Mailing - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Mailing

Ważne! Korzystanie z mailingu wymaga aktywnej skonfigurowanej skrzynki pocztowej w Firmao. Opcjonalnie można przygotować szablon email, który będzie wysyłany do wskazanych odbiorców.

W systemie Firmao dostępna jest funkcja tworzenia mailingu. Mailing to masowa wysyłka pojedynczej wiadomości email skierowanej do wybranej bazy odbiorców. Podczas wysyłania wiadomości o tej samej treści do wielu klientów adresy email odbiorców nie będą dla nich wzajemnie widoczne.


Jak wybrać odbiorców mailingu?

W celu utworzenia mailingu, w pierwszej kolejności klikamy moduł „Firmy” lub „Osoby kontaktowe” w menu głównym.


Następnie wyszukujemy adresatów, do których chcemy wysłać mailing, za pomocą filtrów, które znajdziemy po kliknięciu ikony trzech poziomych linii po lewej stronie systemu.

Możemy również wybrać odbiorców samodzielnie, zaznaczając pola wyboru przy wybranych firmach/osobach kontaktowych.


Jak utworzyć mailing?

Gdy wybierzemy listę firm lub osób kontaktowych, przechodzimy do tworzenia treści mailingu. W tym celu klikamy pole „Wyślij email”.


Ważne! Wszystkie adresy email trafiają do pola: „Do”. Oddzielone są średnikiem, co oznacza, że odbiorcy nie będą widzieć, że wiadomość została wysłana do wielu adresatów.


Wówczas wyświetli nam się nowe okno tworzenia wiadomości, w którym mamy możliwość wyboru szablonu email lub wpisania dowolnej treści oraz tematu wiadomości.


W celu wysłania mailingu klikamy niebieski przycisk „Wyślij” w prawym dolnym rogu okna.


Utworzenie mailingu ze szczegółów projektu

Mailing możemy utworzyć także z poziomu widoku szczegółów projektu. Spowoduje to automatyczne przypisanie wiadomości email do danego projektu, co ułatwi nam segregację przesłanych wiadomości.

W tym celu przechodzimy do modułu „Projekty” w menu górnym, a następnie klikamy nazwę projektu, do którego przypisze się wysłana wiadomość.


W następnej kolejności z zakładek dotyczących danego projektu klikamy w zakładkę „Firmy”. Za pomocą ikony niebieskiego plusa możemy przypisać firmy do danego projektu. Gdy to zrobimy, zaznaczamy pole wyboru nad listą firm w celu zaznaczenia wszystkich przypisanych firm bądź zaznaczamy pola jedynie przy tych klientach, do których chcemy wysłać mailing.


Następnym krokiem jest utworzenie mailingu. W tym celu klikamy przycisk „Wyślij mailing”.


Spowoduje to otwarcie okna tworzenia maila z automatycznie przypisanym projektem oraz wypełnionymi adresami odbiorców maila.


W celu wysłania mailingu klikamy niebieski przycisk „Wyślij” w prawym dolnym rogu okna.


Mailing w wyznaczonym terminie

W oknie tworzenia wiadomości email możemy zaplanować wysyłkę mailingu w konkretnym terminie. W tym celu zaznaczamy pole wyboru Zaplanuj wysyłanie”, a następnie wybieramy właściwą datę i godzinę.


Ważne! Opcja ta jest widoczna po kliknięciu ikony trzech kropek, znajdującej się nad niebieskim przyciskiem „Zaplanuj wysłanie”.

O tym piszemy w artykule:

Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview