Przegląd dodanych projektów - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Przegląd dodanych projektów

Dane wszystkich utworzonych projektów możemy przeglądać oraz edytować za pomocą widoku listy.

W celu przejścia do widoku listy bądź widoku szczegółów projektu uprzednio klikamy w moduł „Projekty” w menu górnym. Aby przejść do widoku szczegółów, musimy kliknąć w nazwę danego projektu.

W tym widoku możemy uzupełniać/edytować dane z nim powiązane. Znajduje się w nim także menu zakładek. Wszystko, co dodamy do projektu z menu zakładek, jest przypisane tylko i wyłącznie do tego konkretnego projektu.


Czasy pracy nad projektem

Możemy zobaczyć łączne planowane oraz łączne faktyczne czasy pracy nad danym projektem. Jest to suma czasów pracy wszystkich przypisanych do danego projektu zadań.

Czasy pracy widoczne będą po lewej stronie ekranu tam, gdzie znajdują się wszystkie szczegóły projektu.

Zakładka Finanse – widok uproszczony i rozbudowany

Ważne! Zakładka “finanse” domyślnie jest w widoku uproszczonym. Aby włączyć rozbudowane kosztorysowanie projektów, musimy posiadać licencję Enterprise oraz musimy skontaktować się z działem wsparcia Firmao poprzez maila: kontakt@firmao.pl bądź telefonicznie +48 22 300 1111.

Widok uproszczony, domyślny dla każdego użytkownika:

Ikony koła zębatego wskazują na to, czy dane pole jest ustawione jako ręcznie edytowane (szara) czy automatycznie wyliczane (zielona). Znajdują się one przy polach, które dotyczą faktycznych oraz planowanych kosztów zadań. Jeżeli ustawimy automatyczne wyliczanie kosztów zadań, to koszty przypisanych do projektu zadań będą automatycznie sumowane i wyliczane.

Ponadto polami edytowalnymi są:

  • koszt za godzinę pracy
  • cena za godzinę pracy
  • narzut dodatkowy
  • budżet

Faktyczna sprzedaż netto i brutto wyliczana jest na podstawie wystawionych do projektu faktur.

Widok rozbudowany:

Wykres Gantt’a w projektach

Ze szczegółów projektu możemy przejść do wykresu Gantt’a. Na nim wyświetlone zostaną wszystkie zadania, które przypisaliśmy do danego projektu. Aby go zobaczyć, musimy kliknąć w ikonę wykresu Gantt’a w górnej części zakładki „Projekty„.

Wyświetli się widok Gantt’a. Możemy w nim zarządzać edycją paska wykresu z danym zadaniem – o tym, jak zarządzać zadaniami na wykresie Gantt’a oraz o tym, jakie dzięki niemu mamy możliwości, przeczytamy tutaj.


Mailing w projektach

W Firmao mamy możliwość utworzenia mailingu z poziomu widoku szczegółów danego projektu. Aby tego dokonać, należy przejść do zakładki: „Firmy”. Z tego poziomu możemy wybrać firmy do mailingu, klikając na przycisk plusa a po ich wybraniu, w celu wysłania mailingu klikają przycisk: „Wyślij mailing”. Kolejno otworzy się okno tworzenia wiadomości email.

Więcej informacji odnośnie tworzenia wiadomości e-mail opisywaliśmy tutaj.

Cały proces mailingu w projektach opisany został tutaj.

O tym piszemy w artykule:

Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview