Zarządzanie przedsiębiorstwem przy pomocy systemu CRM

Opublikowano: 23.11.18CRM
Zarządzanie przedsiębiorstwem przy pomocy systemu CRM

Zarządzanie przedsiębiorstwem przez lata było bardzo popularnym tematem. Nic dziwnego, nie od dziś wiadomo, że sukces firmy w dużej mierze jest uzależniony od prawidłowego zarządzania.

Powstało wiele technik oraz narzędzi ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwem. A jak w zarządzaniu firmą może pomóc system CRM?

Wielu początkującym przedsiębiorcom obawa o przyszłość ich biznesu spędza sen z powiek. I mają pewne powody do trosk, bo trzech na pięciu nowych przedsiębiorstw upada w pierwszych dwóch latach swojej działalności. Jaki sekret tkwi w tym, żeby dłużej utrzymać się na rynku i odnieść sukces?

Jak zarządzać, żeby odnieść sukces?

Zacznijmy od zdefiniowania podstawowych pojęć dotyczących aktywności wchodzących w skład zarządzania oraz zasobów przedsiębiorstwa.

Czym jest zarządzanie przedsiębiorstwem?

Zarządzanie to zestaw zadań skierowanych na różnorodne zasoby organizacji mających na celu osiągnięcie celów firmy. Procesy i działania, wchodzące w skład zarządzania, można ogólnie podzielić na następujące kategorie:

  • Planowanie – działania polegające na wyznaczeniu krótko i długookresowych celów organizacji,
  • Organizowanie – grupowanie działań i zasobów, którymi dysponuje firma, tak, aby osiągnąć zaplanowane cele,
  • Przewodzenie – dotyczy zasobów ludzkich i zarządzania nimi tak, aby pracownicy byli zmotywowani do pracy oraz zwiększyli swoją wydajność pracy,
  • Kontrolowanie – działania, które polegają na obserwowaniu postępów oraz definiowaniu pojawiających się przeszkód pojawiających się na drodze do realizacji założonych celów.

Brak zdefiniowania procesów organizacyjnych w firmie prowadzi do chaosu organizacyjnego, co w dłuższej perspektywie może stać się jedną z przyczyn rychłego upadku firmy.

Zasoby w przedsiębiorstwie

Każdy zarządca ma do dyspozycji różne zasoby w swoim przedsiębiorstwie. Ze względu na ich charakterystyczne cechy można je podzielić na 4 podstawowe kategorie:

  • zasoby ludzkie – pracownicy oraz współpracownicy danego przedsiębiorstwa,
  • zasoby finansowe – środki jakimi dysponuje organizacja, nie tylko w postaci gotówkowej,
  • zasoby fizyczne – wszystkie rzeczy materialne w posiadaniu przedsiębiorstwa, np. budynki, maszyny,
  • zasoby informacyjne – unikalna wiedza, którą posiadają pracownicy, patenty, prawa autorskie oraz bazy danych.

Świadomość zasobów jakimi dysponuje dana firma, pozwoli na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem oraz możliwość długofalowego planowania kierunku rozwoju firmy.

Rola systemu CRM w zarządzaniu

System CRM ułatwia zarządzanie przedsiębiorstwem na wszystkich płaszczyznach działalności,  od planowania, przez organizowanie, przewodzenie, aż po kontrolowanie działań. Firmao CRM umożliwia wyznaczanie długo i krótkookresowych celów, dzięki funkcji tworzenia projektów. Pracowanie przy używaniu zadań oraz kalendarza pozwoli na łatwą organizację pracy i zarządzanie czasem swoich pracowników. Natomiast za pomocą różnorodnych raportów można prowadzić kontrolę efektywności działań w firmie oraz planować przyszłe projekty i działania.

Przeczytaj także o 5 symptomach, które pokazują, że nadszedł czas na system CRM.

Już dzisiaj wypróbuj jak system Firmao może ułatwić Twoje codzienne zarządzanie przedsiębiorstwem testując system przez 14-dni za darmo!

Nie zapomnij o udostępnieniu artykułu!
FacebookTwitterMessengerLinkedIn

Related articles

Wypróbuj bezpłatnie Firmao