Dodawanie logo firmy - System CRM i oprogramowanie WMS Firmao

Dodawanie logo firmy

Ważne! Instrukcja przeznaczona jest tylko dla użytkowników posiadających uprawnienia administratora całego systemu lub uprawnienia dyrektora firmy.

W systemie Firmao masz możliwość dodania logo swojej firmy, które będzie wyświetlane na dokumentach utworzonych w systemie oraz opcjonalnie w lewym górnym rogu systemu.

Jak dodać logo swojej firmy do systemu Firmao?

W celu dodania logo firmy kliknij awatar, który znajdziesz w prawym górnym rogu strony. Z listy rozwijanej wybierz opcję „Ustawienia firmy”.


W lewym panelu nawigacyjnym kliknij sekcję „Pozostałe”. W celu dodania logo firmy kliknij szary przycisk z ikoną spinacza „Dodaj logo firmy”, który znajduje się nad polami wyboru.


Wyświetli się okno dodawania logo firmy. W pierwszym polu „Plik graficzny z logo” kliknij przycisk z ikoną spinacza i wybierz plik graficzny, który zostanie dodany do systemu jako logo firmy.

Maksymalna wielkość wgrywanego pliku to 250kB, maksymalne wymiary pliku to: szerokość 1280px, wysokość 800 px.

W celu zapisania wgranego pliku kliknij niebieski przycisk „OK”, który znajdziesz w prawym dolnym rogu okna.


Jak ustawić logo jako widoczne w lewym górnym rogu systemu?

Dodane logo możesz wyświetlić w lewym górnym rogu aplikacji zamiast logo Firmao. Będzie ono widoczne dla wszystkich użytkowników dodanych do systemu.


W tym celu zaznacz pole wyboru „Pokazuj logo w nagłówku aplikacji”, które znajduje się pod przyciskiem „Zmień logo firmy”. Pojawi się ono po wgraniu logo do systemu. W celu zapisania zmian kliknij niebieski przycisk „OK” w prawym dolnym rogu okna.


Gdzie będzie widoczne wgrane przez ciebie logo?

Logo będzie widoczne na podglądzie szablonów dokumentów w modułach:

Do podglądu dokumentu możesz przejść na dwa sposoby:

1. Kliknij przycisk z ikoną lupy „Podgląd” znajdujący się w lewym górnym rogu w widoku szczegółów wybranego obiektu;

2. W widoku listy wybranego modułu zaznacz dokument, który chcesz wyświetlić i kliknij przycisk z ikoną lupy.


Logo będzie widoczne w lewym górnym rogu na domyślnych szablonach dokumentów dostępnych w systemie.


Warto wiedzieć:

Dodane logo do systemu możesz zmienić lub usunąć po kliknięciu strzałki po prawej stronie przycisku z ikoną spinacza „Zmień logo firmy” i wybraniu opcji „Zmień logo firmy” lub „Usuń logo firmy”.

O tym piszemy w artykule:

Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview