Usprawnienie windykacji dzięki programowi CRM

Opublikowano: 25.11.16Fakturowanie
Usprawnienie windykacji dzięki programowi CRM

Poza tradycyjnymi sposobami windykacyjnymi, takimi jak ponaglenia listowe, w systemie Firmao mogą Państwo ponaglić klientów kanałami informacyjnymi tj. e-mail czy SMS.

Dobre wezwania przyczyniają się do wzrostu skuteczności pozyskania środków od dłużników. Usprawnienie windykacji znacząco wpływa na płynność finansową przedsiębiorstwa.

SMS-owa metoda ponagleń w systemie CRM

Tradycyjne sposoby ponagleń tj. wezwania, kontakty telefoniczne można rozszerzyć o metodykę mobilnej windykacji. Powiadomienia SMS-owe trafiają bezpośrednio do naszych klientów, a forma ta jednocześnie nie jest uciążliwa. Metodyka mobilnej windykacji jest rozwiązaniem tańszym niż telefoniczna. System raz skonfigurowany automatycznie generuje przypomnienia bez zaangażowania uwagi administratora.
Poniżej przedstawiamy przykład takiego zastosowania wraz z treściami SMS-ów oraz schematem.
Decydując się na wprowadzenie tego typu windykacji, należy zarysować procedurę i dopasować ją do działań przedsiębiorstwa, jak również zachowań klientów. Scenariusz:

Wysłanie SMS-a:

  1. w dniu wystawienia faktury,
  2. dwa dni przed terminem płatności,
  3. w dniu terminu płatności,
  4. dwa dni po terminie płatności oraz co tydzień, jeśli klient nadal nie dokonał wpłaty,
  5. po dokonaniu wpłaty (zmiana statusu zapłaconej faktury na „Zapłacono”).

Jeśli klient nie dokona wpłaty w przeciągu 3 tygodni, SMS-y przestają się wysyłać i należy wykonać czynności outsourcingowe.

Działanie CRM

 

 

 

 

 

 

Cała konfiguracja procesu windykacyjnego za pomocą SMS-ów odbywa się w ustawieniach firmy w zakładce „Akcje” systemu Firmao (zrzut poniżej). Skonfigurowanie automatycznej windykacji zajmuje zaledwie 3 minuty. Definiujemy typ obiektu „Transakcja”, ponieważ nasze akcje windykacyjne dotyczą faktur. Następnie ustalamy szablon SMS-a wcześniej przygotowanego, który będzie wysyłany dla określonej akcji. Kolejnym i najważniejszym krokiem jest ustalenie warunków, po jakich system ma wysyłać SMS-y. Numery odpowiadają tym ze scenariusza.
Przechwytywanie akcji w CRM

 

 

 

 

 

 

Przykłady SMS-ów:

Integracja CRM z obsługą mobilnego marketingu

Integracja systemu CRM z systemem obsługi mobilnego marketingu pozwala na bezpośredni i spersonalizowany kontakt z klientem czy to w relacjach przedsprzedażowych, jak również posprzedażowych i gwarancyjnych. Zakres wykorzystania modułu SMS w systemie Firmao jest duży, a możliwość konfiguracji ustawień pozwala dopasować system do własnych potrzeb.

Author Avatar Rafał Namieciński

Chief Executive Officer. Wyznacza kierunek rozwoju Firmao. Pod jego kierownictwem Firmao CRM stało się jednym z wiodących systemów CRM w Polsce. Na blogu dzieli się przemyśleniami na temat najnowszych trendów w branży CRM, oferuje wskazówki dotyczące wdrażania i wykorzystania systemów CRM.

Nie zapomnij o udostępnieniu artykułu!
FacebookTwitterMessengerLinkedIn

Related articles

Wypróbuj bezpłatnie Firmao