Poradnik : filtrowanie w systemie Firmao CRM

filtrowanie danych CRM

W jaki sposób dokonać filtrowania z poziomu danego modułu w systemie Firmao CRM

Przedstawiamy, w jaki sposób filtrować bazę danych np. kontrahentów w systemie Firmao CRM.

Po zalogowaniu się do systemu w lewym głównym menu jesteśmy w stanie przejść do filtrowania klikając przycisk „Filtr” u góry menu.

menu CRM  menu CRM filtry

W momencie, gdy klikniemy na zakładkę „Filtr”, menu w którym były widoczne moduły będą widoczne pola, które umożliwiają nam filtrowanie bazy danych kontrahentów inaczej warunki filtrów, które ma spełnić filtr by wyświetlić dane.
Zapisane filtry można edytować klikając w trzy kropki jak poniżej:

menu filtrów„Dodaj filtr” powoduje przejście do menu filtrowania,

„Edytuj” pozwala przejść do konkretnego filtru, który wcześniej został utworzony, aby przejść do konkretnego filtru, należy w pierwszej kolejności kliknąć na filtr PPM (prawym przyciskiem myszy),

„Zmień nazwę” pozwala przejść do edycji nazwy konkretnego filtru,

„Ustaw jako domyślny” w momencie, gdy dany filtr ustawimy jako domyślny wtedy po przejściu do konkretnego modułu np. Kontrahenta automatycznie będziemy przeniesieni do domyślnego filtru,

„Usuń” pozwala usunąć filtr,

„Kopiuj kolumny do innych filtrów” pozwala wykonać kopię układu kolumn na liście do innych filtrów.

„Zapisz jako domyślne ustawienie kolumn” pozwala zapisać układ kolumn, przez co, jeśli będziemy tworzyć kolejne filtry w systemie Firmao zostaną wykorzystany domyślny układ kolumn.

„Kopiuj filtr do innych użytkowników” pozwala wykonać kopię filtrów do innych użytkowników, dostęp do tego ustawienia ma tylko Administrator całego systemu.

„Przenieś do filtrów ukrytych” pozwala przenieść filtr do ukrytych, przez co po przejściu do modułu  np.”Kontrahent” nie będzie widoczny ten filtr, dopiero co kliknięciu przycisku „z trzema kropkami”.

W momencie zapisywania filtru w systemie Firmao mamy możliwość zastąpić dany filtr w systemie lub utworzyć nowy filtr:

zapisywanie filtru

W systemie Firmao CRM jest również możliwość filtrowania bezpośrednio z poziomu listy -klikając na nagłówek danej kolumny z poziomu listy, po której chcemy przefiltrować dane. W przypadku takiego filtrowania warunkiem filtrowania będzie wartość kolumny, na której definiujemy filtr, jak poniżej:

filtrowanie CRM

Sprawdź inne nasze poradniki systemu CRM.

Lista artykułów