasze akcje windykacyjne dotyczą faktur. Następnie ustalamy szablon SMS-a wcześniej przygotowanego, który będzie wysyłany dla określonej akcji. Kolejnym i najważniejszym krokiem jest ustalenie warunków, po jakich system ma wysyłać SMS-y. Numery odpowiadają tym ze scenariusza.
Przechwytywanie akcji w CRM

Przykłady SMS-ów:

Integracja CRM z obsługą mobilnego marketingu

Integracja systemu CRM z systemem obsługi mobilnego marketingu pozwala na bezpośredni i spersonalizowany kontakt z klientem czy to w relacjach przed sprzedażowych, jak również po-sprzedażowych i gwarancyjnych. Zakres wykorzystania modułu SMS w systemie Firmao jest duży, a możliwość konfiguracji ustawień pozwala dopasować system do własnych potrzeb.

Nie zapomnij o udostępnieniu artykułu!
FacebookTwitterMessengerLinkedIn

Powiązane artykuły

Wypróbuj bezpłatnie Firmao