Jak założyć konto i zalogować się do Firmao? - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Jak założyć konto i zalogować się do Firmao?

W systemie Firmao CRM mamy możliwość utworzenia darmowego 14-dniowego konta demo. Po okresie próbnym możemy zakupić jedną z 3 dostępnych licencji Firmao: Standard, Professional lub Enterprise.

Ważne! Bez względu na to, jaką licencję wybierzemy, obowiązuje nas brak opłaty instalacyjnej oraz darmowe wsparcie techniczne.


Krok 1: Jak utworzyć konto demo

W celu utworzenia konta demo przechodzimy na stronę: https://firmao.pl, a następnie klikamy przycisk: „Zarejestruj się”.


Po kliknięciu pojawi się okno tworzenia konta demo.
W oknie podajemy nazwę firmy i adres email (login), a następnie klikamy przycisk: “Załóż bezpłatne 14-dniowe konto demo”.

Ważne! Nazwa firmy, którą wprowadzimy w polu poniżej, będzie widoczna jako ID firmy w Panelu Klienta, w adresie strony (system.firmao.pl/nazwafirmy), oraz podczas włączania integracji. Nazwa firmy nie może być zmieniona w późniejszym etapie korzystania z systemu.


Wskazówka: Jeśli posiadasz kod polecający, kliknij: “Mam kod polecający” (napis znajdujący się pod zielonym przyciskiem założenia konta). Pod polem z adresem email pojawi się pole z opcją wpisania kodu polecającego.


Krok 2: Konfiguracja wstępna — samouczek

Po utworzeniu konta demo zostaniemy przekierowani do systemu Firmao.
W momencie pierwszego zalogowania się do systemu pokaże się widok samouczka (10 kroków).
Mamy możliwość przejścia każdego z kroków samouczka lub zamknięcia go. Gdy zdecydujemy się przejść przez samouczek, czekać na nas będzie 10 kroków:

 1. Dostosowanie indywidualnego wyglądu systemu – okno, w którym możemy dostosować skórkę programu, tj. kolor tła, wielkość i rodzaj czcionki, widok ikon, styl strony.
 2. Włączenie/wyłączenie modułów firmy –  w systemie Firmao mamy moduły CRM (faktury, oferty, zamówienia, umowy/faktury cykliczne, szanse sprzedaży), Organizacja pracy (projekty, czasy pracy, aktualne zadania, wykres Gantta), ERP Magazyn (JPK) oraz Sprzęt serwis. Moduły te możemy włączać i wyłączać, w zależności od własnych preferencji, a ich widoczność zależna jest od posiadanej licencji.
 3. Uzupełnienie danych firmy – okno dialogowe, w którym możemy uzupełnić takie informacje jak: liczba pracowników w firmie, NIP, kod kraju do numeru telefonu (w Polsce jest to +48), numer telefonu, nazwa firmy, branża firmy. (dane, które wpiszemy, będą widoczne w wystawionych dokumentach).
 4. Import danych – jeśli posiadamy dane firmy zapisane w pliku CSV, możemy taki plik od razu zaimportować do systemu.
 5. Zapraszanie użytkowników – w tym kroku mamy możliwość zaprosić innych pracowników naszej firmy do korzystania z systemu Firmao. Zaproszenie zostanie wysłane w formie emaila.
 6. Podłączanie konta email do systemu Firmao – możemy skonfigurować naszą skrzynkę pocztową w systemie, aby w szybszy sposób pisać do osób kontaktowych. Możemy także utworzyć własne szablony email, które pozwolą nam zaoszczędzić czas.
 7. Dodawanie firmy do systemu – ten krok umożliwia nam dodanie danych innych firm do systemu. Funkcja ta ma zastosowanie, jeśli sprzedajemy produkty, a inne firmy są naszymi klientami.
 8. Utworzenie szans sprzedaży – możemy dodać szansę sprzedaży, jeżeli posiadamy potencjalnego klienta, który jest gotowy do zakupu naszych produktów. W przypadku szansy sprzedaży możemy przewidywać przychód ze sprzedaży, ustalać potencjalną datę zamknięcia oraz współczynnik prawdopodobieństwa sfinalizowania transakcji.
 9. Utworzenie faktury – w łatwy sposób możemy skompletować produkty lub usługi danej transakcji, a po jej zakończeniu wystawić fakturę.
 10. Utworzenie zadania – zadania w systemie Firmao pomagają w organizacji czasu pracy oraz obowiązków każdego pracownika.

Po ukończeniu samouczku, wyświetli się okno dialogowe z zapytaniem o prezentację online.
Jak zamówić prezentację online opisujemy poniżej.


Krok 3: Wybór modułów

Ważne! Ten krok został już opisany w samouczku w punkcie 2.

Gdy zamkniemy samouczek bez przechodzenia go, ukaże się okno, w którym mamy możliwość wybrania modułów Firmao. Gdy przechodziliśmy samouczek, mogliśmy je dostosować w kroku 2.


Krok 4: Uzupełnienie danych swojej firmy

Ważne! Ten krok został już opisany w samouczku w punkcie 3.

Kolejnym krokiem jest uzupełnienie danych naszej firmy, również w przypadku, gdy nie przechodziliśmy samouczka.

W oknie musimy uzupełnić: 

 • liczbę pracowników w firmie,
 • NIP,
 • kod kraju,
 • numer telefonu,
 • nazwę firmy,
 • branżę firmy (opcjonalnie).

Jeśli chcemy, aby na koncie demo utworzyły się przykładowe dane, zaznaczamy pole wyboru : “Utworzyć przykładowe dane”.

Ważne! Wybranie opcji “Utwórz przykładowe dane” spowoduje dodanie m.in. przykładowych firm, zadań, osób kontaktowych do systemu.

Po uzupełnieniu danych zatwierdzamy przyciskiem: “OK

Po uzupełnieniu wszystkich powyższych danych, system automatycznie zostanie ponownie uruchomiony.


Prezentacja online

W trakcie zakładania konta, pojawi się okno dialogowe z zapytaniem, czy chcemy zamówić prezentację online.


W przypadku zaznaczenia opcji “Tak”, konsultant skontaktuje się z nami poprzez czat Pomocy Firmao, w celu ustalenia terminu takiej prezentacji:


Aktywacja i zmiana tymczasowego hasła

Na podany podczas rejestracji adres e-mail,  zostanie przesłany link aktywacyjny z hasłem tymczasowym.


Po wejściu w link możemy utworzyć własne hasło, zawierające minimum 8 znaków. Następnie nowo utworzone hasło zatwierdzamy zielonym przyciskiem “OK”.


Logowanie do Firmao

W celu zalogowania się do swojego konta Firmao wpisujemy w polu adresu przeglądarki: system.firmao.pl
Następnie wpisujemy login oraz hasło i klikamy zielony przycisk zaloguj.


Jeśli nie pamiętasz swojego hasła, otwórz email, którego treść pokazaliśmy wyżej. Możesz skorzystać z opcji: “Nie pamiętasz hasła?”. Podaj wtedy swój adres email, na który zostało założone konto i zatwierdź, klikając zielony przycisk “OK”.

Na podany adres email zostanie wysłany mail z linkiem resetującym hasło.


Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview